• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10)

23 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31844 (1. Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Blok Zinciri Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Dijital Dönüşüm Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Etik Hacker (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Yapay Zeka Programcısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Atık Kağıt Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Otomotiv Arındırma ve Söküm Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Hafriyat Toprağı Döküm Sahası Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Otomotiv Arındırma ve Söküm Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

 

Devamı: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2022/10) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas