• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5552)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5552)

TCMB Esas Mukavelesinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5552)

Karar Sayısı: 5552

Ekli “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Mayıs 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40 ıncı maddesinin (III) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.”

personel programı

Devamı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5552) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas