• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/2111- Fesih

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/2111- Fesih

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/2111

17 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31307

Yargıtay 9, Hukuk Dairesinden:

ESAS NO: 2020/2111

KARAR NO : 2020/9807

MAHKEMESİ: SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ: 12/03/2019

NUMARASI: 2012/32 -2019/137

DAVACI: HACİ KARAASLAN ADINA VEKİLİ AVUKAT AHMET AKSAÇ

DAVALI: : SİLVAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ADINA VEKİLİ AVUKAT ZEKİ ORAN

DAVA TÜRÜ: ALACAK

Davacı Hacı Karaaslan ile davalı Silvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasındaki davada, Silvan Asliye Hukuk Mahkemesi’nce kesin olarak verilen 12.03.2019 tarihli ve 2012/32 E., 2019/137 K. sayılı kararın hukuka aykırı olduğu iddiası ile kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17.07.2020 tarihli ve 2020/59994 sayılı tebliğnamesi ile istenilmekle, dosyadaki tüm belgeler okunup dava dosyası için Tetkik Hakimi B. Çatak Irız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin Silvan Profile İlköğretim okulunda 01.10.2001 tarihinden, iş akdinin feshedildiği 2009 tarihine kadar kaloriferci ve temizlik işçisi olarak çalıştırıldığını, ücretinin davalı vakıf tarafından yoksulluk yardımı adı altında karşılandığını, çalışmalarının aralıksız olmasına rağmen çalışmaların SGK’ya bildirilmediğini, iş akdinin herhangi bir sebep bildirilmediğinden sona erdirildiğini, tazminatları ödenmediği gibi bu süreye ilişkin bir kısım işçilik alacaklarının da bulunduğunu iddia ederek hizmet sürenin tespiti ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin, ikramiye ve ücret alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/2111- Fesih Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas