• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Basın Duyurusu (2020-32)