• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com
Sleek & Beautiful

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Web Siteme Hoşgeldiniz

Muhasebe, Mevzuat, Türkiye'nin Muhasebe Sitesi, Haber Portalı, Rehberi, Uygulamaları, Programları Ve Danışmanlık Hizmetleri...

Hizmetlerimiz

Mali müşavir ve muhasebeci olarak amacım müşterilerimle işbirliği içinde, ihtiyaçlarına en uygun ve etkin muhasabe çözümlerini sunmaktır.

Sleek & Beautiful

Muhasebe

Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtları Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerinin tutulması Yönetim raporlaması Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması Mali Tablolar, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Sleek & Beautiful

Bordro

Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması E-bordro hazırlanması

Sleek & Beautiful

Vergi Beyannameleri

Geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi Muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi Vergi durumu raporlaması KDV, sorumlu sıfatıyla verilen KDV ve Ba- Bs formlarının hazırlanması ve ibraz edilmesi Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi

Öne Çıkan Portföy Projelerim

Benim Popüler Çalışmalarım

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Gerçek ve tüzel kişilere şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemleri. Şirketlerin ana sözleşmesinin ve diğer dokümanların hazırlanması ve kuruluş işlemleri,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu Kuruluşla ilgili dokümanların hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarda tescillerinin yapılması, Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları.

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları. Şirketlerin vergi kanunları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre birleşmelerinin yapılması,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket birleşmelerine ilişkin prosedürlerin hazırlanması uygulanması ve muhasebe kayıtlarının kontrolü,Şirket birleşmeleri sonucunda gerekli işlemlerin ilgili mevzuata göre yapılması.

Son Blog yazılarım

Muhasebe hizmetlerim kapsamında şirketlerin yasal defterlerini ve finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutuyor, gerektiğinde ilgili mercilere sunuyorum.

6 Aralık 2023 No Comments

Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3

Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3 Bakanlığımız internet sitesinde 30.03.2023 tarihinde yayımlanan “Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru (2023/KM-2)” başlıklı duyuruda, diğer hususlar ile birlikte 23/3/2023 tarihi mesai bitimi itibarıyla rafineri faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve söz konusu duyuruda her bir kıymetli maden türü itibarıyla listelenen Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler dışındaki kişilerce 24/3/2023 tarihinden […] Devamı: Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6 Aralık 2023 No Comments

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay Çevrim içi reklamcılığın son yıllarda elde ettiği ivme ile geleneksel reklamcılık mecralarını geride bırakması ve bu alanın her geçen gün artan önemi karşısında rekabet hukukunun bu pazarlarda etkin ve doğru biçimde uygulanabilmesi amacıyla sektördeki dinamikler ile davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının analiz edilmesini ve bu sorunlara yönelik […] Devamı: Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

6 Aralık 2023 No Comments

Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan, Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği’nde, Fındık Lisanslı Depo Tebliği’nde, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği’nde ve Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği’nde uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak yapılan […] Devamı: Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.