• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveKamu Gözetimi Kurumu

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS

Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS

Bağımsız Denetime Tabi Olmaya İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
Denetçinin Seçimi ve Denetim Faaliyetinin Üstlenilmesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Bağımsız Denetim Sözleşmelerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
Bağımsız Denetim Raporlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
Gelir Bildirimleri, Şeffaflık Raporları ve Mesleki Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

Devamı: Denetime Tabi Olma, Denetçinin Seçimi, Denetimin Üstlenilmesi, Denetim Sözleşmeleri ve Raporları, Gelir Bildirimi, Şeffaflık Raporu ve MSS Konularına İlişkin SSS Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

personel programı

 

Devamı: 14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

KGK – 2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu Yayımlandı

Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu (2020 Dönemi) yayımlanmıştır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) ilgili hükümleri uyarınca düzenledikleri denetim sözleşmesi ve denetim raporlarını (BDY m.34/1-b), mesleki sorumluluk sigortası poliçelerini (BDY m.34/1-ç), son takvim yılına ait gelirlerini (BDY m.34/1-d) ve son takvim yılına ait şeffaflık raporlarını (BDY m.36/1) Kurumumuza bildirmek zorunda olup söz konusu bildirimler BDY’nin 47’nci maddesi uyarınca Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan söz konusu bildirimler, mevzuata aykırı bir durumun bulunup bulunmadığının kontrolü amacıyla düzenli olarak uzaktan gözetim faaliyetine tabi tutulmaktadır.

Kurumumuz tarafından yapılan uzaktan gözetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu rapor, “2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri” uyarınca gözetim kapsamına alınan bildirimler üzerinde yapılan kontrollerin sonuçlarını içermektedir.

Bu kapsamda raporun birinci kısmında uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde her bir bildirim bazında kontrolü yapılan gözetim konuları anlatılmış, ikinci bölümde ise “2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri” çerçevesinde tespit edilen bulgulara yönelik detay bilgiler verilmiştir.

2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Devamı: KGK – 2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu Yayımlandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

Birinci Oturum A Grubu Sınav Soru ve Cevapları TIKLAYINIZ
Birinci Oturum B Grubu Sınav Soru ve Cevapları TIKLAYINIZ
İkinci Oturum A Grubu Sınav Soru ve Cevapları TIKLAYINIZ
İkinci Oturum B Grubu Sınav Soru ve Cevapları TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

Devamı: 14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının 21’inci Bölüme İlişkin Modül

BOBİ İçin FRS 21’inci Bölüme İlişkin Modül

MODÜL 21 – İŞ BİRLEŞMELERİ

1. GİRİŞ

İşletmeler, ekonomik faaliyetlerini genişletmek için kendi kaynaklarıyla işletme içi büyüme yolunu seçebilecekleri gibi, başka bir işletmeyi kontrol altına alarak edinilen işletmenin faaliyetlerini yönetmek suretiyle büyümeyi de tercih edebilirler. Başka bir işletmenin edinilmesi; edinen işletmenin piyasa payının artırılması, yeni piyasalara hızlı erişim sağlanması veya edinilen işletmenin sahip olduğu maddi veya maddi olmayan ekonomik birikimin kullanılarak değer yaratılması gibi pek çok yolla ekonomik fayda sağlayabilir.

İşletmelerin, iş birleşmesi kapsamında başka işletmeyi veya işi edinmesi, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) kapsamında diğer varlık edinimlerinde uygulanan muhasebeleştirme yöntemlerinden farklı şekilde ele alınmakta ve bu işleme özgü muhasebe ilkeleri Bölüm 21 İş Birleşmeleri bölümünde düzenlenmektedir.

BOBİ FRS Bölüm 21 kapsamında iş birleşmesi ifadesi; ayrı iş veya işletmelerin tek bir raporlayan işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde; bir işletmenin bir bağlı ortaklık edinmesi, işletmenin başka bir işletmeyi edinerek kendi bünyesine katması, iki işletmenin tüzel kişilerinin sona ererek ayrı bir tüzel kişiliğe sahip yeni bir işletmenin ortaya çıkması veya tüzel kişiliği bulunmayan ancak iş tanımını karşılayan bir yapının edinilmesi gibi durumlar iş birleşmesi olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, bu Bölüm işletmelerin iş birleşmesi gerçekleştirdiklerinde söz konusu birleşmeye ve bunun etkilerine ilişkin ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlanması amacıyla söz konusu iş birleşmesinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağı ve bu birleşme neticesinde ortaya çıkan şerefiyenin veya negatif şerefiyenin nasıl ölçüleceği ele alınmaktadır. Bununla birlikte bu Bölümde ortak kontrole tabi iş birleşmelerinin nasıl muhasebeleştirileceği de ayrıca düzenlenmektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: KGK tarafından yayımlanan BOBİ FRS Modülü

 

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının 21’inci Bölüme İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesine İlişkin Duyuru

Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesi

Bilindiği üzere, 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim raporu bildirimleriyle birlikte bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi kapsamında Kurumumuza iletilmektedir. İlk geçişe ilişkin kolaylık sağlanması amacıyla yapılan bildirimlerde özkaynak değişim tablosunun yüklenmesi talep edilmemiştir.

Bununla birlikte, 31/12/2021 tarihinde ve bu tarihten sonra sona eren raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolar için EFR sistemine yapılacak bildirimlerde özkaynak değişim tablosunun yüklenmesi gerekmektedir.

EFR Sistemine yüklenecek özkaynak değişim tablosu ve diğer finansal tablo formatlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

Devamı: Elektronik Finansal Raporlama Sistemine Özkaynak Değişim Tablosunun Yüklenmesine İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

BOBİ FRS 2021 Sürümüne İlişkin Elektronik Finansal Raporlama Tablo Formatları

BOBİ FRS 2021 Elektronik Finansal Raporlama Tablo Formatları

BOBİ FRS 2021 Sürümüne İlişkin Elektronik Finansal Raporlama Tablo Formatları Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere BOBİ FRS 2021 Sürümü 30/03/2021 tarihinde yayımlanarak, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Elektronik Finansal Raporlama (EFR) sistemine yapılacak finansal tablo bildirimlerinde kullanılmak üzere BOBİ FRS 2021 Sürümüne uygun finansal tablo formatları yayımlanmıştır. 31/12/2021 tarihinde ve bu tarihten sonra sona eren raporlama dönemlerine ilişkin BOBİ FRS 2021 Sürümüne uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, EFR sistemine bu formatlar kullanılarak yüklenecektir.

BOBİ FRS 2021 Sürümüne uygun finansal tablo formatlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

personel programı

Devamı: BOBİ FRS 2021 Sürümüne İlişkin Elektronik Finansal Raporlama Tablo Formatları Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Öğrenebilecekleri Sistem Açıldı

Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır.

Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, 2021 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2021 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir.

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

Sorgulama Yapmak İçin Tıklayınız

Kaynak: KGK

personel programı

 

Devamı: Şirketlerin 2021 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Öğrenebilecekleri Sistem Açıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül

BOBİ Borçlanma Maliyetleri

MODÜL 17- BORÇLANMA MALİYETLERİ

1. GİRİŞ

Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hale gelmesi uzun süren varlıkların üretiminde veya inşasında hem uzun bir süre hem de önemli miktarda sermaye harcanması gerekebilir. İşletmeler, bu gibi faaliyetlerini borçlanarak finanse ettiklerinde belirli finansman giderlerine; yani borçlanma maliyetlerine katlanırlar. Bu kapsamda, borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak işletmenin katlandığı faiz ve diğer maliyetlerden oluşur.

Borçlanma maliyetleriyle ilgili en önemli husus, bunların ilgili oldukları varlıkların maliyetinin bir parçasını oluşturup oluşturmadığıdır. Buna ilişkin muhasebe uygulamasının işletmelerin finansal durumu ve finansal performansı üzerinde önemli etkisi olabilmektedir. Örneğin; borçlanma maliyetleri aktifleştirildiğinde yani varlığın maliyetine eklendiğinde, bu maliyetlerin giderleştirilmesi (kâr veya zararda finansal tablolara alınması) amortisman yoluyla daha sonraki dönemlere ertelenmektedir.

Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi ya da giderleştirilmesi konusunda literatürde de çok sayıda tartışma mevcuttur. Söz konusu tartışmaların temel noktaları aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir:

Tahakkuk Esası: Aktifleştirmeyi savunanlar borçlanma maliyetinin (faiz) fayda (varlığın kullanımı) ile daha iyi eşleştiğini savunurken, giderleştirme taraftarları faydanın borçlanılarak kullanılan fondan kaynaklandığını ve bu nedenle faizin
kullanılan fonun geri ödemesi boyunca kâr veya zarara yansıtılması gerektiğini savunmaktadır.

Karşılaştırılabilirlik: Aktifleştirmeyi savunanlar varlığı üreten/inşa eden işletmeler ile aynı varlığı satın alan işletmeler arasında karşılaştırılabilirliğin arttığını savunurken, giderleştirme taraftarları ise aktifleştirmenin, finansman yönteminin farklılığına bağlı olarak benzer varlıkların farklı maliyetlerle gösterilmesine neden olduğu için karşılaştırılabilirliğin bozulduğunu savunmaktadır.

Tutarlılık: Aktifleştirmeyi savunanlar borçlanma maliyeti ile herhangi bir üretim veya oluşturma maliyetine aynı şekilde yaklaşıp bunun tutarlılığı arttırdığını savunurken, giderleştirme taraftarları borçlanma maliyetinin kullanılan borçlanma türüne göre dönemden döneme değişebileceğini ve bunun tutarlılığa uygun olmadığını savunmaktadır.

Kâr/Zarar: Giderleştirme taraftarları ayrıca, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilerek giderleştirilmesinin ertelenmesi sebebiyle raporlanan kâr/zararın çarpıtıldığını da savunmaktadır.

Borçlanma maliyetleri bölümünün amacı; borçlanma maliyetlerinin hangi şartlarda aktifleştirilmesi ya da giderleştirilmesi gerektiğinin belirlenmesi ile söz konusu maliyetlerin aktifleştirilmesi durumunda aktifleştirmenin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ve hangi durumlarda aktifleştirmeye ara verileceğinin saptanmasıdır.

Tamamı İçin Tıklayınız

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Borçlanma Maliyetleri” Bölümüne İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül

MODÜL 1 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR

1. GİRİŞ

Bu bölüm, BOBİ FRS’ye ilişkin hükümleri anlamak için bir başlangıç noktasıdır.

Kavramsal Çerçeve’nin temel amacı;

  • Finansal tablo hazırlayıcılarına işlem ve olayların muhasebeleştirilmesinde yardımcı olmak,
  • Finansal tablo hazırlayıcılarına BOBİ FRS’de henüz bir belirleme yapılmamış olan hususlarla ilgili yardımcı olmak,
  • Finansal tabloların BOBİ FRS’yle uyumlu olup olmadığı hususunda bağımsız denetçilere fikir vermek ve
  • BOBİ FRS’de ele alınan temel kavram ve hükümlerin anlaşılmasını sağlamaktır.

BOBİ FRS’de Kavramsal Çerçeve TFRS’lerde olduğu gibi ayrı bir metin olarak sunulmak yerine Finansal Tablolara ilişkin hükümlerle birlikte ele alınmıştır. Kavramsal Çerçeve’nin asıl amacı farklı bir hüküm getirmekten ziyade BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloların finansal tablo kullanıcıları açısından daha anlaşılabilir olmasını sağlamaktır.

Büyük ve orta ölçekli bir işletmenin genel amaçlı finansal tabloları; kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi talep edemeyen geniş bir kullanıcı kitlesine (yönetimde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel kreditörler gibi); işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgileri sağlar.

Finansal tabloların gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanması adına finansal tablolar ile ilgili temel bir çerçevenin belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü finansal tabloların standardize edilmiş yapıları ile birlikte farklı işletmeler benzer nitelikte finansal tablolar hazırlayabilmekte ve söz konusu finansal tablolar finansal tablo kullanıcılarına anlamlı bir şekilde karşılaştırma yapabilme olanağı tanımaktadır.

Bu bölümde benzer nitelikte ve karşılaştırılabilir finansal tabloların hazırlanması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Finansal tabloların hazırlanması ile ilgili olarak; tam bir finansal tablolar setinde hangi finansal tablolara yer verilmesi gerektiği, söz konusu finansal tablolar hazırlanırken uyulması gereken temel ilkelerin neler olması gerektiği hususları ile finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgilere ilişkin hükümleri ele alır.

BOBİ FRS “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Tamamı İçin TIKLAYINIZ

personel programı

Devamı: Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.