• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4096)

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4096)

Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılması (Karar Sayısı: 4096)

22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31519

Karar Sayısı: 4096

Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

21 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 28/12/2020 tarihli ve 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 3 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle bu kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı da 31/12/2021 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça karşılanır.”

MADDE 2- Bu Karar, 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

personel programı

Devamı: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4096) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas