• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı 01/11/2021

01 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31646

Sağlık Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/7/2017 tarihli ve 30123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3/B’nin “Sağlık tesisi tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölümünün (2) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı ekin “Aracı kuruluş tarafından sunulacak belgeler:” başlıklı bölümünün (5) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

“5) Ticaret sicil tasdiknamesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/7/2017 30123

 

Devamı: Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas