• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartlarının Yayımlanması Hakkında Duyuru

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartlarının Yayımlanması Hakkında Duyuru

Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartları

Duyuru Metni

Finansal raporlama ve denetimin kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyan kalite kontrol sistemleri, denetimlerin Kurumumuz tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak yürütülmesi ve denetimde gerekli kalitenin sağlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Halihazırda ülkemizde, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ve 2013 yılında mevzuata kazandırdığımız Kalite Kontrol Standardı 1 uygulanmaktadır. Ancak mevcut Kalite Kontrol Standardının yayımlandığı tarihten bugüne denetim sektöründe köklü değişiklikler meydana gelmiş ve yaşanan teknolojik gelişmeler, denetim kuruluşlarının başta kurumsal yapıları, liderlik yaklaşımları, denetim metodolojileri ve müşteri kabul sürçleri olmak üzere denetim yaklaşımlarını değiştirmiştir.

2014 yılından bu yana yapmış olduğumuz gözetim ve incelemelerde kazandığımız deneyimler, mevcut Kalite Kontrol Standardının denetimde yaşanan değişikliklere uygun olarak güncellenmesinin denetim kalitesini daha da artıracağını göstermektedir. Nitekim, IAASB de benzer ihtiyaçlar doğrultusunda yürüttüğü Kalite Yönetim Projesi kapsamında, bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol sistemleri için kapsamlı bir çerçeve ortaya koyan ve bağımsız denetimin kalitesini etkilemesi muhtemel risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesine imkân tanıyan yeni Kalite Yönetim Standartlarını yayımlamıştır.

Söz konusu Standartların mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, Standartlar bu duyuruyla birlikte kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Standartların getirdiği temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Liderlik sorumluluklarının ve denetim şirketinin hesap verme yükümlülüğünün artırılması
  • Kalite hedeflerine ulaşmaya odaklanan risk esaslı bir yaklaşım sunulması
  • Teknolojiyi, denetim ağlarını ve dış hizmet sağlayıcıların kullanımını ele almak amacıyla Standartların geliştirilmesi
  • Sürekli bilgi akışı ve şirket içi ve dışı uygun iletişimin öneminin arttırılması
  • Kalite yönetim sistemlerinin proaktif olarak izlenmesi ve eksikliklerin zamanında ve etkin bir şekilde düzeltilmesi
  • Sorumlu denetçinin liderlik ve denetimin kalitesine ilişkin sorumluluklarının arttırılması
  • Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi sürecinin güçlendirilmesi amacıyla sorumlulukların netleştirilmesi

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Devamı: Uluslararası Standartlarla Uyumlu Kalite Yönetim Standartlarının Yayımlanması Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas