• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/5)

Ulusal Meslek Standartları (No: 2022/5)

Sistem Yöneticisi Seviye 5

25 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31820

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1- 26/2/2013 tarihli ve 28571 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

personel programı

Devamı: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/5) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas