• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik 02/10/2021

02 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31616

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Aksam Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisleri ile destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesislerinde YADF, ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süresince uygulanır. Bu tesislerde, ana kaynak dışındaki yardımcı kaynak için, asgari geçmiş dönemlerde YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 YMB YKO’ya ve SUB’a sahip aksamlar kullanılır. Bu aksamlar/bütünleştirici parçalardan geçmiş dönemlerde YADF’den faydalandırılanlar Bakanlık tarafından her takvim yılı başında ilan edilir. Aksi takdirde başvuru sahibi, ilgili aksam/bütünleştirici parça için YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması ve ödenmiş tutarların faizi ile birlikte geri ödenmesini teminen EPDK’ya bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/5/2021 31494
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/7/2021 31552
ad

Devamı: Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

zekeriyademirtas