• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com
Sleek & Beautiful

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Web Siteme Hoşgeldiniz

Muhasebe, Mevzuat, Türkiye'nin Muhasebe Sitesi, Haber Portalı, Rehberi, Uygulamaları, Programları Ve Danışmanlık Hizmetleri...

Hizmetlerimiz

Mali müşavir ve muhasebeci olarak amacım müşterilerimle işbirliği içinde, ihtiyaçlarına en uygun ve etkin muhasabe çözümlerini sunmaktır.

Sleek & Beautiful

Muhasebe

Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtları Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerinin tutulması Yönetim raporlaması Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması Mali Tablolar, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Sleek & Beautiful

Bordro

Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması E-bordro hazırlanması

Sleek & Beautiful

Vergi Beyannameleri

Geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi Muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi Vergi durumu raporlaması KDV, sorumlu sıfatıyla verilen KDV ve Ba- Bs formlarının hazırlanması ve ibraz edilmesi Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi

Öne Çıkan Portföy Projelerim

Benim Popüler Çalışmalarım

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Gerçek ve tüzel kişilere şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemleri. Şirketlerin ana sözleşmesinin ve diğer dokümanların hazırlanması ve kuruluş işlemleri,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu Kuruluşla ilgili dokümanların hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarda tescillerinin yapılması, Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları.

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları. Şirketlerin vergi kanunları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre birleşmelerinin yapılması,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket birleşmelerine ilişkin prosedürlerin hazırlanması uygulanması ve muhasebe kayıtlarının kontrolü,Şirket birleşmeleri sonucunda gerekli işlemlerin ilgili mevzuata göre yapılması.

Son Blog yazılarım

Muhasebe hizmetlerim kapsamında şirketlerin yasal defterlerini ve finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutuyor, gerektiğinde ilgili mercilere sunuyorum.

18 Eylül 2020 No Comments

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Kararı 3 Nüfus Dağılımı – Demografi Teması Veri Tanımlama Dokümanı 18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31248 (1. Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YÜRÜTME KURULU KARARI Veri Tanımlama Dokümanları: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20.08.2020 tarih ve 3 sayılı […] Devamı: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

18 Eylül 2020 No Comments

Yurtdışı Yerleşiklerle Yapılan İşlemlere İlişkin Ödeme ve Tahsilatlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanabilir mi? – Ali ÇAKMAKÇI, YMM

Yurtdışı Yerleşiklerle Yapılan İşlemler özel Usulsüzlük Cezası I-Tahsilat ve Ödemelere İlişkin Tevsik Zorunluluğuna Getirilen Eleştiriler Tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu 2003 yılından itibaren pek çok tebliğle genişletilerek ve değiştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun mükerrer 257. Maddesi kapsamında Bakanlığa yetki verilmiş olup, tahsilat ve ödeme konusunda tevsik zorunluluğuna ilişkin olarak aynı […] Devamı: Yurtdışı Yerleşiklerle Yapılan İşlemlere İlişkin Ödeme ve Tahsilatlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulanabilir mi? – Ali ÇAKMAKÇI, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

18 Eylül 2020 No Comments

Bir İhracat Finansman Aracı Olarak Eximbank Alacak Sigortası – Burçin KAYA, SMMM

Eximbank Alacak Sigortası 1987 yılında kurulan Türk Eximbank, İhracat süreçlerinde bir finansman aracı olarak 1989 yılından bu yana Alacak Sigortası hizmeti sunmaktadır. Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan Türk Eximbank, ihracatçılarımızın yurtdışı satışlarından kaynaklı alacaklarını, ticari ve politik risklere karşı sigorta altına almaktadır. Genel olarak Alacak Sigortası hakkında bilgi vermek gerekirse; Türk Eximbank, […] Devamı: Bir İhracat Finansman Aracı Olarak Eximbank Alacak Sigortası – Burçin KAYA, SMMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.