• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553) Resmi Gazete’de Yayımlandı

7/10/2023    tarih ve 32332    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 553 Seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 531 Seri Nolu Genel Tebliğ’de;

-Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin eklenmesine,

-Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza uygulamasına,

- Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri örneklerine,

-Alınan teminatların EPDK’ya bildirilmesine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

zekeriyademirtas