• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Tablosuna İlişkin Basın Duyurusu (2021-04)