• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu (2021-48)