• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri – Eylül 2023

Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri – Eylül 2023

Türkiye’de Bankacılık Sistemi

Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri [1]

Eylül 2023

Banka Sayısı

Bankacılık sisteminde 58 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 35, kalkınma ve yatırım bankaları 17, katılım bankaları 6 tanedir. Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 14 Eylül 2023 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ada Bank A.Ş.’nin TMSF’ye ait hissesi, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’ye devredilmiş, banka özel sermayeli mevduat bankaları grubuna geçmiştir. Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Q Yatırım Bankası A.Ş.’ye ve Tera Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmiştir.

Çalışan Sayısı

Çalışan sayısı, Eylül 2023 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 189.276 kişi olmuştur.

Çalışan Sayısı (kişi)

Eylül 2022 Haziran 2022 Eylül 2023
Mevduat bankaları 181.953 182.787 183.149
Kalkınma ve yatırım bankaları 5.633 6.063 6.127
Toplam 187.586 188.850 189.276

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 426 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1.690 kişi artmıştır.

Çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarında 1.196 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 494 kişi artmıştır.

Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,7, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,3’tür.

Eylül 2023 itibariyle çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu iken, yüzde 9’u ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran orta öğretim için yüzde 11’dir.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından Aralık 2022 tarihinden itibaren bankacılık sektöründe çalışanların yaş dağılımı verileri derlenerek yayımlanmaktadır. Buna göre, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 42’si 36-45 yaş aralığında, yüzde 39’u 26-35 yaş aralığındadır

Şube Sayısı

Eylül 2023 yılında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında şube sayısı 9.617’dir.

Şube Sayısı*

Eylül 2022 Haziran 2023 Eylül 2023
Mevduat bankaları 9.641 9.567 9.544
Kalkınma ve yatırım bankaları 71 72 73
Toplam 9.712 9.639 9.617

* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 22, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 95 adet azalmıştır.

Eylül 2023 itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 273 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir

100.000 Kişiye Düşen Çalışan ve Şube Sayısı*

Eylül 2023 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 222 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 11,3’tür.

* 2023 yılına ilişkin hesaplamalarda 2022 yılsonu nüfus verisi kullanılmıştır.

[1]  Şube ve çalışan sayıları, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri – Eylül 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas