• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Temmuz 2023

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 111,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 5,0 artarak 62,7 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise değişmeyerek 41,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 7,6 azalarak yaklaşık 47,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 39,2 milyar ABD doları anapara, 8,4 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,4 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 17,1 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
  • Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,0 azalarak 45,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önceden belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Kaynak: TCMB

Devamı: Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Temmuz 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas