• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com
Sleek & Beautiful

Muhasebe Ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Web Siteme Hoşgeldiniz

Muhasebe, Mevzuat, Türkiye'nin Muhasebe Sitesi, Haber Portalı, Rehberi, Uygulamaları, Programları Ve Danışmanlık Hizmetleri...

Hizmetlerimiz

Mali müşavir ve muhasebeci olarak amacım müşterilerimle işbirliği içinde, ihtiyaçlarına en uygun ve etkin muhasabe çözümlerini sunmaktır.

Sleek & Beautiful

Muhasebe

Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu muhasebe kayıtları Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterlerinin tutulması Yönetim raporlaması Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması Mali Tablolar, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

Sleek & Beautiful

Bordro

Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi Sosyal güvenlik e-bildirgelerin hazırlanması İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması E-bordro hazırlanması

Sleek & Beautiful

Vergi Beyannameleri

Geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi Muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi Vergi durumu raporlaması KDV, sorumlu sıfatıyla verilen KDV ve Ba- Bs formlarının hazırlanması ve ibraz edilmesi Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi

Öne Çıkan Portföy Projelerim

Benim Popüler Çalışmalarım

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Gerçek ve tüzel kişilere şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube iş yerlerinin açılış ve kapanış işlemleri. Şirketlerin ana sözleşmesinin ve diğer dokümanların hazırlanması ve kuruluş işlemleri,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu Kuruluşla ilgili dokümanların hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarda tescillerinin yapılması, Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları.

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket kurulması sonrası muhasebe organizasyonları. Şirketlerin vergi kanunları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre birleşmelerinin yapılması,

Sleek & Beautiful

Şirket Kuruluş, Birleşme ve Tasfiye İşlemleri

Şirket birleşmelerine ilişkin prosedürlerin hazırlanması uygulanması ve muhasebe kayıtlarının kontrolü,Şirket birleşmeleri sonucunda gerekli işlemlerin ilgili mevzuata göre yapılması.

Son Blog yazılarım

Muhasebe hizmetlerim kapsamında şirketlerin yasal defterlerini ve finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak tutuyor, gerektiğinde ilgili mercilere sunuyorum.

23 Temmuz 2019 No Comments

1225 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar

1225 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar 23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30840 (Mükerrer) ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ (2019-2023) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 1225 Karar Tarihi: 18.07.2019 On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanmıştır. ON […] Devamı: 1225 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

23 Temmuz 2019 No Comments

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2015/26412 – Fazla Çalışmanın Aylık Ücretin İçinde Olması

Yargıtay 9. Hukuk E: 2015/26412 T.C YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/26412 Karar No: 2018/22401 Tarihi: 05.12.2018 • FAZLA ÇALIŞMANIN AYLIK ÜCRETİN İÇİNDE OLDUĞUNUN KARARLAŞTIRILMASI HALİNDE YILLIK 270 AYLIK 22,5 HAFTALIK 5,2 SAATLİK FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DÜŞÜLMESİNİN GEREKMESİ ÖZETİ: Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme […] Devamı: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2015/26412 – Fazla Çalışmanın Aylık Ücretin İçinde Olması Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

23 Temmuz 2019 No Comments

Temmuz 2019 Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler

Temmuz 2019 Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler Uluslararası Para Fonunun (IMF) üye ülkelerine yol gösterici olarak hazırladığı “Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu El Kitabı” temel alınarak hazırlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri her ay düzenli olarak ve iki önceki aya referans vererek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanmaktadır. Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den […] Devamı: Temmuz 2019 Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.