• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

ÖZET

Bu doküman; yapay zekâ alanında faaliyet gösteren, geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılar için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması amacına yönelik önerileri içermektedir.

Amaç ve Dayanak

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Zekâ, “insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı” olarak tanımlamıştır. insan, duyuları vasıtasıyla çevreden topladığı verileri beyninde işler ve zekâsı vasıtasıyla bu verilerden faydalı bilgiler üretir. Bu bakımdan insan bir nevi veri toplama ve işleme sistemi gibi düşünülebilir.

Yapay zekâ ise; insana özgü bu özelliklerin analiz edilerek makinelere kazandırılması olup, insan gibi düşünebilen, yorumlayabilen ve kararlar verebilen algoritmaların ve bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ile ilgilenmektedir.

Günümüzde yapay zekâ teknikleri ve uygulamalarında büyük ilerleme kaydedilmiş ve yapay zekâ tabanlı sistemler birçok alanda yaşamı doğrudan etkilemeye başlamıştır.

Yapay zekâ, bireyler ve toplum için önemli faydalar üretmekle birlikte, bireyin temel hak ve özgürlükleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı bakımından doğru biçimde yönetilmelidir. Kişisel veri işlemeyi temel alan yapay zekâ çalışmaları ve uygulamaları 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ikincil mevzuata uygun olmalıdır.

Bu doküman, yapay zekâ alanında yapılan/yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyeleri içermekte ve söz konusu çalışmalar kapsamında kişisel verilerin korunması hususunda açıklık sağlanmasını hedeflemektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KVKK

personel programı

Devamı: Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas