• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yeni KDV İndirimi ve Beklentileri – Talha APAK, YMM

Yeni KDV İndirimi ve Beklentileri – Talha APAK, YMM

Yeni KDV İndirimi ve Beklentileri

Talha APAK
Yeminli Mali Müşavir
Öğretim Görevlisi
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkanı
t.apak@apakymm.com

Fiyat artışlarının yarattığı tüketici yükünü hafifletmek için son zamanlarda bazı ürünlerde KDV indirimine gidiliyor. Son olarak, 1/4/2022 tarihinde geçerli olmak üzere başta konut teslimlerinde olmak üzere bazı temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimleri yeni tartışma ve beklentilere yol açtı…

SON zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon ve kur dalgalanmaları nedeniyle piyasadaki fiyat artışını önlemek için bazı ürünlerde KDV indirimine gidiliyor. Son olarak, 1/4/2022 tarihinde geçerli olmak üzere başta konut teslimlerinde olmak üzere bazı temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan KDV indirimleri yeni tartışmalara ve beklentilere yol açtı. 29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Kararda önemli değişikliklere gidildi.

KONUT TESLİMLERİNDE

1/4/2022 tarihinde geçerli olmak üzere KDV oranlarında yapılan önemli değişikliklerin başında, konut teslimlerinde uygulanacak KDV uygulaması gelmektedir. Buna göre;

– 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

– Normal konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. (150 m2’yi aşan konutlar da ise ilk 150m2’si için yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 uygulanacak.)

– Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek.

– Kararın yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

DİĞER ÜRÜNLERDE

1/4/2022 tarihinde geçerli olmak üzere KDV oranlarında yapılan değişikliler sonrası diğer bazı teslimlere uygulanacak KDV oranları ise aşağıdaki gibi olacak.

– Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar yüzde 1 KDV oranına tabi olacak.

– İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV oranı uygulanacaktır. Motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmeyen mükelleflerin ikinci el araç satışlarında yüzde 1 oranı uygulanmaya devam edilecektir.

– Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18 olacaktır.

– Tıbbı Cihazlar Yönetmeliğinde yer alan bazı tıbbi cihazların olduğu yer aldığı “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihazların” teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri yüzde 8 KDV oranına tabi olacak.

– Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) yüzde 8 KDV oranına tabi olacak.

– Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya yüzde 8 KDV oranına tabi olacak.

TARTIŞMA VE BEKLENTİLERE YOL AÇTI

KDV oranlarında yapılan indirimler genel olarak olumlu karşılanırken, fiyatlara ne kadar yansıyacağı tartışmasını ve beklentisini öne çıkardı. Konut teslimlerinde uygulanacak yeni KDV oranları ise hem kafaları karıştırdı hem de yeni tartışma ve beklentilere yol açtı. Özellikle arsa teslimlerinde ve ikinci el araç satışlarındaki KDV oranının yüzde 18’e çıkarılması, eleştiri konusu oldu.

Konut ve ikinci el araç teslimlerinde birinci teslimlerden sonraki ikinci veya üçüncü teslim aşamalarında nasıl bir uygulama olacağı konusunun da netliğe kavuşturulması gerekiyor. Genel olarak tereddütleri ve kafa karışıklığını önlemek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bir an önce uygulama Genel Tebliğinin yayımlanması gerekiyor.

Daha da ötesi; sık sık bazı ürünlerde indirime gidilmesi, indirim dışında kalan diğer sektörlerde indirim beklentisine yol açıyor. Önerimiz; yaşanan ekonomik sıkıntılar atlatılıncaya kadar tüm sektörleri kapsayan mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 genel KDV oranın bir süreliğine yüzde 15 olarak uygulanması, daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İktibas: Paradergi

personel programı

Devamı: Yeni KDV İndirimi ve Beklentileri – Talha APAK, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas