• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Tıbbi Ürünler Değişiklik Yapılması

24 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31521

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, canlı etkenlerle çalışılan üretim alanlarının beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için ortak alan olarak kullanılması için ilgili Bakanlık ve Kurumlardan uygunluk alınması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 12/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2011 28152
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2012 28254
2- 11/1/2013 28525
3- 20/12/2014 29211
4- 26/4/2016 29695
5- 16/11/2017 30242
6- 21/12/2017 30277
7- 17/5/2018 30424
8- 1/4/2020 31086
9- 17/9/2020 31247
personel programı

Devamı: Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas