• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Ocak-Temmuz 2023

Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Ocak-Temmuz 2023

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
  YILLAR % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR 2021 2022 2023 2022/2021 2023/2022
OCAK  509 787 1 281 666 2 005 967 151,41 56,51
ŞUBAT  537 976 1 541 393 1 870 414 186,52 21,35
MART  905 323 2 079 565 2 335 728 129,70 12,32
NİSAN  790 687 2 574 423 3 321 824 225,59 29,03
MAYIS  936 282 3 873 212 4 500 242 313,68 16,19
HAZİRAN 2 047 596 5 014 821 5 584 021 144,91 11,35
TEMMUZ 4 360 952 6 664 970 7 148 044 52,83 7,25
AĞUSTOS 3 982 168 6 304 770   58,33  
EYLÜL 3 513 453 5 475 453   55,84  
EKİM 3 471 540 4 803 198   38,36  
KASIM 1 763 982 2 551 483   44,64  
ARALIK 1 892 520 2 399 441   26,79  
TOPLAM 24 712 266 44 564 395   80,33  
7 AYLIK TOPLAM 10 088 603 23 030 050 26 766 240 128,28 16,22
(*): 2023 yılı verileri geçicidir.

2023 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %7,25 artış kaydedilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %7,25 oranında bir artış göstererek 7 148 044 olmuştur.

Temmuz ayında ülkemize gelen 7 148 044 yabancı ziyaretçinin 213 082 ( 2.98% ) günübirlikçidir.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,41 (2 531 435)
2-İstanbul %26,20 (1 873 097)
3-Edirne %11,32 (809 494)
4-Muğla %8,92 (637 846)
5-İzmir %3,68 (262 712)

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %16,22 artış kaydedilmiştir.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %16,22 artış göstererek 26 766 240 olmuştur.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 26 766 240 yabancı ziyaretçinin 693 627 (2.59%) günübirlikçidir.

Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %36,53 (9 776 635 )
2-Antalya %28,84 (7 719 050 )
3-Edirne %10,15 (2 717 442 )
4-Muğla %6,48 (1 734 008 )
5-Artvin %3,83 (1 026 353 )
2021-2023 YILLARI TEMMUZ AYINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI %
Almanya  941 597 13,17  962 003 14,43  744 372 17,07
Rusya Fed.  884 585 12,38  741 414 11,12  807 753 18,52
İngiltere (Birleşik Krallık)  574 436 8,04  545 973 8,19  35 450 0,81
Polonya  272 501 3,81  219 608 3,29  117 829 2,70
Bulgaristan  265 622 3,72  250 859 3,76  156 721 3,59
DİĞER 4 209 303 58,89 3 945 113 59,19 2 498 827 57,30
GENEL TOPLAM 7 148 044 100,00 6 664 970 100,00 4 360 952 100,00
(*): 2023 yılı verileri geçicidir.

2023 yılı Temmuz Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %13,17 (941 597) ile birinci, Rusya Fed. %12,38 (884 585) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %8,04 (574 436) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Polonya ve Bulgaristan izlemektedir.

2021-2023 YILLARI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER 2023 2023 MİL.PAYI % 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI %
Rusya Fed. 3 498 614 13,07 2 197 326 9,54 1 554 477 15,41
Almanya 3 211 724 12,00 2 992 551 12,99 1 260 776 12,50
İngiltere (Birleşik Krallık) 2 063 740 7,71 1 810 248 7,86  84 749 0,84
Bulgaristan 1 572 868 5,88 1 439 421 6,25  488 978 4,85
İran 1 254 102 4,69 1 278 061 5,55  431 633 4,28
DİĞER 15 165 192 56,66 13 312 443 57,80 6 267 990 62,13
GENEL TOPLAM 26 766 240 100,00 23 030 050 100,00 10 088 603 100,00
(*): 2023 yılı verileri geçicidir.

2023 yılı Ocak – Temmuz döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %13,07 (3 498 614) ile birinci, Almanya %12,00 (3 211 724) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) %7,71 (2 063 740) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Devamı: Yabancı Ziyaretçi İstatistikleri – Ocak-Temmuz 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas