• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/8)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/8)

Ulusal Meslek Tebliği (No: 2022/8)

23 Mayıs 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31844 (1. Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1- 26/2/2013 tarihli ve 28571 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-13 ve Ek-14’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/8) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas