• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Eylül 2023

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Eylül 2023

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Eylül 2023

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,8 artarak 122,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 10,1 artarak 74,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 azalarak 40,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 39,9 milyar ABD doları anapara, 8,4 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 77 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 16,4 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
  • Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,6 artarak 48,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamalar

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önceden belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Kaynak: TCMB

 

Devamı: Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Eylül 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas