• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yapılandırma Vatandaşlarımıza Önemli Avantajlar Sağlamaktadır

Yapılandırma Vatandaşlarımıza Önemli Avantajlar Sağlamaktadır

SGK Başkanı Yılmaz “Yapılandırma Vatandaşlarımıza Önemli Avantajlar Sağlamaktadır”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SGK Başkanlık Binası Neşet Ertaş Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısına SGK Başkan Yardımcıları Cevdet Ceylan, Lütfi Aydin, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Vekili İsmail Ertüzün ve Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç katıldı.

Başkan Yılmaz konuşmasının başında “Sosyal güvenlik, toplumdaki her kesimi, doğumdan başlayıp ölüme kadar, doğrudan ilgilendirmektedir. Öyle ki bazı sigorta uygulamalarımız ölümden sonra da hak sahipleri açısından bir güvence unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvenlik kavramının altında, risk unsurlarından korunma ve geleceğe güvenle bakma amacı yatmaktadır. İnsanın ne zaman risk ile karşı karşıya kalacağı belirsizdir. Pandemi süreci ortaya çıkmadan önce Dünya böyle bir tehlike ile yüz yüze geleceğini tahmin edemezdi. Yine bu sürecin ekonomik faktörler üzerinde hangi çapta etkileri olacağını, çalışma modellerini nasıl etkileyeceğini öngörmek kolay değildi. Ancak burada bildiğimiz ve güvendiğimiz unsur sosyal güvenlik sistemimizdir. Bu süreçte sosyal güvenlik sistemimizin dünyadaki örneklere kıyasla ne derece ileri olduğu, sağlık sisteminde organizasyonel anlamda ve sağlığın finansmanında pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı olduğumuz tüm kesimlerce müşahede edilmiştir” dedi.

“Dünyaya Örnek Olan Genel sağlık Sigortası Sistemini Oluşturduk”

Yılmaz, Bu noktaya kolay gelinmediğini, 2006 yılından bu yana sosyal güvenlik alanında çok önemli ilerlemeler kat edildiğini belirterek, “2006 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile birlikte geleceği güvence altına alan, ihtiyaçlara zamanında cevap verebilen, çağın teknolojilerine entegre, hızlı, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine kavuşmuş olduk.  Yenilikçi yapısıyla, değişen ihtiyaçlara cevap vermede aldığı hızlı aksiyonlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu bugün Türkiye’de ve dünyada örnek alınan bir kurum halini almıştır. Dünyaya örnek olan genel sağlık sigortası sistemimiz ile sağlık güvencesindeki vatandaşlarımızın oranı  yüzde 70’lerden yüzde 99,5’e çıkarılmıştır. Aktif sigortalı sayımız 14,1 Milyondan yüzde 72’lik artışla yaklaşık 24,3 Milyon kişiye ulaşmıştır. Pasif dosya sayıları yüzde 75 artarak 7,2 Milyon kişiden, 12,6 Milyon kişiye ulaşmıştır. Emeklilerimize yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5,6’dan yüzde 6,8’e yükselmiştir. Kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısı 3,1’den 10,3’e yükselmiştir. Kurum finansal yapısı güçlendirilerek gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 75’ten yüzde 88’e yükseltilmiştir. 2006 yılında yaklaşık 1 milyon olan işyeri sayısı yüzde 96’lık artışla 2 milyonu aşmıştır. Asgari ücret desteği dahil toplamda 19 adet teşvik aracılığıyla işverenleri desteklemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“e-Devlette 162 Uygulamamızla Vatandaşımıza Her Türlü Hizmeti ve Erişimi Sağladık”

İnsanımıza yaraşır, kaliteli ve üst seviyede hizmet sunarken, tüm vatandaşlara erişilebilir olmayı da amaç edindiklerini belirten SGK Başkanı, “Pandemi sürecinin getirdiği zorluklarla mücadelede işverenlerimize ve sigortalılarımıza dijital uygulamalarımızla uzaktan hizmet vermeye devam ettik. E-devlet üzerinden sunduğumuz 162 uygulamamız ile Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımız her nerede olurlarsa olsunlar her an hizmete hazır biçimde karşılarında durmaktadır. Bugün her birimiz evimizden, işimizden ayrılmadan, aylık bilgisini, sigortalılık durumunu, ilaç kullanım süresini sorgulayabiliyoruz. Emeklilik başvurusunu, yurt dışı ilaç başvurusunu, yapılandırma başvurusunu yapabiliyoruz. Neredeyse tüm işlemlerimiz dijital ortama aktarılmış durumdadır. Elbette bunun gerçekleştirilmesinde önemli yatırımlar ve güçlü bir irade ortaya konmuştur. Geldiğimiz bu nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Sayın Bakanımızın destekleri sayesindedir” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulmasının öncelikli hizmetlerinden olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Bunun için Kurum olarak pek çok tedbir aldık: Bulaş riskini en aza indirmek amacıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemini askıya aldık. Kronik hastalığı olan sigortalılarımızın, süresi biten raporlarını geçerli sayarak, sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılama imkânı getirdik. KOVİD-19 enfeksiyonuna ilişkin spesifik tanı testlerini geri ödeme kapsamına aldık. Salgın olgularına verilen tanı ve tedavi hizmetlerini acil hal kapsamına alarak salgın olgularından katılım payı alınmamasını, KOVİD-19 tanısı alan kişilerden ilave ücret alınmamasını sağladık. KOVİD-19 ile ilgili bakım hizmetini geri ödeme kapsamına aldık” açıklamasında bulundu.

“Yapılandırma Kanunu Vatandaşımıza Borçlarını Ödeme Noktasında Büyük Kolaylıklar Sağlıyor”

SGK Başkanı İsmail Yılmaz yapılandırma kanununun borcu olan vatandaşlara ödeme noktasında büyük kolaylıklar sağladığını belirterek, “Tabi bu süreçte istihdamın korunması ve salgından vatandaşların asgari şekilde etkilenmesi çok önemli. Çalışma hayatına negatif etkileri olan bu küresel olayda istihdamın korunması ve desteklenmesi adına prim teşviklerimiz vatandaşlarımıza önemli ekonomik rahatlamalar sağlamış olmaktadır. Sosyal güvenliğe ilişkin hizmetlerimizi aksatmadan sunmanın yanında, sistemin ayrılmaz bir parçası olan sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamış oluyoruz. Bu düzenlemeler, işverenlerimiz ve diğer prim ödeme yükümlüsü vatandaşlarımızın, geçirmiş olduğumuz pandemi sürecinde ekonomik olarak rahatlamaları adına çok önem arz etmektedir. Daha önce 17 Kasım 2020’de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştır. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirilmiştir. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edilmiştir. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunulmaktadır” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz Yapılandırma Kanununun kapsamıyla ilgili olarak, “Yapılandırmanın kapsamı, yapılandırma ile 2021 Nisan ayı ve öncesine ait olan; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, İdari para cezaları, İş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamındadır” açıklamasında bulundu.

“Yapılandırma Başvuruları 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Yapılabilecektir”

Yılmaz, vatandaşların yapılandırma kanunun avantajlarından yararlanması için son başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiğini vurgulayarak, “İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021’dir, İhya Sürelerine ilişkin başvuru ise 1 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeme yapılabilecektir” şeklinde konuştu.

İşverenlerin, e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabileceklerini, Başvuruların Takibinin ise, İşverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebileceklerini, E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt olarak banka üzerinden borçlarını ödeyebileceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Yapılandırma ile anapara borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz uygulanmayacaktır. Bunların yerine borçlar Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatları endeksi) ile güncellenecektir. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ını, İki taksitle ödemede ise Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinmektedir. İdari para cezalarının; anapara borcunun yüzde 50’si silinmekte, kalanı da Yİ-ÜFE ile güncellenmektedir. Asılları ödenmiş alacakların fer’ilerinin, yapılandırılarak ödenmesi halinde, yüzde 60’ını silinmektedir. Yapılandırma ödemeleri düzenli olarak devam ettiği sürece işverenlerimizin sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanması, ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla; borcu yoktur yazısı alabilmeleri sağlanmaktadır. Daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır. Örneğin; 2008’de bin 200 TL anapara borcu olan bir vatandaşımızın bugün yapılandırma olmasaydı ödeyeceği faiz yaklaşık 4 bin 335 TL olacaktı. Ancak söz konusu faiz, yapılandırma sonrasında güncellenerek, 4 bin 335 TL’den 922 TL’lere kadar düşecektir.  Borcun peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE güncelleme tutarı olan 922 TL’nin de yüzde 90’ı silinerek, yapılandırma öncesi gecikme zammı ile birlikte 5 bin 534 TL olan borç, bin 292 TL olarak ödenebilecektir” ifadesini kullandı.

“Yapılandırılan Borçların Ödemeleri 2 Ayda Bir Yapılacaktır”

Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşların, Kanundaki vade farkı ödenmek suretiyle, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebileceklerini, burada dikkatten kaçmaması gereken noktanın, ödemelerin ödemelerinin 2 ayda bir yapılacağı vurgusunda bulunan SGK Başkanı Yılmaz, “dolayısıyla 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Yani 3 yıla yayılan bir ödeme planı söz konusu olabilecektir. Yapılandırmaya başvuranlar idari para cezalarının yüzde 50’si ile bugüne kadar uygulanan faizler tamamen silinmektedir. Kalan anaparanın ise sadece yüzde 50’si Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi) ile güncellenmektedir. Ayrıca yeni hesaplanacak tutar peşin ödenirse yine hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitte ödenirse de yüzde 50’si silinmektedir. Örneğin; 2016 yılında kesinleşen 1.200 TL idari para cezasının gecikme cezası ve zammı bugün 1.005,69 TL, toplam borç 2.205,69 TL’dir. Yapılandırıldığında, borç aslı 600 TL’ye indirilecek, buna uygulanacak Yİ-ÜFE 108,65 TL, yeni borç tutarı ise 708,65 TL olacaktır. Bu borç 1 Kasım 2021’e kadar ödenirse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı da terkin edilerek 600+10,87=610,87 TL olarak ödenecektir. Yani 2 bin 205 TL’lik borç 610 TL’ye düşecektir. Toplam indirim oranı da yüzde 72,3 olacaktır” açıklamasında bulundu.

“Gecikme Cezası ve Zammının Tamamı Silinecektir”

Yılmaz konuşmasında “Genel sağlık sigortasında borçlularımızın müracaatına gerek bulunmamaktadır. GSS borçlularımıza 31 Aralık 2021’e kadar süre tanınmakta ve bu süre içerisinde prim borcunun ana para miktarını istedikleri gibi (peşin, taksitler halinde, parça parça) ödemeleri beklenmektedir. 31 Aralık 2021’e kadar ana para borcunun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamını silinecektir. Örneğin 6.374 TL ana para borcu 3 bin 344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısı 31.12.2021’e kadar borcunu ödemesi halinde, 9 bin 718 TL yerine sadece ana para olan 6 bin 374 TL ödeyecektir. Ayrıca, gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşımız borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir” dedi.

4/B (BAĞ-KUR) sigortalılarının borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Bu sigortalıların faaliyetleri devam ediyor ise sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 itibariyle yeniden başlatılacağını hatırlatan SGK Başkanı, “Örneğin; İlk defa 1 Aralık 2020 tarihinde 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında tescili yapılan sigortalı 30 Nisan 2021 tarihine kadar hiç prim ödemesinde bulunmamıştır. 4/b kapsamındaki faaliyeti halen devam etmektedir. 1 Kasım 2021 tarihine kadar da ödeme yapmaması ya da bu borcunu yapılandırmaması halinde 1 Aralık 2020

– 30 Nisan 2021 tarihleri arası sigortalılığına ilişkin prim borçları silinecek ve bu tarih aralığındaki sigortalılık süresi durdurulacaktır. Bu sigortalının 4/b kapsamındaki sigortalılığı 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. İhya,4/B (BAĞ-KUR) sigortalıları, 1 Kasım 2021 tarihine kadar talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanına kavuşacaktır. Örneğin; 1 Ocak 2009

– 31 Ocak 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2021 yılı prime esas kazanç (PEK) alt sınırı üzerinden 1.234,24 x 24 = 29.621,76 TL’dir.  Yapılandırmaya başvurulursa aynı sürenin ihyası için 9.745,66 TL ödenecektir. Yani 29 bin TL yerine yaklaşık 9 bin TL ödenecek yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır” açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, yapılandırma hakkının bozulması ile ilgili olarak, “Yapılandırma hakkının kaybedilmemesi için vatandaşlarımızın bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksit tutarının yüzde 10’u aşılmamak kaydıyla 10 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. Ayrıca, yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir” dedi.
SGK Başkanı Yılmaz, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçlarına ilişkin olarak, “Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar peşin ya da tercih edecekleri 120’ye kadar eşit taksitte aylık taksitler halinde ödenebilecektir. Taksitler 5779 sayılı Kanundaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın genel bütçe paylarından kesilecektir. Kesinti tutarı genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların yüzde 50’sini geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. Belediyelerce 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırmaya başvuru yapılmaması halinde borçları 120 ay üzerinden resen yapılandırılacaktır.  İl özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlara ait borçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerine ait borçlar, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir” vurgusunda bulundu.

“Yangın Bölgesinde Etkilenen Vatandaşlarımızın Primlerini Erteleyeceğiz”

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz konuşmasının sonunda, yangın bölgesinde zarar gören vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurum primlerini erteleyeceklerini ifade ederek “Ayrıca kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlarımız içinde de biliyorsunuz pandemi döneminde de bu düzenlememiz vardı, yine bu kapsamda bu ilaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarına kolaylıkla erişimlerini sağlayacağız. ilaçlarını evde unutan ilaca erişememiş ve şu anda da eczanelerde henüz ilaç alma süreleri dolmamış olan vatandaşlarımız da İl Müdürlüğümüze, Sosyal Güvenlik Merkezlerimize müracaat ederek bu durumlarını söylemeleri halinde gerekli olan hizmetler sunulacaktır, çünkü bu vatandaşlarımızın ilaç alması yönünde de gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SGK

Devamı: Yapılandırma Vatandaşlarımıza Önemli Avantajlar Sağlamaktadır Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas