• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yatırımcılar İçin “Cazibe” de Süre Bitiyor – M.Bahadır ALTAŞ, YMM

Yatırımcılar İçin “Cazibe” de Süre Bitiyor – M.Bahadır ALTAŞ, YMM

Cazibe Merkezleri Programı Yatırımların Desteklenmesi

Mustafa Bahadır ALTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
mba@mbaymm.com
Yazar Hakkında

2016 yılında 678 sayılı KHK ile yürürlüğe konulan cazibe merkezleri programı 25 Ocak 2018 Tarihinde yayınlanan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki 2018/11201 no.lu kararla yürürlükten kaldırılmış cazibe merkezi illerde yapılacak yatırımlar için sağlanacak devlet destekleri yeniden açıklanmış ve daha avantajlı hale getirilmiştir. Son müracaat tarihi ise 31 Aralık 2020 olarak belirlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz tarih dikkate alındığında yaklaşık beş aylık bir süre sonunda cazibe merkezleri programı kapsamındaki müracaat süresinin 31.12.2020 tarihinde sona erecek olması yatırımcılar için önem arz ediyor.

Uygulamada Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4 üncü bölgede yer alan Malatya Elazığ ve Erzincan illeri ile 5 inci bölge yer alan Adıyaman, Tunceli, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt illeri ek destek olarak alacak iller olarak belirlenmiştir. Bu illerde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yapılacak yatırımlar 31.12.2020  kadar yatırım teşvik belgesi için müracaat edilmesi halinde 6. bölge teşviklerinden yararlanabilmektedir.

Malatya, Elazığ ve Erzincan İçin 4.Bölgeye Dönüş Olacak

01 Ocak 2021 tarihinden sonra Elazığ, Erzincan ve Malatya illeri 4.bölgede bulunduğu için bu illerde OSB’lerde gerçekleştirilecek yatırımlar 6. Bölge teşvikleri yerine 5.Bölge teşviklerinden faydalanacaklar.

Bu nedenle yatırımcıların kalan bu süreyi dikkate alarak yeni yapacakları yatırımlar için sürenin sona ermesinden önce yatırım teşvik belgesi müracaatında bulunmaları gerekiyor.

Korana Salgını Bu Sürenin Uzatılmasını Zorunlu Kılıyor

Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisi birçok yatırımcıyı da olumsuz etkilemiştir. Mart-Temmuz 2020 dönemi salgın sürecinde yatırımcıların mevcut yatırımlarını gerçekleştirmedikleri gibi yeni yatırım projelerini de öteledikleri bilinmektedir. Bu şartlar altında faaliyette bulunan yatırımcıların Covid-19 salgınından en asgari düzeyde etkilenmesi için cazibe merkezleri illerde 31.12.2020 tarihinde sona erecek olan müracaat süresinin uzatılmasını zorunluluk olmaktadır. Bu konudaki önerimiz sürenin 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasıdır.

2018 ve 2019 Yıllarında bu illere il dışından gelen özellikle emek yoğun olan hazır giyim ve tekstil sektöründe faaliyette bulunan yatırımcıların cazibe merkezi destekleri için bu illeri tercih ederek yatırım yaptığı dikkate alındığında sürenin uzatılmaması bu iller için önemli kayıp olur.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki 23 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek “İmalat” sanayi (US-97 kodu ile 15-37) ile “Çağrı ve Veri Merkezi” yatırımları destek kapsamında uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen yatırımlar.  6. Bölge için aşağıda yer alan destek unsurları ile enerji desteğinden 6. Bölge için uygulanan oran ve sürelerde yararlanmaktalar.

 • Katma Değer Vergisi istisnası (Makine ve teçhizatlar için)
 • Gümrük Vergisi muafiyeti
 • Kredi Faiz desteği
 • Vergi İndirimi (İndirimli Gelir/Kurumlar Vergisi)
 • Sigorta Primi İşveren hissesi desteği
 • Sigorta Primi İşçi hissesi desteği
 • Gelir vergisi (stopaj) desteği
 • Enerji desteği
 • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti
 • Yatırım Yeri Tahsisi

Cazibe Merkezi Programındaki İller

4. Bölgedeki İller 6.Bölgedeki İller
 Elazığ  Ağrı
Erzincan Ardahan
Malatya Batman
5. Bölgedeki İller Bingöl
Adıyaman Bitlis
Bayburt Diyarbakır
Erzurum Hakkâri
Gümüşhane Iğdır
Tunceli Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van

 

Devamı: Yatırımcılar İçin “Cazibe” de Süre Bitiyor – M.Bahadır ALTAŞ, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas