• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

TÜRMOB – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Hakkında Kamuoyu Duyurusu

TÜRMOB – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Hakkında Kamuoyu Duyurusu

TÜRMOB – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, TÜRMOB’un 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan bir kararla kurulmuş, Fon Yönergesi de yine bu toplantıda kabul edilmiştir.

Anılan Fonun amacı, yangın, sel, deprem gibi doğal afet hallerinde, bu olaylara maruz kalan meslek mensuplarının yaralarını sarmak, dul ve yetimlerine destek olmaktır. Genel Kurulca kabul edilen Yönergenin 3’üncü maddesi “Fon gelirleri başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Geçici de olsa başka hesaplara aktarılamaz.” hükmünü amirdir. Fonda biriken paranın bankada nasıl değerlendirileceği de yine Yönergede belirtilmiştir.

Bugüne kadar fonda biriken ve piyasa faiz oranının daha üzerinde bir oranla, tüm kamu ve özel bankalara açık ihale usulü ile nemalandırılan para, doğal afetlerde meslek mensuplarına yardım yapılması dışında hiçbir suretle kullanılmamış, ayrı bir hesapta izlenerek her zaman hesap verilmeye uygun halde tutulmuştur. Fona giren ve fondan çıkan her kuruş kayıtlıdır.

Bu kapsamda, anılan fondan Elazığ-Bingöl Depreminden, Van Depreminden, Reyhanlı’daki patlamadan, Bodrum’daki selden, Hakkari, Şırnak ve Mardin’deki terör olaylarından, Karaman’daki sel olaylarından etkilenen meslek mensupları ile bürosunda yangın meydana gelen çeşitli meslek mensuplarına yardım yapılmış; son olarak Elazığ ve İzmir’de meydana gelen depremden zarar gören meslek mensuplarına fondan destek olunmuştur. Fondaki bu para meslek mensuplarının parası olup yapılan yardımlar da tüm meslek mensupları adına gönderilmektedir.

Belirtilen bu yardımlar dışında fon hiçbir şekilde kullanılmamıştır.

Fondaki para ileride meydana gelebilecek büyük çaplı bir doğal afet durumunda, meslektaşların yaralarını sarmak için biriktirilmiş bir ihtiyat akçesidir. Yukarıda da belirtildiği üzere doğal afet durumlarında bu para kullanılmış, yaşanılan acılara bir nebze olsun merhem olunmuştur.

Öte yandan yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını dolayısıyla hastanede tedavi gören meslek mensuplarımıza ve vefat eden meslek mensuplarımızın ailelerine Nisan/2020 tarihinden bu yana fondan gerekli yardımlar yapılmıştır.

Yaşanan doğal afetler ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 4.185.950,00 TL fondan yardım yapılmıştır.

Birlik Yönetim Kurulu’nun kararları dahilinde COVID-19 Salgınından etkilenenlere aşağıdaki şartlarda yardım yapılmaya devam edilmektedir.

A-) Yapılan Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1) Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarına defaten nakdi yardım yapılmasına,

B-) Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar

1) Üyenin bürosu ve/veya evi ise kira desteği, elektrik su ve doğalgaz faturalarına destek, bunların yanı sıra defaten nakdi yardım yapılmasına,

C-) Vefat Eden Meslek Mensubunun Yasal Mirasçılarına Yapılacak Yardımlar

1) Üyenin eşine, evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına nakdi yardımda bulunulmasına,

2) Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin eşine veya evli değil ise ihtiyaç sahibi olup olmadığı araştırılmak suretiyle birinci derece mirasçılarına bir yıllık kira desteği sağlanmasına,

3) Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,

D-) Yardımlarda Uygulanacak İlkeler

1) Yardım taleplerinin Odalara yapılmasına, Oda Yönetim Kurullarının gerekli belgeleri topladıktan sonra talebi değerlendirilmek üzere Fon Yürütme Kurulu’na ileteceklerine,

2) Üyenin 2020 yılı aylık gelir ortalamasının net 9.000 TL’nın altında olması halinde belirtilen yardımların yapılmasına, aylık gelir ortalamasının bu meblağın üstünde olması halinde ise Fon Yürütme Kurulu’nun, üyenin ya da birinci derece mirasçılarının maddi durumuna yönelik değerlendirme yapma ve yardıma ya da yardım yapmamaya yetkili olduğuna,

3) Bu kararla belirlenen desteklerin COVİD-19 salgının ortaya çıktığı tarihten itibaren etkilenen meslek mensuplarına yapılmasına,

4) Yardım alacak meslek mensubunun ya da eşinin/birinci derece mirasçılarının durumlarını Fon Yürütme Kurulunca belirlenecek belgelerle tevsik etmeleri gerektiğine,

5) Yapılan testin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatırılan meslek mensuplarının yoğun bakıma girmesi halinde sadece (B) bölümünde belirtilen yardımların, yoğun bakıma giren üyelerin vefat etmesi halinde ise sadece (C) bölümünde belirtilen yardımların uygulanmasına.

Bu zorlu günleri öngörerek Fonun oluşumuna katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.

Mesleki kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: TÜRMOB

personel programı

Devamı: TÜRMOB – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Hakkında Kamuoyu Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas