• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yeni Ba-Bs Formlarının Bildirilmesinde Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları – Serdar KARAKUŞ

Yeni Ba-Bs Formlarının Bildirilmesinde Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları – Serdar KARAKUŞ

Ba-Bs Formları Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları

Serdar KARAKUŞ
İşlev YMM Denetim Müdürü
serdar@islevymm.com.tr

Temmuz 2021 döneminden itibaren verilmesi gereken YENİ BA-BS Formlarında, SIK KARŞILAŞILAN SORULAR ve CEVAPLARI  bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

(Not: Konuya detaylarının yer aldığı makaleyi bu linkten inceleyebilirsiniz.)

YENİ BA-BS FORMLARININ BİLDİRİLMESİNDE SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

1) Yeni BA-BS Formları hangi dönemden itibaren nasıl verilecek?

Temmuz 2021 döneminden itibaren e-belgeler dahil edilmeden BDP üzerinden güncellenen yeni 7. Versiyon ile verilmeye devam edilecektir. Formun formatı aynı şekilde olup, kayıt esnasında e-belgelerin dahil edilmemesi gerektiği hatırlatılmaktadır.

2) Yeni BA-BS Formları “Boş Olsa da” verilecek mi?

Evet! “Boş da olsa BA+BS formu verilmeye devam edilecektir. Genel Bilgiler kısmında bulunan “Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır.” Seçeneği işaretlenerek mutlaka onaylanmalıdır.

3) Boş Beyannamenin süresinde gönderilmemesi durumunda cezası var mıdır?

Evet ! Boş da olsa Süresinde verilmemesi durumunda 2.500 TL ceza uygulanmaktadır.

4) Yeni BA-BS Formlarına hangi belgeler dahil edilMEyecek ?

Yeni BA-BS Formlarına, her türlü e-belge statüsünde olan; e-faturalar, e-arşivler, e-smm makbuzu, e-müstahsil belgeleri ile e-ihracat faturaları dahil edilmeyecektir.

5) Yeni BA-BS Formlarına hangi belgeler dahil edilecektir ?

İthalat işleminden kaynaklanan belgeler, noter satış sözleşmesi veya gider pusulası ile alınan araç ve benzeri ürünler, kağıt gider pusulası ile ödenen giderler ile alınan mallar, ay içinde KDV hariç toplamı 5.000 TL ve üzerini aşan kağıt faturalar, Yeni BA-BS Formlarına dahil edilmeye devam edilecektir.

6) Hem E-arşiv fatura hem kağıt fatura düzenleyenler için uygulama nasıl olacak?

5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örneğin; B firması tarafından 2021 Kasım döneminde A firmasına aşağıdaki 3 belge düzenlenmiştir, 4.800 TL e-Arşiv fatura (Tutarlar KDV hariç): +150 TL kağıt fatura + 100 TL kağıt fatura, Faturaların KDV hariç toplam tutarı (4.800 + 150 + 100) 5.050 TL olduğundan A ve B firmaları sadece toplamı 250 TL olarak 2 adet kağıt belgeyi sırasıyla BA ve BS formlarına bildireceklerdir.

7) E-fatura İPTAL portali üzerinden İPTAL talebi girilen faturaların Sanal BA-BS formunda bildirimi nasıl olacaktır.?

e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin iptal işlemlerinde 8 günlük sürenin tespiti e-belgenin alıcıya iletilme tarihinden itibaren başlar. İptal işlemi her durumda 8 günlük süre içinde yapılmalıdır. E-fatura iptal portalında iptal talebi onaylanmışsa ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

Sorgulama sonucu iptal talebi reddedildiyse ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer alacaktır. Dolayısıyla bir belgeyi iptal ediyor iseniz mutlaka karşı tarafa bilgi vermeniz ve teyitleşmeniz gerekmektedir.

personel programı

8) E-fatura/E-arşiv İTİRAZ portali üzerinden İTİRAZ talebi girilen faturaların Sanal BA-BS formunda bildirimi nasıl olacaktır.?

– e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerinin İTİRAZ işlemlerinde 8 günlük süre içerisinde, TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi ile yapılan itiraz işleminin GİB İTİRAZ portali üzerinden onaylama/reddetme süreçlerin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar GİB’e bildirilmesi gerekmektedir.

İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda; İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmesi ve bu işlemin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar yapılması durumunda ilgili belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.

-İtiraz talebinin süresinde onaylanmaması ya da reddedilmesi durumunda; İtiraz işleminin düzenleyicisi tarafından kabul edilmemesi ya da itiraz işlemine ilişkin kabul işlemlerinin belgenin ait olduğu ayı izleyen ayın 20. günü sonuna kadar yapılMAması durumunda belge, alıcısının sanal BA formunda yer almayacak olup, bununla birlikte itiraz talebini süresinde onaylamayan ya da reddeden satıcının sanal BS formunda yer alacaktır.

9) E-Fatura/E-Arşiv mükellefi olan firmaların BA-BS form bildirimi nasıl olacaktır.

E-Fatura/E-Arşiv mükellefi olan firmaların kağıt fatura düzenlemesi yasak olduğundan, ve düzenleyeceği tüm faturalar e-fatura/e-arşiv olacağından BS formu her zaman BOŞ olarak verilmesi gerekmektedir. Ancak BA formunda 5) cevapta belirtildiği şekilde, ithalat ile kağıt belgelerin dahil edilerek verilmesi gerekmektedir.

10) GİB tarafından oluşturulan SANAL BA-BS formlarını mükellefler görebilecek mi?

Şuan için Hayır! Ancak ilerleyen dönemlerde bunun kontrol edileceği bir alanın açılacağı düşünülmektedir.

11) KDV iadesi alan firmalar B Formları nasıl görünecek?

KDV iadesi alan firmalar için oluşan KDVİRA kontrol raporlarında yer alan alt firma incelemelerinde GİB tarafından oluşturulan Sanal BA-BS formlarından elde edilen veriler ile mükellef tarafından verilen formlar, indirilecek KDV listeleriyle mukayese edilecektir. Form ile listelerin uyuşmaması durumunda GEK segmentinde hata olarak yer alacaktır. 

12) Yeni BA-BS formları için firmalar birbirleri ile mutabakat yapmalı mı?

Kısmen EVET, her ne kadar birçok mükellef e-Fatura uygulamasında olsa da 01.05.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan E-Belge İptal/İtiraz uygulamalarından kaynaklı, E-fatura adedi-matrahı, e-arşiv adedi-matrahı, varsa kağıt fatura adedi-matrahı, İptal/İtiraz edilen faturalar teyitlerde istenebilecektir. Böylelikle olası bir mutabakatsızlıkta GİB tarafından bildirilecek Sanal B formları için önden tedbir alınmış olacaktır.

13) Yeni BA-BS formları iyi mi oldu, yoksa daha çok mu iş yükü getiriyor ?

  • Her yeni başlangıcın sancıları olur. İlk etapta bakıldığında aslında yıllardır angarya gözüyle bakılan B formlarının daha karmaşık hale geldiği görünse de birkaç ay sonra bu durum daha da oturmuş olacak ve iyi ki bu şekilde olmuş diyeceğiz.
  • Ancak! Özellikle e-fatura mükelleflerinin kağıt fatura kesme ihtimali dahi yokken yine de BOŞ form vermesi gereksiz olduğunu da belirtmekte fayda var…

14) BA-BS formları GİB için çok mu önemli, tamamen kaldırılsa olmaz mı?

  • Evet! BA-BS formları GİB için birçok alanda veri analizi yapmak için önemlidir. Zira, GİB mükelleflerin vergiye uyum düzeylerinin ölçümü, uyumsuz mükelleflerin tespiti, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve elektronik ortamda yapılan iade (KDVİRA, ÖTVİRA ve GEKSİS gibi) süreçlerinde etkin bir şekilde yararlanılmakta olduğu BA-BS formlarını artık e-Fatura/E-Arşiv/E-SMM belgeleri üzerinden yapmaya devam etmek istemektedir.
  • Dolayısıyla tamamen kalkması gibi bir durum, kısa vadede mümkün görülmemektedir.

Kaynak:

396 Sıra No.lu VUK Tebliği

509 Sıra No.lu VUK Tebliği

523 Sıra No.lu VUK Tebliği

526 Sıra No.lu VUK Tebliği

 

Devamı: Yeni Ba-Bs Formlarının Bildirilmesinde Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları – Serdar KARAKUŞ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas