• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2021/5, K: 2023/2 Sayılı Kararı

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2021/5, K: 2023/2 Sayılı Kararı

Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusu incelenmelidir,

14 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32309

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO : 2021/5

KARAR : 2023/2

KARAR TARİHİ : 28.04.2023

ÖZET: Hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen kanun yolu süresi içerisinde yapılan kanun yolu başvurusu incelenmelidir,

I. GİRİŞ

A. İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ BAŞVURU

Yargıtay Birinci Başkanlığına sunulan 05.11.2019 tarihli dilekçe ile; hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi durumunda, hatalı gösterilen kanun yolu süresine göre yapılan kanun yolu başvurusunun incelenip incelenemeyeceği konusunda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. 1. Hukuk Dairesi. 9, Hukuk Dairesi. 11. Hukuk Dairesi ve (Kapatılan) 20. Hukuk Dairesinin kararları İle 2. Hukuk Dairesi. 3. Hukuk Dairesi, 8. Hukuk Dairesi ve 10. Hukuk Dairesinin kararlan arasında görüş ve uygulama farklılığı bulunduğu belirtilerek. ortaya çıkan görüş aykırılığının içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi talebinde bulunulmuştur.

B. YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULUNUN KARARI VE İÇTİHADI BİRLEŞTİRMENİN KONUSU

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 159 sayılı kararı ile: hukuk davalarında, hükümde kanun yolu süresinin hatalı gösterilmesi halinde. hatalı gösterilen kanun yolu süresi İçerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun incelenip incelenemeyeceği konusunda görüş aykırılığı bulunduğu ve farklı uygulamaların sürdürüldüğü sonucuna varıldığından, bu aykırılığın içtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu E: 2021/5, K: 2023/2 Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas