• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi

19 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31573

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31 Ekim” ibareleri “30 Kasım” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kasım” ibaresi “Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 Kasım” ibaresi “31 Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

personel programı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1/10/2013 28782
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/4/2016 29698
2- 28/10/2016 29871
3- 23/2/2017 29988
4- 11/5/2017 30063
5- 21/4/2018 30398
6- 9/10/2018 30560
7- 23/8/2019 30867
8- 8/3/2020 31062
9- 28/7/2020 31199
10- 7/8/2020 31206
11- 14/11/2020 31304
12- 9/5/2021 31479

 

Devamı: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas