• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

20 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31574

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)

GENELGE

2021/18

Yirmi birinci yüzyılda yapay zekâya dayalı sistemlerin; üretim süreçleri, meslekler, gündelik yaşam ve kurumsal yapılar üzerindeki dönüştürücü etkisi, insanlığı yeni bir çağın eşiğine getirmiştir. 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin sürdürülebilir büyümesini ve kalkınmasını sağlamak, Dijital Türkiye Vizyonu ve Millî Teknoloji Hamlesi ile stratejik öncelik ve amaçlarımıza daha etkin ve hızlı şekilde ulaşabilmek için yapay zekâ teknolojilerinden faydalanılması elzemdir.

Ulusal çapta dijital dönüşümün sağlanması yolunda, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, ülkemizde yapay zekâ alanında bugüne dek yürütülen çalışmaları daha da ileriye taşımak, bu alanda stratejik öncelik, amaç, hedef ve tedbirlerimizi belirlemek ve bunları hayata geçirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025)” hazırlanmıştır. Söz konusu Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının resmî internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) yayımlanacaktır.

Yapay zekâ teknolojilerinin üretilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik belirlenen ulusal politikalar çerçevesinde yapılacak çalışmaların etkin olarak yürütülmesi, Strateji Belgesinde belirlenen tedbirlerin uygulanmasının üst seviyede izlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının katılımıyla “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu” (Yönlendirme Kurulu) kurulmuştur. Yönlendirme Kurulunun toplantılarına ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile diğer temsilciler gündem doğrultusunda davet edilecektir.

Yönlendirme Kurulu üç ayda en az bir defa toplanacak, davet üzerine ayrıca toplanabilecek, sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte yürütülecektir. Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına yardımcı olmak maksadıyla; alt kurullar, teknik komite, danışma ve çalışma gruplan oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum temsilcileri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Yönlendirme Kurulu toplantılarına davet edilebilecek; alt kurul, komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabileceklerdir.

Bu doğrultuda, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

19 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ad

Devamı: Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas