• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller

Sunumlar İndirme Bağlantısı
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (Taslak)  İndir
Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Örnek Hesap Planı (Taslak)  İndir
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Açıklayıcı Örnekler  İndir
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Karar Gerekçeleri  İndir
IFRS 17’de Yapılması Planlanan Değişiklikler Sunumu (Temmuz 2019)  İndir
TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması Sunumu  İndir
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Sunumu  İndir
TFRS 16 Kiralamalar Sunumu  İndir
UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Sunumu  İndir
BOBİ FRS Sunumları  İndir

 İndir

 İndir

BOBİ FRS Modülleri İndirme Bağlantısı
BOBİ FRS Modül 2 – Nakit Akış Tablosu İndir
BOBİ FRS Modül 3 – Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar İndir
BOBİ FRS Modül 4 – Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar İndir
BOBİ FRS Modül 5 – Hasılat İndir
BOBİ FRS Modül 6 – Stoklar İndir
BOBİ FRS Modül 9 – Finansal Araçlar ve Özkaynaklar İndir
BOBİ FRS Modül 10 – İştiraklerdeki Yatırımlar İndir
BOBİ FRS Modül 12 – Maddi Duran Varlıklar İndir
BOBİ FRS Modül 13 – Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller İndir
BOBİ FRS Modül 14 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar İndir
BOBİ FRS Modül 15 – Kiralamalar İndir
BOBİ FRS Modül 19 – Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar İndir

Devamı: Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Sunum ve Diğer Açıklayıcı Materyaller Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas