• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveMortgage (Tutsat)

Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi

Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi

2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artan KFE , bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 33,4, reel olarak ise yüzde 11,9 oranında artmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,9 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,7, 28,5 ve 33,6 oranlarında artış göstermiştir.

Açıklamalar:

Konut Fiyat Endeksi istatistikleri, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan göstergeleri kapsamaktadır.

Grafik Görselli Haber İçin Tıklayınız

Kaynak: TCMB

Devamı: Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi (KFE)

Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi (KFE)

2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artan KFE , bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 33,4, reel olarak ise yüzde 11,9 oranında artmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi (KFE) Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TCMB

Devamı: Ağustos 2021 Konut Fiyat Endeksi (KFE) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi ve Risk Modelleri – e-Kitap

Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi ve Risk Modelleri – e-Kitap

Dr. İlker Koç

Yayın No: 342

İstanbul 2021

Türkiye Bankalar Birliği

Önsöz

Yapı tasarrufu sisteminin ülkemizde kalıcı bir finansal sektör haline gelmesi neredeyse yüzyıldır üzerinde konuşulan, zaman zaman önemli denemelerin gerçekleştiği, ancak çeşitli nedenle bir türlü nihayete erişememiş bir hedeftir. Söz konusu sistemin en önemli özelliklerinden birisinin dar ve orta gelirli kesimlerin konut finansmanına erişimini kolaylaştırmak olması bu yöndeki uğraşlar için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. Nitekim bu konuyu çalışma alanı olarak seçme nedenim de benzer bir gerekçeye, yani ülkemizde konut finansmanında yeterli düzeyde yararlanamayan kesimlerin devlet güvencesine haiz, güvenilir, ödenebilir bir tasarruf ve finansman aracına kavuşması çalışmalarına katkı sunma amacına dayanmaktadır.

Yapı tasarrufu sistemindeki en kritik sorun, diğer tüm finansal ve finansal olmayan ticari faaliyetlerde olduğu gibi, tüketiciye cazip gelecek aynı zamanda kuruluş açısından karlı ve finansal açıdan sürdürülebilir bir ürün sunulabilmesidir. Bunların hemen her sektör için genel başarı kriterleri olduğu söylenebilir. Fakat diğerlerinden önemli bir fark olarak, yapı tasarrufu sisteminde bu sayılan koşulların sağlanması oldukça karmaşık risk modellerinin doğru şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. Bir tasarruf hesabı ile bir kredi ürününü birleştiren ve ilk bakışta oldukça basit görülen bu finansal bir sözleşmeler, özünde hem sözleşme hem de sözleşmelerden oluşan kolektif bazındaki risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi bir hayli güç bir faaliyet yapısı oluşturmaktadır. Öyle ki yapı tasarrufu sözleşmelerinin fiyatlanması ileri düzey matematiksel yöntemlerle değerlenen faiz oranı opsiyonları ile hemen hemen aynı şekilde yapılmaktadır. Ayrıca yapı tasarrufu kuruluşlarının likidite analizleri, rezerv ve tahsilatlarla ilgili hesaplamaları da yine benzer şekilde, ileri düzey sayısal modellerle gerçekleştirilmektedir. Yapı tasarrufu risk yönetimindeki bu kompleks yapı, çok uzun yıllardır bu faaliyeti başarıyla sürdüren Alman yapı tasarrufu kuruluşları açısından yurt dışı genişleme stratejilerinde de önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada yapı tasarrufu faaliyetinin tarihçesi, gelişimi, finansal ve hukuki özellikleri ve dünya uygulamaları gibi sistemin işleyişinin ve kritik unsurlarının anlaşılmasına ilişkin detay bilgiler kadar risk yönetim model yapısını çözümlemeye özel bir çaba harcadım. Özellikle bu bilgilerin sektördeki risk yönetimi geliştiricilerinin kullanımına sunmak ve kitapta yer verilen modellerin alternatif ve daha gelişmiş yöntemlerle güncellenebilmesi için matematiksel hesaplamaları bir hayli detaylı şekilde sunmaya gayret ettim.

Diğer yandan, geçtiğimiz yarım asırlık dönem içerisinde, her ne kadar yapı tasarrufu sisteminin başarı kriterleri konusunda tam bir belirlilik olmamakla birlikte, elde edilen sonuçlar ve finansal sektörün bir parçası olma bakımından bazıları başarılı bazıları ise beklentileri karşılamaktan oldukça uzak pek çok yapı tasarrufu sistemi kurma denemesi yapılmıştır. Kitabımda bu teşebbüsleri mümkün olduğunca geniş ve tarafsız şekilde ele almaya çalışarak, mevzuatı yayımlanmış olmakla birlikte hali hazırda kuruluş çalışmaları devam eden ve önümüzdeki dönemlerde kapsamının genişleme ihtimali hali yüksek olan ülkemizdeki yeni sistemin tasarlanması sırasında yol gösterici olmasını amaçladım.

Bu özelliğiyle bu eserin hem hali hazırda ülkemizde kuruluş çalışmaları devam eden, çok doğru bir isimlendirme ile “tasarruf finansman” olarak adlandırılan yapı tasarrufu sistemini düzenleyecek ve denetleyecek kamu kurumları hem tasarruf finansman ürünleri sunacak kuruluşlar hem de araştırmacılar için temel bir kaynak olmasını hedefledim. Uzun ve zahmetli bir sürecin ürünü olan bu çalışmanın ülkemize, finans sektörümüze ve tüm insanlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bankacılık Enstitüsü doktora programı kapsamında hazırladığım tezden üretilen bu eserin hazırlanması sırasında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, her zaman yapıcı ve anlayışla yaklaşan ve yönlendirmeleriyle çalışmanın tamamlanmasında büyük emeği olan danışmanım Profesör Dr. Elçin AYKAÇ ALP’e, çalışmanın hazırlanma süreci boyunca bir anlamda eserin hamiliğini üstelenen, çok kıymetli Hocamız Profesör Dr. Nazım EKREN’e, doktora programı boyunca her türlü sorunumuzla ilginene ve bu eserin oluşmasında her zaman destek olan değerli hocam Doç. Dr. Hicabi ERSOY’a, çalışmanın matematik altyapısına özellikle de diferansiyel denklem çözümlemelerine çok kıymetli katkılar sunan kız kardeşim Yüksek Fizik Mühendisi Funda YILDIRIM’a, çabalarıyla eserin akademik nosyona uygunluğu için değerli yardımlarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Yaşam DEMİR’e ve editörlük dâhil olmak üzere birçok konuda desteğini esirgemeyen mesai arkadaşım Dr. Abdurrahman ÇETİN’e şükranlarımı sunuyorum.

Bu çalışmayı rahmetli babama, en büyük destekçim canım anneme, sabır ve anlayışını hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşim Pınar’a ve kızlarım Zülal ve Beril’e ithaf ediyorum.

Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi ve Risk Modelleri – e-Kitap

Kaynak: TBB

Devamı: Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi ve Risk Modelleri – e-Kitap Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Haziran 2021 Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri [1]

Haziran 2021

Haziran 2021 itibariyle, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 25 milyon 529 bin kişi, kredi miktarı ise yaklaşık 656 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Kullandırılan Miktar ve Kişi Sayısı [2]

Nisan-Haziran 2021 döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştır. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39, kredi miktarı ise yüzde 26 azalırken, bir önceki çeyreğe göre ise kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5, kredi miktarı ise yüzde 8 artmıştır.

Kullandırılan Kredi Miktarı ve Kişi Sayısı [3]

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 656 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin kişidir. Toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 oranında artmıştır. Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2 oranında büyümüştür.

Bakiyeler itibariyle incelendiğinde, bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 95, konut kredileri yüzde 18 ve ihtiyaç kredileri ise yüzde 19 oranında artmıştır.

Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılım

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde ihtiyaç kredileri yüzde 81 ile en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde 3 pay ile konut ve taşıt kredileri izlemektedir. Aynı dönemde 3,4 milyon kişi 71 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 60 bin kişi yaklaşık 14 milyar TL tutarında konut kredisi ve 25 bin kişi 3 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullanmıştır.

Kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut kredileri yüzde 57 oranında, ihtiyaç kredileri ise yüzde 16 oranında azalırken, taşıt kredileri ise yüzde 50 oranında artmıştır.

Vade Dağılımı

Nisan-Haziran 2021 dönemi içinde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde yüzde 45 pay ile en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 aydır. Bunu yüzde 14 pay ile 49-72 ay ve yüzde 11 pay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izlemiştir.

Takipteki Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Nisan-Haziran 2021 dönemi itibariyle 12 milyar TL olan takipteki krediler (idari+kanuni), tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 1,9’unu oluşturmuştur.

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni[4] takibe alınan kredi miktarı 2 milyar 246 milyon TL (aynı dönemde kullandırılan kredilerin yüzde 2,6’sı) olmuştur. Söz konusu kredilerin yüzde 1’ini taşıt, yüzde 14’ünü konut, yüzde 85’ini ihtiyaç kredileri oluşturmuştur.

—————————————————————-

Önemli Not: Bu raporda yer alan istatistikler, Haziran 2013 dönemi itibariyle 36, Aralık 2013 dönemi itibariyle 34, Aralık 2013’den Mart 2014 dönemine kadar 33, Haziran 2014’ten Aralık 2014’e kadar 34, Mart 2015’ten Mart 2017’ye kadar 33, Haziran 2017 dönemi itibariyle 32 Türkiye Bankalar Birliği üyesi olan ve tüketici kredisi ve konut kredisi kullandıran banka verisinden oluşmuştur. Raporda yer alan istatistikler “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”deki değişikliğe paralel olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu Tebliğ kapsamında yayınlanan tüketici kredileri ve konut kredileri toplu sonuçları ile bu raporun toplulaştırılmış bakiye sonuçları arasında farklar bulunmaktadır. Bu fark bazı bankaların reeskontlarını henüz dağıtamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu rapordaki bilgiler gerçek kişilerce kullanılan ve ticari amaçlı olmayan bireysel kredileri kapsamakta olup bireysel kredi kartları, personel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını içermemektedir. Bazı bankaların, ilgili tebliğe göre hazırladıkları tüketici kredileri bilgileri kredili mevduat hesaplarını içermektedir; bu nedenle, bu raporda yer alan tüketici kredileri ve konut kredileri bilgileri ile bu konuda da farklılıklar oluşmaktadır.

Dip Notlar:

[1] Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Kişi sayıları tekilleştirilmemiştir.

[2] Çeyrekler itibariyle, akım veridir.

[3] Yıllık bazda bakiye verisidir.

[4] Tüketici kredisi ve konut kredisi bilgisi ileten bir banka “Kullandırılan Kanuni Takipteki Kredi” verisini Haziran 2021 itibarıyla raporlamaya başlamıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Haziran 2021 Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Nisan 2021 Konut Fiyat Endeksi

Nisan 2021 Konut Fiyat Endeksi

2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,4 , reel olarak ise yüzde 13,0 oranında artmıştır.

Görselli Haber İçin Tıklayınız

Kaynak: TCMB

Devamı: Nisan 2021 Konut Fiyat Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ekim 2020 Konut Fiyat Endeksi

Ekim 2020 Konut Fiyat Endeksi

2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 2 oranında artan KFE , bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 2 9 2 , reel olarak ise yüzde 15 5 oranında artmıştır.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 149,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,5 oranında artış göstermiştir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

Konut Fiyat Endeksi istatistikleri, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla oluşturulan göstergeleri kapsamaktadır.

Devamı: Ekim 2020 Konut Fiyat Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri

Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri

Türkiye’de 2020 Haziran ayında 190 bin 12 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2020 Haziran ayında 101 bin 504 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %53,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 14 bin 767 konut satışı ve %14,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 88 bin 508 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %63,8 artarak 88 bin 508 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 32 konut satışı ve %15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %48,7 oldu. Ankara 8 bin 114 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 4 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 58 bin 632 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %152,0 artarak 58 bin 632 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 253 konut satışı ve %14,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 96 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 530 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 131 bin 380 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %244,9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %71,3 oldu. Ankara 16 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 8 bin 160 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde %23,5 arttı

Ocak-Haziran döneminde 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 artış gösterdi. Ocak-Haziran döneminde ipotekli konut satışı %221,4 artarak 266 bin 374, diğer satış türlerinde ise %15,3 azalarak 358 bin 395 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %4,1 azalarak 197 bin 722 oldu. İkinci el konut satışları da %42,5 artarak 426 bin 997 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Haziran ayında bin 664 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,1 azalarak bin 664 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2020’de ilk sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi.

Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,5 azalarak 14 bin 262 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye’den 398 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Devamı: Haziran 2020 Konut Satış İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Kira Gelirleri Soru Cevap

2019 Kira Gelirleri Soru Cevap

Kira Gelirlerine İlişkin Sorularınızı Ücretsiz Cevaplıyoruz

[contact-form-7]

Sorularınızın Cevaplarını Bu Sayfamızdan Takip Edebilirsiniz

Sayın Doç. Dr. Özgür BİYAN‘ın Katkılarıyla…

Not: Her Sorulan Soru, Cevaplandırılmayabilir.  Cevaplar Bilgilendirme Amaçlıdır. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Soru ve Cevaplarınız

SORU: Vatandaşın sadece iş yerinden kira geliri bulunmakta iş yerinde basit usul vergi mükellefi oturmakta aylık 750 TL. kira almakta iş yerlerinde kira istisna rakamı ne kadardır?

CEVAP: Basit usule tabi mükellefler tevkifat yapmakla yükümlü olmadıklarından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen gelirin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir istisna söz konusu değildir.

SORU: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmemiz olan ve bize düşen 3 Adet Konut için 09.08.2018 Yılında Yapı Kullanma Alınarak Müteahhit Firmadan Adımıza fatura düzenlenmiş ve Konutlar Teslim Alımıştır. Teslim Alınan 3 Adet Konutun 2 Adedi 01.10.2018 Tarihinde Kiraya Verilmiş ve 2 Adet Konut İçin 3 Aylık 9.000 TL Konut Kira Geliri Elde edilmiştir. Kira Geliri Elde edilen Konutlar için Gerçek Gider Yöntemi Seçilerek bir adet konut için iktisap bedelinin % 5 gider yazabilir miyiz? Yazacaksak hangi tutarı dikkate alacağız? ( 1 Adet Konut İçin Emlak Beyan Değeri 80.000 TL - Müteahhit Kestiği Fatura daki konut bedeli 53.000 TL)

CEVAP: Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i indirim konusu yapılabilir. İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır (GVK m.74). İktisap bedeli olarak müteahhit tarafından düzenlenen fatura bedelinin dikkate alınması uygundur.

SORU: Ben evimi 1400 TL. ye eşyalı kiraya verdim 2018 eylül ayında, Kendimde 850 TL ye kiraya çıktım, evimi 2014 mart 20 de 160000 TL ye aldım banka borcuyla tek dairem var, vergi beyanı vermem gerekir mi? Vereceksem ne kadar ücret çıkar?

CEVAP: Beyanname vermeniz gerekmektedir. Tercih edeceğiniz gider yöntemine göre verginiz hesaplanacaktır.

SORU: Yurt dışında yaşayan ancak buradaki evini kiraya veren kişi Almanya vatandaşı ama Türkiye Mavi Kartı var yani TC No'su var. Bu kişinin de Kira Beyannamesi vermesi gerekecek mi?

CEVAP: Dar mükellef konumundaki kişilerin Türkiye’den elde ettikleri konut kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu konuda Almanya-Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre hareket edilmesi uygundur

SORU: geçen yıl kiraya verdiğim 640.000 TL değeri olan ev için 12.800 TL amortisman düşmüştüm. Bu sene kaç TL düşmem gerekir?

CEVAP: “Gayrimenkul sermaye iradına kaynak teşkil eden konutların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin “1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler” kısmında yer verilen 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir”. (26/08/2013 tarihli ve 7575268-105[313-2013-88]-910, sayılı özelge).

SORU: Merhabalar, Türkiye'de gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyan verilmektedir. Aynı zamanda İngiltere'de kirada evimiz vardır. Buradan elde ettiğimiz kira gelirini Türkiye'deki kira gelirleri ile birlikte beyan edecek miyiz?

CEVAP: Türkiye’de tam mükellef konumundaki kişiler yurtdışından elde ettikleri beyan etmek durumundadırlar. Diğer yandan İngiltere-Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine de bakılması yerinde olacaktır.

SORU: Gerçek gider usulü kullanıldığında amortisman için dikkate alınacak emlak değeri ne olacaktır. Belediyelerin beyan dönemi için belirlediği rayiç bedelleri kullanılabilir mi? Bu konuda bir özelge var mıdır?

CEVAP: “Gayrimenkul sermaye iradına kaynak teşkil eden konutların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin “1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler” kısmında yer verilen 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, vergi değeri üzerinden amortisman ayrılması durumunda, ilgili gayrimenkulün edinim tarihindeki vergi değerinin esas alınarak amortisman ayrılacağı da tabiidir”. (26/08/2013 tarihli ve 7575268-105[313-2013-88]-910, sayılı özelge).

SORU: 2018 yılında kira gelirim var. Özel sağlık poliçemden dolayı özel hastanede ameliyat oldum. 50.000 tl hastane bana fatura etti. Daha sonra bu faturanın 35. 000 TL. sını SGK dan geri aldım sağlık harcamalı 50.000 tl mı yazacağım, yoksa 15.000 TL. mi?

CEVAP: “GVK 89/2 uyarınca beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirim konusu yapılmaktadır. Sağlık harcaması olarak sigorta şirketince karşılanmayan kısmın, yani 15.000 TL.nin dikkate alınması gerekmektedir”. (08.09.2016  tarihli ve 62030549-120[89-2016/90]-135674 , sayılı özelge).

SORU: Annemin babasından miras kalan iş yerini kardeşi işletiyor ve annem ve diğer kardeşlerine kira veriyor. 2018 yılında 4 kardeşine 12 şer bin lira kira ödedi, toplam yıllık kira 48.000 TL. yapıyor. Ama kişi başına 12 bin lira düştüğü için beyanname verilmeyecek mi? Ne yapmamız gerekiyor?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verildiğinden GV tarifesinin ikinci diliminde yer alan 34.000 TL beyan sınırını aşmadığı sürece (ki burada aşılmamış), ilgili kişiler tarafından beyanname verilmesine gerek yoktur. Elde edilen kazançlardan sadece tevkifat yapılacaktır.

SORU: Mrb, sorum şu , yurt disinda yasiyorum Türkiyede sadece ufak bi dükkanim var gecen yil 14400 TL kira gelirim oldu buna vergi verecek miyim? evetse ne kadar hayirsa zaten sorun kalmiyor ayricada 50 % engelliyim vergiden ne derecede muafim?

CEVAP: Dar mükellef konumundaki kişiler gayrimenkullerini işyeri olarak kiraya vermeleri durumunda beyanname vermezler. Kendilerine yapılan ödemelerden sadece gelir vergisi kesintisi yapılır.

SORU: Merhaba, 2018 T.Yılına ait İşyeri Kira stopaj oranı % kaçtır. (Mart 2019 da ödenecek olan) 2- 2018 T.Yılına ait kira geliri istisna ( Muafiyet ) tutarı ne kadardır?

CEVAP: İş yeri Kira ödemelerinde stopaj oranı % 20’dir. İşyeri kira ödemelerinde herhangi bir istisna yoktur. Konut kira ödemelerinde ise 2018 yılı için 4.400 TL konut istisnası uygulanmaktadır.

SORU: 2018 yılında bir dairemden 4200 diğerinden 4950 lira konut geliri elde ettim. Sadece 4950 lirayı mı beyan etmeliyim. Yoksa ikisini de mi beyan etmeliyim?

CEVAP: Her iki kira gelirinizin toplamını dikkate almalı ve beyan etmelisiniz. Toplam üzerinden 4.400 TL değerindeki konut istisnasını düşmelisiniz.

SORU: merhaba, tapuda mesken olarak geçen dairemi işyeri olarak kiraya verdim. bunun için kira beyannamesi vermeli miyim, vereceksem sınır nedir?

CEVAP: 2018 yılında işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kiralar, başka bir gelir elde edilmemesi durumunda, 34.000 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmesine gerek yoktur. Bu rakamı aşıyorsa beyan edilmelidir

SORU: selamlar, kira geliri beyannamesinde üvey oğlumun okul faturalarını düşebilir miyim? velayeti annesinin üzerinde.

CEVAP: GVK’nın 89. maddesine göre, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelir tutarından indirilebilecektir. Ayrıca GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Öz ya da üvey evlat ayrımı yapılmadığından indirim konusu yapılabilir.

SORU: 2018 gelir vergisini e beyanname olarak ne zaman verebiliriz?

CEVAP: Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden son gün 23.59 a kadar vermek mümkündür (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/).

SORU: Bireysel olarak kendime ait olan evden, 2018 mayıs ayından itibaren 625 lira Aylık kira gelirim var. Ayrıca kendim aylık 800 lira kirada kalıyorum.. Vergisini ödemek zorunda mıyım, ödeyeceksem nasıl yapabilirim?

CEVAP: GVK’nın 74/10 hükmü uyarınca sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirim konusu yapılabilir. Mayıs ayından bu yana elde ettiğiniz gelir 5.000 TL olduğundan ve konut istisnasını (4.400 TL) aştığından beyanname vermeniz şarttır. Bu durumda beyanname verseniz dahi matrah çıkmayacağından vergi de hesaplanmayacaktır.

SORU: 2018 yılında aylık 850,- TL. den 12 ay kira geliri elde ettim. Götürü gider usulü ile beyannamemi nasıl vermem gerekir?

CEVAP: Elde edilen gelir konut istisnasını aştığından beyan edilmelidir. Hazır Beyan Sistemini kullanımız tavsiye olunur. (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/)

SORU: bordrolu çalışanım, ayrıca kooperatife bir dairemi kiraya verdim, kooperatif %20 stopaj kesip ödüyor, benim ayrıca bir şey yapmam gerekir mi?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerde elde edilen gelirin 34.000 TL’yi aşması durumunda beyan edilmesi gerekir. Bu rakamı aşıp aşmadığına bakılmalıdır.

SORU: Basit usul kişi traktör kiralaması yaptı şahıstan. Aylık 170 TL. 2018 yılı kira geliri sınırı nedir nasıl beyan etmeliyim?

CEVAP: Vergi mükellefi olmayan kişiden yapılan araç kiralamaları (traktör dahil) gelir vergisi stopajına tabidir. Ancak basit usule tabi olanlar stopaj yapmakla yükümlü olmadıklarından, elde edilen gelir stopaja tabi tutulmamış bir gayrimenkul sermaye iradı konumundadır. Bu kapsamda (traktörünü kiralayarak) kira geliri elde eden gerçek kişi yıllık 1.800 TL’yi aşan bir kira geliri elde ediyorsa kazancının tamamını beyan etmek zorundadır.

SORU: çok değerli üstadlarım. benim herhangi bir sorum yok. verdiğiniz hizmetten dolayı memnuniyetimi dile getirmek istedim. gerçekten son derece kaliteli bir hizmetiniz var. sayenizde güncel mevzuat değişimleri an ve an elimin altında. verdiğiniz bu güzel hizmetlerden dolayı tüm ekibinize en içten ve en derin saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

CEVAP: Faydası olmasını temenni ediyor, biz teşekkür ediyoruz

SORU: Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında gider olarak gösterebilirler. Örneğin, 100.000.tl tutarında gayrimenkulu satın aldığımızda, 5.000.tl'yi her sene beyanname verirken gider olarak gösterebilir miyiz? yoksa bir defaya mahsus olarak mı gider olarak göstereceğiz?

CEVAP: Cevap aslında sorunuzun içinde. Söz konusu indirimden iktisap tarihinden itibaren beş yıl boyunca yararlanılması mümkündür.

SORU: Memur ev sahibi bayan, tek evini kiraya vermiş, asker eşi ile lojmanda sözleşmeli olarak kira ödüyorlar, lojman kirası eşi adına olduğundan, kira giderini kendi GMSİ beyanında gider yazabilirim

CEVAP: Eşinizle birlikte oturduğunuz lojmana yapılan ödemelerin kira sayılması ve lojman kira bedellerinin evlilik birliği içerisinde yapılan müşterek gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir.Buna göre, sahip olduğunuz konutu kiraya vermeniz sonucu elde ettiğiniz kira gelirinin beyanında, gerçek gider yöntemini seçmeniz koşuluyla, istisnaya isabet eden kısım hariç olmak üzere ikamet ettiğiniz konut (lojman) için ödediğiniz kira bedelini gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır. (13.05.2013 tarihli ve 38418978-120[74-13/1]-438 sayılı özelge).

SORU: 5 sene önce tokiden taksit ile bir eve girmiştim. Geçen sene peşin ödeme indirimi ile borcumu kapattım. 1,5 seneden beri kiracı var. Fakat tapuyu henüz üzerime alamadım. Geliri beyan etmez isem nasıl bir müeyyide ile karşılaşırım?

CEVAP: Tapuyu üzerinize almasanız da kira gelirinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Kira gelirinizi beyan etmezseniz, konut istisnasından faydalanamaz ve cezalı tarh işlemi ile karşılaşabilirsiniz.

SORU: işyeri olarak yıllık kirası 6.000 tl olan yer götürü usule tabi bir esnafa kiralanmıştır. Beyan vermemiz gerekli midir?

CEVAP: Basit usule tabi olan kişilere yapılan kiralamalar, stopaja tabi tutulmadığından, yıllık 1.800 TL’yi aşıyorsa tamamı beyan edilmek zorundadır.

SORU: Eşimin babası vefat etti. Veraset ilamında 4 pay var. Birisi eşim. Henüz tapuda kaydı 4 e bölünmemiş dükkanları var ve kira geliri alıyorlar. Bu 4 kişi kira gelirini nasıl beyan edecekler? Kirayı ödeyen kiracı nasıl bildirimde bulunacak? Hepsi aynı tutarları mı beyan etmeli? Kısaca prosedür nedir?

CEVAP: Kiranın nasıl ödeneceği kira sözleşmesi ile belirlenmelidir. Kira ödemesi sırasında işyerini kiralayan kişi stopaj yapmakla yükümlü ise kesinti yapar. Her bir mirasçı bireysel olarak beyanname verip vermeyeceğini kontrol etmelidir. Bu konuda AloMaliye.com’da yer alan yazıya bakabilirsiniz

SORU: Dükkan kira gelirim (bankaya yatan)..22,780,00 TL. Konut kira gelirlerimin toplamı..20.406,00 TL.. 1) Beyannamede işyeri kira gelirimi beyan edecek miyim? Edeceksem götürü usulde nasıl bir beyanım olacak? Gayri safi irat toplamı ne olur? 2) İstisna tutarı, Hesaplanan gelir vergisi ve ödenecek gelir vergi tutarım ne olur acaba?

CEVAP: Her iki kira gelirinizi de beyan etmeniz gerekmektedir. Başka bir geliriniz yoksa konut istisnasından faydalanmanız mümkündür.

SORU: Annemin Adına kayıtlı miras olarak kalan 1 tane evi var ve bunu 1.200 TL kiraya verdik annemin emekliliği çalışması yok babam asgari ücret işçi emeklisi annemin beyan verme zorunluluğu var mı, varsa yararlanabileceğimiz bir indirim var mı?

CEVAP: Annenizin elde ettiği konut kirası nedeniyle beyanname vermesi gerekmektedir. 4.400 TL değerindeki konut istisnasından faydalanması mümkündür.

SORU: 2015 yılında yapılan dairemi o yıl satın aldım. Evimi 2018 yılında 800TL kiraya verdim 2019da ödeyeceğim vergi ne kadar ayrıca 650TL lik gözlük masrafını vergiden düşebilir miyim?

CEVAP: 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca gözlük masrafınızı beyannameniz üzerinden sağlık harcaması olarak kazancınızdan indirim konusu yapabilirsiniz.

SORU: Yarı yarıya ortak olduğumuz daire için, içinde kiracı olması nedeniyle 2017 yılında kardeşim ile ben ayrı ayrı beyan verdik. Ancak: 2018 yılı ocak ayından itibaren eşi vefat eden kızım bedelsiz oturmaktadır. Ekim 2018 ayından itibaren de kardeşimin payını satın almış ve yarı hisse kızımın olmuştur. Ben kendi payım için 2018 yılında Kira geliri beyan edecek miyim? Kardeşim ocak - Eylül 2018 dönemi için kızımdan dolayı kira almadığı halde beyan verecek midir?

CEVAP: GVK 73 gereği sizin kızınıza konut amaçlı olarak tahsis ettiğiniz gayrimenkul için beyanname vermenize gerek yoktur. Kardeşiniz ise kendi payı için bahsettiğiniz döneme ilişkin olarak emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermek durumundadır.

SORU: Kira gelirinden dolayı mükellefim bakmakla yükümlü olduğum çocuğumun il dışında üniversite öğrenimi için ödediğim kira giderlerini indirim konusu yapabilir miyim?

CEVAP: GVK 74/10 gereği kira kazancınızdan kira bedelinizi düşebilmeniz için bizatihi kendinizin kira ile oturması gerekmektedir. Çocuğunuzun üniversite eğitimi için ödediğiniz, çocuğunuzun oturduğu eve ait kira bedelini indirim konusu yapamazsınız.

SORU: Almış olduğum ev finansmanında, finansman borcu ödemede yardımcı olması için annemin evinin kirasını ben alıyorum. 750 TL den 10 ay boyunca. Bunun kira vergisi olur mu? Ayrıca aldığım ev finansman ödemesinin kredi tutarlarını kira beyannamesinden düşebilir miyim?

CEVAP: Annenizin kira gelirinin sizin satın almış olduğunuz evin finansmanında kullanılması, annenizin beyanname vermesini engellemez. Dolayısıyla annenizin elde ettiği yıllık kira bedeli 4.400 TL’yi aşıyorsa anneniz beyanname vermek zorundadır. Kredi tutarlarının ise annenizin beyannamesinde gider olarak düşülmesi mümkün değildir.

SORU: 1. ci sınıf mükellefi olan bir kişi 2018 yılında ticari kazancı olmayan yani (mal alış ve satış olmayan ) konut kira geliri olan bu şahıs işletmede konut istisnası uygulanabilir mi?

CEVAP: GVK 21’e göre ticari kazanç elde edenler konut istisnasından faydalanamaz.

SORU: 2018 yılı içinde almış olduğumuz konutun kira geliri 4.400-TL nin altında kalıyorsa, altında kaldığını internet vergi dairesinde beyan etmeli miyiz? Ayrıca 2019 senesinde istisna tutarı aşıldığında 2018 yılı içinde almış olduğum konutun değerinin % 5 inin 2019 yılı gelir vergi beyannamesinde gerçek gider yönteminde indirim olarak kullanabilecek miyim? Kullanabilirsem bu indirimin 1. senesini mi, 2. senesini mi kullanmış olacağım?

CEVAP:  Elde edilen kira geliri 4.400 TL’nin altında kalıyorsa beyan edilmesine gerek yoktur. Gelecek sene gerçek gider yöntemini seçebilmeniz durumunda söz konusu %5’lik indirimin 2. Senesini kullanmış sayılırsınız.

SORU: Annemin kendi üzerine olan evinden kira geliri vardır ve kendisi şu anda kirada oturmaktadır. Annem yaşlı olduğu için bu kira gelir ve giderlerini takip edemediği için bu işlemler oğlunun (benim) banka hesabı üzerinden gerçekleşmiştir. Burada beyan yöntemi nasıl olmalıdır?

CEVAP: Sizin hesabınıza yatması durumu değiştirmez. Annenizin elde ettiği gelir istisna ya da beyan sınırlarını aşıyorsa beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 2018 yılında eşimle ortak (1/2) bir konut aldık ve yıl içinde konutu kiraladık. Gelir vergisi beyannamelerinde gerçek gider yönteminde tapuda beyan edilen bedelin 100.000-TL nin üzerimize düşen (1/2) payının % 5 inde her ikimizde 5.000-TL yi mi gider olarak göstereceğiz. Konut istisnasında her ikimizde 4.400-TL yi düşecek miyiz?

CEVAP: Elde edilen kira geliri yarı yarıya pay edilir. Her ikinizin de elde ettiğiniz paylar istisna rakamını aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda eşinizin ve sizin iktisap (edinim) bedeli ne kadar ise o rakam üzerinden % 5 hesaplanmalıdır. Diğer deyişle hem eşiniz hem de sizin payınıza ne kadar ödeme yapıldı ise, o rakam üzerinden hesaplamanız gerekmektedir. Şartları taşıyorsanız konut istisnasından yararlanabilirsiniz. Ayrıca gerçek gider yöntemi altında istisna uygulamanız durumunda, istisnaya isabet kısmı da indirim konusu yapamayacağınızı unutmayınız.

SORU: 02/04/2016 tarihinde 135.000 TL ye alınan daire için 2016 ve 2017 yıllarında götürü gider usulü seçilmiş ve beyannameleri süresinde verilerek ödemeler yapılmıştır. 2018 yılı kira geliri beyanında gerçek gider yöntemini seçerek alış bedelini beyan etmek suretiyle hesaplama yapıldığında vergi doğmuyor. 2 yıllık süre geçtiğinden gider yöntemini gerçek gider olarak değiştirebiliyoruz. Örnek Olarak 725 TL aylık kira bedeli * 12 ay =8.700 TL vergi matrahı 135.000 TL de indirilecek giderlerin toplamı (Daire Alış Maliyeti ) dolayısıyla vergi doğmayacaktır. Bu şekilde beyanda herhangi bir sorun teşkil eder mi?

CEVAP: Hayır sorun teşkil etmez. Kanuni hakkınızı kullanarak gerçek gider yöntemini seçebilirsiniz.

SORU: Eşim, annesinin olan dükkanı tüm inşa maliyetini karşılayarak yaptırdı. Annesi de %30 hisseyi, eşime/oğluna tapuda devretti. Dükkan, bir bankaya kiraya verildi. Banka her ay toplam kıranın %70'ini anneye, %30'unu eşime ödeyecek ve %20 stopaj yapacak. Kira geliri her ikisi için de yıllık 40 bin TL'yi aşıyor. Sorularım şunlar: 1-Bankanın ödediği stopajı beyannamede hangi belgeye istinaden düşeceğiz? bankadan bir belge almamız gerekir mi? 2- Gerçek gider usulünde amortisman ayırabilmek için maliyeti nasıl tespit etmeliyiz? Eşimin elinde tüm maliyet faturaları vs yok. Bu durumda vergi bedeli mi esastır?

CEVAP: 1. Bankadan, yaptığı stopajları beyan edip ödediğine dair belgeleri isteyebilirsiniz. Beyanname verirken herhangi bir belge aranmamaktadır. Ancak vergi iadesi çıkması durumunda vergi dairesi stopajların ödendiğine dair belgeler talep edebilmektedir. Bu bağlamda bankadan istemenizde fayda bulunmaktadır.

2. Maliyet bedelinin hesaplanması hususunu bir mali müşavir ile tespit etmenizde fayda vardır.

SORU: Bordrolu olarak çalışanım, 2018 yılı içerisinde kendi adıma kayıtlı Konuttan kira gelirim de oldu ayrıca 2018 yılı içerisinde eşim adına Konut kredisi ile ev satın aldık. Beyanname verecek miyim, verecek isem konut kredisinin ödemelerini gider olarak gösterebilir miyiz?

CEVAP: Konut kira geliriniz yıllık 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Konut kredi faizlerinin düşülebilmesi için, kiraya verilen konut ile ilgili olmalıdır (GVK 74/4). Dolayısıyla kiraya verdiğiniz konutun dışındaki başka bir konutun kredi faizini indirim konusu yapmanız kanunen mümkün değildir.

SORU: 2018 yılında aldığım meskenime ait 2500 TL tapu harcını gmsi gerçek gider usulünü seçersem indirebilir miyim? İndiremediğim tapu harcı tutarını daha sonraki yıllarda indirebilir miyim?

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda, GVK 74/6 gereği tapu harcını maliyet bedeline ekleyerek, maliyet bedeli toplamı üzerinden % 2 amortisman ayırmanız mümkündür.

SORU: 1-Benim kendime ait bir evim var ve kirada. Bu evden 1350tl kira gelirim mevcut. Aynı zamanda kendimde kirada oturuyorum ve 1525tl kira ödüyorum. Bu durumda benim beyanname vermem gerekiyor mu? Şayet gerekiyorsa Bu durumda vergi ödemesi çıkar mı? Aynı zamanda çocuğum için 22000tl özel okul giderimiz söz konusu. Bunu beyanname vermem gerekiyorsa beyannamede belirtebiliyor muyum? 2-babamdan bize kalan bir dükkan ve ev var. Bunların kirasını annem alıyor ve her yıl toplam geliri üzerinden beyanname vererek vergisini ödüyor. Bizimde kardeşlerimle ayrıca birşey yapmamız gerekiyor mu? Buradan herhangi bir gelirimiz yok. Ayrıca annem kendine bir ev aldı ve orada oturuyor. Bu aldığı kiralarla da konut kredisi ödüyor. Bunu gider olarak beyannamede gösterebilir mi?

CEVAP: Beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçebilmeniz dahilinde ikamet ettiğiniz ev için ödediğiniz kiranızı indirim konusu yapabilirsiniz. Çocuğunuz için yapılan eğitim harcamalarınızı da beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olmak üzere indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer sorularınızda yeterli ayrıntı olmadığından yanlış yönlendirme yapılmaması için cevaplandırılmamıştır.

SORU: 2018 yılında aylık1300 tl net kira getirisi İnan’ iş yerim için yıllık gelirim beyan sınırı altında kaldığı İçin beyan verememekteyim. Kesilen stopaj vergi borcum doğması İçin tedbir olarak kesilen stopaj ı geri alma olasılığı var mı? Kanın ve tebliğlerde beyan altında kalan stopajın alınmasını engelleyen maddeler nelerdir?

CEVAP: GVK 86/1-c hükmü uyarınca elde ettiğiniz stopaja tabi kira geliriniz için beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Dolayısıyla beyan sınırı altındaki geliriniz için stopaj nihai vergilendirme olarak kalmaktadır.

SORU: 2018 yılının 4.ayında dükkan aldım ve 5.ayında kiraya verdim. Gerçek gider yöntemini seçsem ödediğim tapu harcını vergiden düşürebilir miyim? 11.720 tl tapu harcı ödedim. Sizce gerçek gider mi mantıklı yoksa götürü gider mi?

CEVAP: 2018 yılı içinde aldığınız gayrimenkulünüz için ödediğiniz tapı harcı maliyet bedeline eklenerek üzerinden amortisman ayrılabilir. GVK 74/6 uyarınca gerçek gider yöntemini seçerek amortisman ayırabilirsiniz. Buna göre hangi yönteme uygulayacağınıza karar verebilirsiniz.

SORU: İyi Günler, Kira alıp kira ödeyenim. Açıklanan istisna 2018 yılına istinaden 4400 tl ben ise aldığım ve ödediğim arasındaki fark 4300 TL. beyanname vermem gerekir mi?

CEVAP: İstisna rakamı ile kira ödemeleri arasındaki farkı ilişkilendirmeyiniz. Yıllık 4.400 TL’nin üzerinde kira geliriniz varsa her halükarda beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçerek kendi ikamet ettiğiniz gayrimenkule ilişkin ödediğiniz kirayı gider olarak yazabilirsiniz.

SORU: Oturduğum evi kiraya verip, kiracı olarak oturmaktayım. Fakat kira kontratımı oğlumun üzerine yaptım.kira sözleşmemi 6 ay geçmesine rağmen revize edebilir miyim.yönetmeliklerden bilgim olmadığından nasıl bir yol izlemeliyim.kira ödemesini banka hesabından yapıp. kira kontratını değiştirmem gerekli mi, süresi dolmadan?

CEVAP: Kontratı kendi adınıza yapıp düzeltmenizde fayda var.

SORU: Merhabalar Sayın Hocam, gayrimenkul sermaye iradında gerçek gider yöntemini seçmemiz durumunda, dairemizi kiraya verdikten belirli bir süre sonra daireye mal sahibi tarafından (yani tarafımızdan) taktırılan klima ve daire için alınan televizyon bedeli elde ettiğimiz kiradan gider olarak düşülebilir mi? Yoksa demirbaş niteliğindeki bu alımları bina maliyetine ekleyip amortisman yolu ile mi itfa etmeliyiz?

CEVAP: gayrimenkulün iktisadi değerini arttıracak nev’iden yapılan (kombi, klima takılması gibi) harcamaların gayrimenkulün maliyetine ilave edilmesi ve 193 sayılı Kanunun 74/6 maddesi uyarınca amortisman yoluyla hasılattan indirim konusu yapılması gerekir. (23/08/2012 tarihli ve 93767041-120[74-2012/9]-194 sayılı özelge).

SORU: Merhaba. Eşim ve kendimin kira gelirimiz var. Her iki kira benim hesabıma yatıyor. İki ayrı beyan mı vereceğiz?

CEVAP: Her ikinizin de ayrı ayrı beyanname vermesi gerekir.

SORU: Evimizi kiraya verdik. 01.03.2019 itibariyle aylık 1.200 TL'den. 2019 yılı içerisinde toplam 10 ay 12.000 TL kira geliri almayı planlıyoruz. Bu durumda 25.03.2020 tarihinde beyan ve 31.03.2020 tarihinde vergi ödemesi yapmamız gerekiyor. Vergiyi gelir vergisi ve damga vergisi olarak mı beyan edeceğiz? Ayrıca belirttiğim tutara göre matrahı ve vergiyi nasıl hesaplayacağız? 3600 TL'sinin muaf olduğu söyleniyor. Doğru mudur?

CEVAP: Kira gelirinizi beyan ettiğinizde gelir vergisi ile birlikte damga vergisi de hesaplanacaktır. İlgili dönemdeki düzenlemelere göre hesaplama yapabilirsiniz. Sitemizdeki yazıyı okuyunuz.

SORU: kirada evi olan kişi aylık 950 tl kira alıyor. Ama kendisi başkasının yanında kalıyor. Kira ödemiyor fakat aslında kalacak bir evi bulunmuyor. Bu durumda kira beyanı yapması gerekir mi?

CEVAP: Yıllık kira bedeli 4.400 TL’yi aşmışsa beyanname vermesi gerekir.

SORU: tamamı bana ait olan 2 adet mesken kira gelirimden 9600 TL, ayraca Basit usulde mükellefe kiraladığım 10800 TL işyeri kira gelirim var fakat işeri kira gelirim 6 ortaklı yani toplamda hisseme düşen 9600 mesken kira geliri ve 1800 tl kesintiye tabi olmayan işyeri kira geliri olmak üzere 11400 kira gelirim var benim sormak istediğim işyeri kira gelirimi mesken kira gelirimin işine dahil ederek mi beyan vereceğim yoksa işyeri kira geliri için bir muafiyet söz konusu mudur?

CEVAP: Tevkifata tabi olmayan basit usule tabi mükellefe kiraladığınız gayrimenkulden payınıza düşen hissenin, GVK 86/1-d hükmü uyarınca 2018 yılı içindeki toplamı 1.800 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmez. Diğer gelirler için beyanname verilse bile beyannameye dahil edilmez. Mesken kiranız için ise beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: Öncelikle böyle bir hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim. Sorum: aylık 700 tl kira geliri var mükellefin fakat 1.000 tl kira ödüyor beyanı nasıl verilecek?

CEVAP: Elde edilen konut kira geliri 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmelidir. Gerçek gider yönteminin seçilebilmesi durumunda ikamet edilen konut ile ilgili ödenen kiralar gider olarak yazılabilir.

SORU: Merhaba. 25 apart lık bir binayı topluca kiraladım. Daireleri ayrı ayrı kiraya veriyorum. Bu iş için deftere tabi olmalı mıyım? Ya da kira beyannamesi mi vermeliyim?

CEVAP: Yapılan faaliyet ticari bir organizasyon gerektirdiğinden ticari kazanç mükellefi olarak mükellefiyet açmalısınız.

SORU: 2019 yılı şubat ayında 26.9.2018 tarihinde kat karşılığı verilen arsaya 1 adet daire aldık. Bu daireyi şubat ayında 120.000.-TL sattık. Müteahhit bize fatura vermedi ama maliyetin 100.000 TL olduğunu söyledi. Yapı kullanma izni daha çıkmadığı için tapular alınmadı kat ittifakı tapusu var. Tapuda daha arsa olarak görünüyor. Arsa değeri 6000 TL. Bir de bizim 2018 Ekim ayında verdiğimiz işyerinin kira geliri var. Benim sorum 1- Değer artış beyannamesini 2020 Mart ayında kira geliri ile birleştirip mi vereceğiz? Ve ne kadar beyan edeceğiz? Yoksa değer artışı beyannamesini satıştan itibaren 1 ay içinde mi vereceğiz?

CEVAP: 2019 yılında elde ettiğiniz değer artış kazancınızı, 2019 yılında vereceğiniz gelir vergisi beyannamenizde kira geliri ile birlikte değerlendirmelisiniz.

SORU: İmar barışı ödemeleri gerçek gider olarak indirilebilir mi?

CEVAP: Bu konuda web sitemizde yer alan İsmail KÖKBULUT’a ait “Kira Geliri Elde Edenler İmar Barışı İçin Ödenen Yapı Kayıt Bedellerini İndirim Konusu Yapabilir mi?” başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

SORU: Merhaba, Yeni ev aldım, 5 yıldır kredi ödüyorum ve hala 2 yıl ödemem var. Bu yıl kira beyannamesi vereceğim. Ne önerirsiniz?

CEVAP: Durumunuzla ilgili yeterli bilgi vermediğinizden konuyu bir mali müşavire danışmanızı öneriyoruz.

SORU: Eşimle bana ait kiraya verdiğimiz bir dairemiz var. Kanunda; konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır demektedir. Bu %5 bedeli ikimizde ayrı ayrı düşebilir miyiz( konut bedelinin % 50, 50 si olacak şekilde) yoksa sadece birimizin beyanında mı düşülecek?

CEVAP: Eşler ayrı ayrı beyanname vereceğinden, gerçek gider yönteminden de bireysel olarak beyannamelerinde yararlanabilir. Bu durumda kendileri için iktisap bedeli ne ise o rakam üzerinden söz konusu %5’lik gider hesaplanmalıdır.

SORU: 2015 yılında vefat eden babam üzerine tapulu bina ben annem ve kız kardeşime olmak üzere 3 kişiye miras kaldı. Binada bulunan iki ayrı daire şu an kirada olup 2018 yılında toplam 11350 TL. kira geliri elde edilmiştir. Kişi başına düşen miktar 3783 TL olup 3900 TL altında olduğu için beyanname verilmeyeceği bilgisine ulaştım. Bu doğru mudur?

CEVAP: 2018 yılında elde ettiğiniz (payınıza düşen) konut kira bedeli miktarı 4.400 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

SORU: Kira ödemelerinde açık öğretim ücreti (kredi kartı ile online ödendiğinden) dekont yok. Eğitim gideri olarak nasıl gösterilir?

CEVAP: Devlet üniversitelerine ödenen harçlar eğitim harcaması olarak kazançtan düşülememektedir.

SORU: Götürü bedel kira vergisi ödeyen sağlık harcamalarını (eczane ve hastane fişlerini gider gösterebilir mi?

CEVAP: Götürü gider yöntemini kira kazançlarında uygulayabilirsiniz. Sağlık harcamalarınızı ise beyannamenizde indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer yandan fişler geçerli belge kabul edilmemekte fatura ile belgelendirme aranmaktadır.

SORU: 2017 yılında babam vefat etti.2017 yılına ait beyanı babamın adına yaptık ve ölüm bildirimini gerçekleştirdik. Ondan kalan 2 evde kiracı oturmakta her biri için aylık 550 tl kira alınmakta mirasçı olarak 4 kardeş ve annemiz bulunmakta kira beyanı vermemiz gerekir mi? beyanı her mirasçı, kendimi bildirmeli yoksa tek bir kişi bütün mirasçılar adına beyanda bulunabilir mi? Mümkünse örnek bir kira beyannamesi gönderebilir misiniz?

CEVAP: Konut kira kazancından mirasçılar 4.400 TL’yi aşan şekilde miktar alıyorlarsa beyanname verilmesi gerekmektedir.

SORU: Kiraya verilen arsa ve arazilerden elde edilen kira gelirlerini beyan ederken yıpranma payı % 15 düşe bilir miyiz acaba?

CEVAP: Elde edilen kira gelirine götürü gider uygulayabilirsiniz. Gerçek gider yönteminin tercih edilmesi ile amortisman ayrılması ise söz konusu değildir. Zira boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.

SORU: Merhaba babam işyerini 4500 TL ye aylık kiraya verdi yıllık toplamda 54,000 TL yapıyor, 2019 yılında kaç TL nin altında vergiden muaftır öğrenebilir miyim?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verilen bir gayrimenkulden elde edilen gelir, 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir. Bu rakam beyanname verme sınırıdır. İstisna değildir. Bu gelir dışında başka gelirler olması durumunda farklı sonuçlar olabilir.

SORU: Merhaba tapusu eşimin adına olan evi adres göstererek basit usul vergi mükellefiyeti açtım eşime bir kira ödemesi yapmıyorum formalite gereği kira kontratı yapıp Vergi dairesine verdim bu durumda eşim adına beyanname vermeli miyiz?

CEVAP: Emsal bedel üzerinden eşiniz adına beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: Merhaba. Hem evim kirada hem ben kiracıyım: 2018 haziran itibariyle evimi aylık 3500 TL ile kiraya verdim ve aynı ay 3.300 TL kira + 950 TL aidatı olan bir eve çıktım. Ailemin özel sağlık sigortasını ve kızımın özel okulunu ödüyorum. Mart 2019 da beyanname vermem gerekir mi? Gerekirse hangi yöntemi seçmeliyim ve yazdıklarımın hangilerini bu beyannamede ne oranda masraf olarak yazabilirim? Giderim, kira gelirimden çok daha fazla olacağından; maaşlı çalıştığım özel firmanın muhasebesinden ek vergi indirimi talebinde bulunabilir miyim bordromda yazılması için?

CEVAP: Konut olarak kiraya verdiğiniz gayrimenkulden elde ettiğiniz gelirin yıllık tutarı 4.400 TL’ti geçtiğinden beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda ödediğiniz kirayı kazancınızdan gider olarak düşebilirsiniz.

SORU: Götürü gideri seçiyorum beyanda. Çocuğum için eğitim harcamalarının ne kadarını düşebilirim?

CEVAP: Beyannameniz üzerinden eğitim harcamalarınızı beyan ettiğiniz gelirin % 10’unu aşmamak üzere indirim konusu yapabilirsiniz.

SORU: Merhaba; beyan edilecek kira geliri ile birlikte bordrolu çalışılan iş yerindeki maaş da beyan edilecek mi?

CEVAP: Tek işverenden aldığınız ücretinizi beyannamenize dahil etmenize gerek yoktur.

SORU: Mesken kira sözleşmesi olarak yapılan mukavelenameye istinaden, kiracı daha sonra ev-ofis şeklinde kullanıma geçmiş ve bununla ilgili olarak kira tutarının yarısına isabet eden kısmı tevkif suretiyle adıma ödemiş ve kira ödemelerini ise banka vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Konut kira gelirimin ve iş yeri kira gelirlerimin toplanın beyanname verme sınırını aştığını göz önünde bulundurursak; GMSİ gelirlerime istinaden beyanname vereceğim zaman, bahse konu gayrimenkulüm için: 1. Mesken geliri olan kira bedelinin yarısı için istisnadan yararlanabilir miyim? 2. Aynı konutu hem işyeri hem de mesken olarak beyan edebiliyor muyum?

CEVAP: Hem konut hem de işyeri olarak kullanılan gayrimenkuller işyeri olarak kabul edilir ve kiranın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Dolayısıyla yarısını ev yarısını işyeri için kabul edip sadece yarısından stopaj yapmak doğru değildir. Düzeltilmesi gerekir. Bu kirayı elde eden kişi ise işyeri kirası elde ettiğinden yıllık kira miktarı 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanname vermek durumundadır. Kira geliri elde eden başka gelirler de elde ediyorsa farklı durumlar olabilir

SORU: Merhaba, babamdan, annem kardeşim ve bana miras kalan ve kirada olan dairemizin kirası benim hesabıma yatıyor, ancak tüm bedeli anneme veriyorum. Annem de daha yüksek bir tutarda kirada oturuyor. Her sene tüm kira bedeli üzerinden annem adına beyanname veriliyor ve kendiside kira ödediği için vergi çıkmıyor. Kardeşim ve benimde kira ödemesinden pay almasak bile hisse sahibi olduğumuz için beyanname vermemiz gerekiyor mu?

CEVAP: Sizin kardeşinizin ve annenizin konut kirasından elde ettiği kişi başı gelir 4.400 TL’yi aşıyorsa her birinizin beyanname vermesi gerekmektedir. Kiranın tamamını annenize vermeniz durumu etkilemez.

SORU: Merhabalar vergi mükellefi olan kişi aynı zamanda yıllık 25.000 TL. kira getirisi var ve 5,000 TL. gelir vergisi kesintisi olmuş bu kira getirisi 2018 yılı limitini aşmıyor ancak gelir vergisinde göstermem gerekiyor mu?

CEVAP: Vergi mükellefi olarak farklı gelirleriniz varsa beyan etmeniz gerekebilir. Mali müşavirinize danışmanızda fayda var.

SORU: Kiraya verdiğim evdeki koltuk hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi. Yenisini aldım, bunu gelir vergisinden düşebiliyor muyum? Düşebilirsem ne kadarını nasıl düşüyorum?

CEVAP: Gerçek gider yöntemi seçebilmeniz durumunda gayrimenkulün maliyet bedeline ilave ederek masrafınızın üzerinden amortisman ayırabilirsiniz.

SORU: merhaba, aylık 7.000 TL (YEDİBİN) kira getirisi olan dükkanı bu yıl içinde kiraya vereceğiz, dükkanın %25 hissesine ailem ile birlikte sahibiz. Annem, iki kız kardeşim ve ben. Hepimiz emekli ve kirada oturuyoruz bu dükkana ait yıllık KİRA vergi oranı ödemesi çıkar mı?

CEVAP: Ortak sahip olduğunuz gayrimenkul için elde ettiğiniz işyeri kira geliriniz başka gelirlerinizin bulunmaması kaydıyla kişi başına 34.000 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

SORU: Haddi aşan konut kira geliri mevcut aynı zamanda basit usule tabi işyeri kira geliri de var. Basit usul mükelleften elde edilen kira geliri beyan edilecek mi bir istisnası var mı konut kira geliri ile birlikte mi beyan edilecek?

CEVAP: Konut kira gelirinizi beyan edeceksiniz. Basit usule tabi mükellefin faaliyet gösterdiği işyerinden elde ettiğini kira geliriniz ise yıllık 1.800 TL’yi aşıyorsa konut kirası ile birlikte beyan edilmelidir.

SORU: 140 bin TL. ye 2018 yılında ev aldım 100 bin lira kredi çektim evin senelik 6 bin TL faizi var ve evimi 1000 tl ye kiraya verdim 12 bin tl toplam kira kazancım var benim ne kadar kira vergim tutar?

CEVAP: Konut kira kazancınız için beyanname vermeniz gerekmektedir. Başka geliriniz yoksa konut istisnası 4.400 TL’den yararlanabilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda ödeyeceğiniz gelir vergisi çıkmayabilir.

SORU: Tevkifata tabi olmayan yıllık 1800 TL. nin altında kira geliri olan GVK hangi maddesine göre beyan etmeyecek? Benim 1200 TL. yıllık tevkifata tabi olmayan basit usulde vergi mükellefine verdiğim işyeri kira gelirim için beyanname vermemi talep ettiler.

CEVAP: Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d hükmü uyarınca beyanname vermemeniz gerekmektedir. Tekrar kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.

SORU: 2018 Yılı TOPLAM Konut Kira Gelir Tutarım 30.870,- TL, 2018 Yılı için Ne Kadar KİRA GELİR VERGİSİ Ödeyeceğim?

CEVAP: Kira geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir. Başka bir gelirinizin olup olmamasına göre konut istisnasından da yararlanabilirsiniz. Gerçek ya da götürü gider yöntemine göre ne kadar vergi ödeyeceğinize sitemizde yer alan “kira gelirlerinin vergilendirilmesi” başlıklı çalışmadan öğrenebilirsiniz.

SORU: 4 adet evden kira geliri elde etmekteyim. Kirada olan evin 1 tanesinin tamamının tapu kaydı bana ait olup, bunun için 2018 yılı Kira geliri istisnası olan 4.400,00-TL düşüp kira gelir beyannamesi vereceğim. Miras yolu ile kalan 3 adet evin kira geliri 3 adet mirasçı ile paylaşılmaktadır. (Tapu kayıtlarında her bir hissedarın 1/3 hissesi vardır). Kalan 3 evin kira geliri ne şekilde verilecek ve Kira istisna tutarı nasıl olacak?

CEVAP: Mirasçı olarak elde ettiğiniz payınıza düşen kısımları ve tamamını elde ettiğiniz kiranızı toplayacak ve o şekilde beyan edeceksiniz. İstisna tutarı yine 4.400 TL olarak uygulanacaktır.

SORU: yurt dışında ikamet eden TÜRK vatandaşlarının beyannamelerini verirken misal.. 2 daire 1 dükkanı var... dükkanları da yüzde 50 hisseli.. tutarlar: 1: daire 500 TL , 2. daire: 750 TL 1. DÜKKAN %50 Hisseli 1.100 TL hisseli bu tür bir beyanname verirken hangi usul ve esaslara dikkat etmeliyiz. beyan sınırı nasıl olmalıdır? Burada dükkan beyana dahil olur mu olmaz mı?

CEVAP: Yurtdışında çalışma ve oturma izni olan Türk vatandaşları dar mükellef statüsündedir. Siz de bu statüde kabul edildiğinizden işyeri kira kazancınızın beyan edilmesine gerek yoktur. Sizden yapılan gelir vergisi kesintisi nihai vergilendirme olarak uygulanır. Konut kira gelirleri ise yıllık 4.400 TL’yi aşıyorsa beyan edilmelidir. Diğer yandan ikamet ettiğiniz ülke ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına da bakmanızda fayda bulunmaktadır.

SORU: Selamlar. Ben kamu personeliyim ve 6 ay önce 145.000 tl bedelle satın aldığım dairemi mesken olarak şubat ayında ( yeni) kiraya verdim. 2019 da alacağım kira toplamı 9000 TL. 1.) Kamu personeli olarak gerçek usul ya da götürü usulü tercihi tamamen bana mı bırakılmıştır? (Ticari vergi kaydı falan olmayışı beni sınırlandırır mı? 2) Gerçek usul tercih ederek evin mal edinme bedelinin %5 i kadar düşülecek vergi hesaplanacak doğru mu(istisna tutar 5400 TL. düşülmeyecek), 3)Vergi bildirimi için 2020 marta kadar herhangi bir işlem yapmayacağım doğru mu 4.) Eğitim (dershane) için yapacağım ödemenin tamamı ( yıllık gelirin %10 unu geçmeyen tutar) için vergiden düşülecek doğru mu 5.) Son 5 yıl içinde mal edilen dairenin satın alma bedeline(tapuda kayıtlı değer) tapu için ödenen tapu harcıda evin bedeline dahil ediliyor mu?

CEVAP: Kamu personeli olmanız kira kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili hükümlere etki etmemektedir. Götürü ya da gerçek gider yöntemini seçebilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda bahsettiğiniz iktisap bedelinin %5’ini giderleştirebilirsiniz. Beyannamenizi mevzuatta değişiklik olmazsa Mart 2020 de vereceksiniz. O zamana kadar yapılması gereken ayrı bir yükümlülüğünüz yoktur. Bankadan ödeme yapılması gerekiyorsa dikkat ediniz. Eğitim harcamalarınızı beyannameniz üzerinden indirebilirsiniz. Tapu harcını maliyet bedeline ilave ederek dikkate almalısınız.

SORU: 2016 yılında 200 bin tl ödeyerek aldığımız evi bir süre boş tuttuktan sonra 2018 yılında aylık 750 TL. den kiraya verdik. ilk kez kira gelir beyanı vereceğimiz için evin bedelinin % 5 i vergiden düşülecek mi?

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda iktisap bedelinin %5’ini indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer yandan konut istisnasından yararlanmanız durumunda istisnaya isabet eden kısmı indiremezsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için web sitemizdeki kira gelirleri ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

SORU: Ev ve işyeri kira gelirim var ve her yıl beyan ediyorum bu sene kiralık bir ev tuttum bunu gelir vergimden düşebilir miyim? Hep götürü vergi olarak ödüyorum toplam 32000 TL. yıllık kira ödüyorum

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda oturduğunuz konutun kira bedelini, elde ettiğiniz konut kirasından (işyeri kiranız ile ilişkilendirmeden) gider olarak düşebilirsiniz.

SORU: Yıllık ondokuz bin sekiz yüzlira kira gelirim var kaç para vergi vermem gerekecek.

CEVAP: Bu rakam konut kirası ise beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek ya da götürü gider yöntemine göre verginizi internet vergi dairesinden hesaplayabilirsiniz.

SORU: Annem 77 yaşında SGK aylığı ya da herhangi bir geliri yok. Adına kayıtlı kirada olan bir evi var. Halen babam ile babama ait evde oturuyor. Kira gelirinden dolayı vergi ödemesi gerekiyor mu?

CEVAP: Elde ettiği konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 1 Ekim 2017 den beri işsizim. Ama konut için aylık 550 TL kira gelirim var. 2018 yılının gelir vergisini verecek miyim?

CEVAP: Elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Verginizi internet vergi dairesinden hesaplayabilirsiniz.

SORU: Götürü usul çalışan biri iş yerimi kiralamak istiyor, bu usul çalışan bir kişiden alabileceğim üst sınır kira miktarı nedir resmi prosedürlere göre?

CEVAP: Basit usule tabi olan bir mükellef size yapacağı kira ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapmayacağı için, 2019 yılı içinde elde ettiğiniz gelirin yıllık toplamı 2.200 TL’yi aşarsa beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: üzerime kayıtlı ev kira gelirim, kardeşimin ev kirasını ödüyorum, ödediğim tutar kadar gelir beyanımdan düşebilir miyim?

CEVAP: Kardeşiniz için ödediğiniz kirayı kendi kira gelirinizden gider olarak düşmeniz mümkün değildir.

SORU: 30 m2 bir dükkan var 300 TL kira alıyorum yıllık 3600 TL yapıyor işyeri olduğu için bunu kira geliri beyannamesi vermen gerekir mi? Birde seneye de 500 TL yapmayı düşünüyorum dükkan için beyanname vermen sınırı nedir?

CEVAP: Elde ettiğiniz kira gelirinizden gelir vergisi kesintisi yapılmıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Ancak gelir vergisi kesintisi yapılıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

SORU: 2019 mart ayında verilecek kira geliri beyannamesinde istisna tutarı olan 4400 TL den yararlanmak için tüm gelirlerin 120.000 TL den az olması gerekir ifadesi vardır. Bu 120.000 TL hesabında olanlar = kira geliri + emekli maaşı toplamı + banka faizi gibi kalemler mi giriyor. broşürlerde bunlara ilişkin net bir bilgi yok.

CEVAP: Web sitemizdeki çalışmada da ifade edildiği gibi ticari, zirai veya mesleki kazancı olmamakla birlikte istisna haddinin (4.400 TL) üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 120.000 TL’yi aşanlar konut istisnasından faydalanamayacaktır. Dolayısıyla kira geliri + emekli maaşı toplamı+ banka faizi gibi kalemler de dikkate alınmalıdır.

SORU: Aylık 960 TL. kira alıyorum kendim de Aylık 2200 TL. kirada oturuyorum beyanname verip vergi ödeyecek miyim benim kiracım bankaya yatırıyor ben kiramı elden ödüyorum.

CEVAP: Elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aştığı için beyanname vermeniz gerekmektedir. Götürü gider yöntemini seçebilmeniz durumunda ödediğiniz kiranızı gider olarak düşebilirsiniz. Diğer yandan kiranızı elden ödemeniz “bankadan ödeme zorunluluğu” kapsamında doğru değildir. Ödemenizi bankadan yapmanız gerekmektedir. Kaldı ki gerçek giderinizi ispatlamanız açısından da önemlidir.

SORU: Eşimin üzerine bir evimiz var kirası 500 TL ama kira benim hesabıma yatırılıyor, ben SSK emeklisiyim maaşım 2600 TL eşim ya da kendi adıma beyanname vermem gerekir mi?

CEVAP: Eşinizin 2018 yılı içinde konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa eşinizin beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 1- 2018 yılı kira geliri (1.ocak-31 aralık ayları) kapsayan toplam gelir mi? Yoksa 2019 yılı ocak-şubat mart aylarını kapsıyor mu? 2- 2018 yıl ev istisna sı kaç TL? 3-götürü usul iş yeri istisna sı kaç TL? 4-toplam kira gelirinde istisna vergisi düşüldükten sonra kalan gelirden giderler düşülüp kalan meblağ mı vergiye tabi?

CEVAP: 1. 01.01.2018-31.12.2018 arasıdır.2.4.400 TL’dir. 3.İstisna yoktur, beyan sınırı vardır. Yıllık kira bedeli 1.800 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmelidir. 4. Önce istisna düşülecek sonra giderler düşülecektir. Kalan meblağ vergiye tabi tutulacaktır. Web sitemizde yer alan yazıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.

SORU: Kiraya verdiğim evdeki aspiratör bozulduğundan (11 yıllıktı) yenisini 400 TL'ye aldım. Yani mevcut aspiratörün yerine yenisini taktırdığımdan, dairenin iktisadi kıymetini arttırmadığı kanaatindeyim. Bu durumda 400 TL. lik aspiratör bedelini gerçek usulde direkt gider kaydedebilir miyiz? Zaten bir aspiratörün veya bir televizyonun hiç 50 yıl dayanma ömrü olur mu ki, amortismana tabi tutalım!!!

CEVAP: Maliye idaresinin uygulamasında göre doğalgaz tesisatı, kombi, şofben, aspiratör, çelik kapı, pencerelerin PVC ile değişimi ve balkon yapımı v.b. giderler gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı nitelikte harcamalar olduğundan, söz konusu tesisat ve benzeri ilaveler için yapılan harcamaları doğrudan gider olarak hasılattan indirmek mümkün değildir. Bu tür harcamaların maliyete eklenerek, amortisman yoluyla indirim konusu yapılması mümkündür.

SORU: Babamdan bana kalan evi eşimin üstüne yaptım. eşim kira gelir vergisi öder mi? Kira bedeli 850 TL.

CEVAP: Eşinizin konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa eşinizin beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 2018 yılının nisan ayında kiracıyla 700 liralık kira kontratı imzaladık temmuz ayına kadar eve takılan kombiyi kiracı kiradan ödedi. Temmuz ayından itibaren 4200 lira kira geliri elde ettik. Vergi beyanı vermemiz gerekiyor mu?

CEVAP: Nisan ayından bu yana aldığınız kira bedelini dikkate almanız gerekmektedir. Buna göre yaptığınız toplam 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmelidir. Kombi için kiracı tarafından karşılanan masraf aslında sizin kiradan vazgeçtiğiniz bedel olduğundan, sizin tarafınızdan karşılanmıştır. Dolayısıyla beyannamenizden gerçek gider yöntemini seçerek kombi bedelini gayrimenkulün maliyetine ilave edip amortisman yoluyla gider yazabilirsiniz.

SORU: 1/2 hisseli konutlarda amortisman gideri nasıl hesaplanıyor?

CEVAP: Hissenize düşen kısım kadar yazabilirsiniz. Gayrimenkul üzerinden hesaplanan amortisman değerinin toplamının yarısını indirebilirsiniz.

SORU: Eşimle 1/2 hisseli kira geliri ettiğimiz bir konutumuz var. Konut kredisi benim üzerime, bu durumda faizleri gider olarak ben mi gösterebilirim esimle beraber ortak yarı yarıya gösterebilir miyiz?

CEVAP: Konut kredisini tamamen siz ödüyorsanız, faiz giderlerini sadece sizin gider olarak göstermeniz gerekmektedir.

SORU: merhaba ben % 61 engelli bireyim 88 m2 konut aldım ama bende oturduğum evde kiracacıyım kira beyanı vermeli miyim?

CEVAP: Engelli olup olmamanın kira geliri açısından bir etkisi bulunmamaktadır. Elde ettiğiniz yıllık kira bedeli 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Bunun yanında gerçek gider yöntemini seçerek ikamet ettiğiniz konuta ait kira bedelini gider olarak kazancınızdan düşebilirsiniz.

SORU: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonrasında 5 tane daire aldık ve bunları kiraya verdik. 1. tapu da bereli 0 yazıyor. ve müteahhit bize faturada kesmedi. (Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i indirim konusu yapılabilir.) bu hükmü nasıl uygulayabilirim? Amortisman bedeli olarak %2 nasıl dikkate alacağım.

CEVAP: Müteahhit firmanın size fatura kesmesi gerekmektedir. Aksi durumda iktisap bedeli tespit edilemeyeceğinden gider olarak düşemezsiniz.

SORU: Banka kredisi ile ev aldım ve 500 liraya kiralaya verdim. 2018 yılında toplam 6000 kira getirisi oldu. Beyannameye kredi ile ödediğim faizleri düştükten sonra damga vergisi çıkmaktadır. Beyanname hazırlamaya ve damga vergisini ödemeye gerek var mıdır?

CEVAP: 2018 yılı içinde elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aştığından beyanname vermeniz zorunludur. Gelir vergisi çıkmasa da damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

SORU: İşyerlerini basit usul'e tabi mükelleflere kiraya veren (stopaj kesilmiyor - Kira 300 TL).Mal sahibi beyanname vermeli mi?

CEVAP: Yıllık kira bedeli 1.800 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmelidir.

SORU: Annemin 1 Mesken Kırası 6600 TL / senede ve bir dükkan geliri var. Yıl içinde dükkandan 400 TL vergi kesintisi yapılmış. Mesken ve dükkan için beyanname gerekiyor mu ve 400 Tl kesintiyi bir yere girmemiz gerekiyor mu? Kira beyannamede bu 'Gelir vergisi Kesinti bilgilerde' görünüyor.

CEVAP: Konut kirası yıllık 4.400 TL’yi aştığından beyan edilmelidir. İşyeri kirası ise stopaja tabi tutulduğundan, yıllık brüt işyeri kirası ile konut kirasının istisna hariç tutarı toplanmalı, 34.000 TL’yi aşıyorsa, işyeri kirası da konut kirası ile birlikte beyan edilmelidir.

SORU: Topraktan girdiğimiz bir dairemiz var fakat tapu üzerimize değil tapu müteahhitin üzerine ancak %60 ödenince üzerimize alacağız ödemelerimiz devam ediyor fakat kullanım hakkı bizim sözleşmemize göre şimdi sormak isteğim ben kiradayım müteahhit evi teslim etti ama şuan tapu kendi üzerine daha %60 nı tamamlamadık fakat evi kiraya verdik ve bende kirada oturuyorum 1- vergi beyannamesi vermek durumunda mıyım bu arada kira bedeli 1.250 TL yaklaşık 4 aydır kira alıyoruz 2- kiracı olmam ve kira geliri alıyor olmam beyanname vermesem oluyor mu?

CEVAP: 2018 yılı içinde elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: 2019 yılı için emekli olup tek evi olan kişiler kira geliri vergisi ödüyor mu?

CEVAP: 2018 yılı içinde elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Emeklilik ya da tek ev sahibi olmak bu durumu etkilememektedir.

SORU: kendi üzerime 2 evim eşimin üzerine 1 ev var bu evlerden birinde oturuyorum. Diğerleri kirada. Bu üç evi de konut kredisi kullanarak aldım. kiradaki evlerin birinden yıllık 6000 TL, diğerinden 7800 TL kira alıyorum. bu üç eve toplam 3800 TL konut kredisi ödüyorum. Kira geliri beyannamesini nasıl vermeliyim?

CEVAP: Kira geliri elde ettiğiniz konutlara ait kredi faizlerini, sadece kira geliri elde ettiğiniz ilgili konutların kazançlarından gerçek gider yöntemini seçerek gider olarak indirebilirsiniz. İkamet ettiğiniz eve ait kredi faizini gider yazamazsınız.

SORU: 2017 ve 2018 yıllarında evimi kiraya veremedim. 2019 Şubat ayında sattım gayrimenkul gelir beyannamesi vermeli miyim?

CEVAP: Kira geliri elde etmediyseniz bu kazanca ilişkin beyanname vermenize gerek yoktur. Diğer yandan gayrimenkul satışından elde ettiğiniz kazanç değer artış kazancı olarak dikkate alınacağından beyanname vermeniz gerekebilir.

SORU: Gayrimenkul daire sahibi oğul kirada oturuyor. Dairenin intifa hakkına sahip baba kirayı alıyor ve beyanname veriyor. Oğlunun, 35 yaşında, kirasını baba gider olarak gösterebilir mi?

CEVAP: İntifa hakkı sahibi olarak babanın elde ettiği kira bedelinin toplamı 2018 yılı içinde 4.400 TL’yi aşıyorsa baba tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir. Babanın oğlunun ikamet ettiği gayrimenkule ait kirayı gider olarak yazması mümkün değildir.

SORU: 2015 yılında satın aldığım evi 2018 yılında kiraya verdim. Banka faiz indirimini yazarken 2015'ten bu yana yaptığım faiz ödemelerinin tümünü indirim konusu yapabilir miyim? Yoksa sadece 2018 yılındaki faiz mi indirim yapmalıyım? Bir de satın alma bedelinin %5 'lik kısmını 5 yıl içinde istediğim yıla yansıtabilir miyim yoksa ilk kira yılında indirim konusu mu yapmalıyım?

CEVAP: Sadece 2018 yılına ait faizleri gider olarak yazabilirsiniz. İktisap bedelinin % 5’lik kısmının ise kalan yıllara ait haklarınızı kullanabilirsiniz.

SORU: 11500 TL kira gelirim var götürü usulde mükellefim ne kadar vergi ödeyeceğim?

CEVAP: Konut kiranız 4.400 TL’yi aştığından beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek ya da götürü gider yöntemlerinden hangisini seçeceğinize karar vererek verginizi hesaplayabilirsiniz. Web sitemizdeki örneklere bakabilirsiniz.

Devamı: 2019 Kira Gelirleri Soru Cevap Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2018 Yılında Elde Edilen ve 2019 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri – Doç. Dr. Özgür BİYAN

2019 Konut İşyeri Kira Gelirleri

Doç. Dr. Özgür BİYAN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İİBF, Maliye Bölümü
Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkan Yrd.

Bilindiği üzere kira kazançlarına ilişkin beyannamelerin Mart 2019 döneminde verilmesi gerekiyor. Konut ve işyeri kira geliri elde eden kişilere ve uygulamacılara katkısı olması dileği ile geleneksel hale gelen çalışmamızı güncelleyerek yeniden istifadenize sunuyorum.

Faydası olması dileğimle…


Kira Gelirlerine İlişkin Sorularınızı Ücretsiz Cevaplıyoruz

[contact-form-7]

Sorularınızın Cevapları İçin Tıklayınız

Not: Her Sorulan Soru, Cevaplandırılmayabilinir

Cevaplar Bilgilendirme Amaçlıdır. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Sayın Doç. Dr. Özgür BİYAN‘ın Katkılarıyla…


1. KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLDİĞİ DÖNEM

Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla ait olarak nakdî veya aynî tahsil edilen kira bedelleri, o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecektir. Diğer yandan gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek beyan edilecektir (GVK.m.72/3).

Yabancı parayla yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kur üzerinden Türk parasına çevrilecektir.

Örnek: Bir apartman dairesi 2018 yılında yıllığı 30.000 TL’den 2 yıl süreli olarak kiraya verilmiş ve iki yıllık kira bedeli peşin tahsil edilmiştir.

Peşin tahsil edilen (30.000 x 2) 60.000 TL 2018 yılının toplam geliri olarak dikkate alınmayacaktır. Gelecek döneme ait (2019 yılı için) peşin tahsil edilen kira, ilgili yılın geliri kabul edilecek ve o ilgili yılın, yani 2019 yılının beyannamesinde bildirilecektir. Dolayısıyla örneğimize göre 30.000 TL 2018 yılı geliri, diğer 30.000 TL 2019 yılı geliri olarak beyan edilmelidir.

Örnek: Kiraya verilen bir villa karşılığında kira bedeli olarak otomobil alınması durumunda otomobilin emsal bedeli o villa için tahsil edilmiş kira bedeli olarak kabul edilecektir.

Örnek: Sahip olduğu mülkünü konut olarak kiraya veren ve karşılığında yıllık 50.000 USD alan kişinin geliri, ödeme günü geçerli olan kur üzerinden TL’ye çevrilerek kazanç olarak dikkate alınacaktır. Örneğin tahsilat günü kur 5.35 TL ise, bedel 50.000×5.35=267.500 TL olarak dikkate alınacak ve beyan edilecektir.

2. KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRİ NEDENİYLE KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Gayrimenkulün Cinsi Yıllık Kira Geliri Tutarı Beyan Durumu
 Konut  4.400 TL ve daha az  Beyanname verilmeyecek(*)
 Konut  4.400 TL üzeri  Beyanname verilecek
 İşyeri (Brüt)  34.000 TL ve daha az  Beyanname verilmeyecek
 İşyeri (Brüt)  34.000 TL üzeri  Beyanname verilecek
 Konut (İstisna Sonrası Rakam) + İşyeri (Brüt)  34.000 TL üzeri  Beyanname verilecek
(*) Başka gelirler için beyanname verilse dahi bu gelir beyannameye dahil edilmeyecek.

Yukarıdaki tablo sadece kira geliri elde eden mükellefler için geçerlidir. Başka gelirler de elde edilmesi durumunda özel ve farklı uygulamalar olabilir. Farklı gelirlere sahip mükelleflerin serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirlere danışmasında fayda bulunmaktadır.

Aynı yıl içinde hem konut kirası hem de işyeri kirasının birlikte elde edilmesi durumunda, konut kira gelirinden 4.400 TL istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar ile işyeri kira gelirinin toplamı 34.000 TL’yi aşıyorsa, hem konut hem de işyeri kira geliri beyan edilecek, aşmıyorsa yalnızca konut kira geliri beyan edilecektir.

Örnek: Konut kira geliri toplamı 20.000 TL, işyeri kira geliri toplamı 25.000 TL olan bir kişinin konut ve işyeri kira gelirleri toplamı 34.000 TL’yi geçtiği için hem konut hem de işyeri kira gelirlerine ilişkin beyanname vermesi gerekmektedir. Beyannamede verginin hesaplanması sırasında işyeri üzerinden yapılan tevkifatlar hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek: Konut kira geliri toplamı 10.000 TL, işyeri kira geliri toplamı 20.000 TL olan bir kişinin konut ve işyeri kira gelirleri toplamı 34.000 TL’yi geçmediğinden sadece konut kira gelirlerine ilişkin beyanname vermesi gerekmektedir.

Uygulamada çoğunlukla kiralar net bedeller üzerinden akdedilmektedir. Ancak işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi sırasında brüt rakamlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşyeri kira ödemelerinden yapılan stopaj oranı yüzde 20’dir. İşyeri kiralarında brüt rakamlar hesaplanırken aşağıdaki formülden yararlanmak mümkündür.

Brüt Kira = Net Kira / (1 – Stopaj Oranı)

Örnek: Aylık 2.500 TL net kira bedeli üzerinden akdedilen ve işyeri olarak kiraya verilen bir gayrimenkulün brüt kirası şöyle hesaplanacaktır:

Aylık Brüt Kira = 2.500 / (1 – 0,20)

Aylık Brüt Kira = 2.500 / 0,80

Aylık Brüt Kira = 3.125 TL

Yıllık Brüt Kira = 37.500 TL (3.125 x 12)

3. KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesine göre, binaların mesken olarak kiraya verilmesinde bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2018 yılı için 4.400 TL’si gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamayacaktır. 

İstisna konut (mesken) olarak kiraya verilen taşınmazlar için geçerli olduğundan, işyeri kira kazançlarından konut istisnasının indirilmesi mümkün değildir.

Kiraya verilen gayrimenkul kiracı tarafından hem konut hem de işyeri olarak kullanılması halinde (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmayacaktır.

Taşınmazlarını konut olarak kiraya verenlerin, sahip oldukları başka taşınmazlarını işyeri olarak kiraya vermeleri durumunda konutlardan elde ettikleri gelirlere istisna uygulanacaktır.

Binaların, konut olarak yıl içinde on iki aydan az süreyle kiraya verilme hallerinde de istisna tutarı aynı şekilde 4.400 TL olarak uygulanacaktır.

Örnek: 2018 yılı Haziran ayından bu yana (7 aylık) konut olarak kiraya verilen bir taşınmazdan elde edilen kira kazancının tamamına konut istisnası 4.400 TL olarak uygulanacaktır. Diğer deyişle 4.400 TL’lik istisna tam rakam olarak uygulanacak, altıncı aydan itibaren kiraya verdim, o zaman kalan altı aylık dönem için istisnanın da o kadarlık kısmından yararlanmalıyım, anlamı çıkarılmamalıdır. İstisna kaç ay gelir elde edilirse edilsin tam rakam olarak uygulanmalıdır.

Kiraya verilen binanın hisseli olması halinde elde edilen gelir, hisse sahiplerine hisseleri oranında bölüştürülecek ve her bir gerçek kişi için ayrı ayrı 4.400 TL’lik istisna uygulanacaktır. İstisna kişiye özgüdür.

Örnek: Eşi ile birlikte yarı yarıya hisseli ortak olduğu taşınmazını mesken olarak kiraya veren Bay (X) yıllık 12.000 TL gelir elde etmiştir. Bu durumda gelir, hisseli bir konut olduğundan ikiye bölünecektir. Hem Bay (X) hem de eşi 6.000 TL ayrı ayrı gelir elde etmiş kabul edilir ve her biri ayrı ayrı 4.400 TL tutarındaki konut istisnasından yararlanır.

Konut istisnasından yararlanamayacak olanlar şöyle sıralanabilir:

— Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar; yani ticari kazanç sahipleri (I.sınıf ve II.sınıf tacirler ile birlikte basit usule tabi olanlar), zirai kazanç sahipleri (defter tutan çiftçiler), serbest meslek erbapları,

— Ticari, zirai veya mesleki kazancı olmamakla birlikte istisna haddinin (4.400 TL) üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 120.000 TL’yi aşanlar.

286 Seri No’lu GVK Genel Tebliği uyarınca mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik tutarın tespitinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların, ayrı ayrı veya birlikte elde edilmesine bakılmaksızın, elde edilen kazanç ve iratların brüt tutarlarının toplamı dikkate alınacaktır. Söz konusu tutarın tespitinde, sayılan bu kazanç ve iratların beyan edilip edilmemesinin ya da bu kazanç ve iratlara herhangi bir istisna uygulanıp uygulanmamasının önemi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, istisna haddinin altında elde edilen mesken kira gelirleri, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratları toplamının 120.000 TL’lik tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmeyecektir. Söz konusu istisna tutarı, 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

Aşağıda bu durum ile ilgili 286 Seri No’lu GVK Genel Tebliği’nde yer alan güncellenmiş örnekler bulunmaktadır. Ayrıca daha önce kaleme aldığımız “Kira Kazançlarında Konut İstisnası” başlıklı yazımıza da bakılabilir.

Örnek – Bay (A), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL işyeri kira geliri ve 40.000 TL mevduat faizi elde etmiştir.

Bay (A)’nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2018 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması şartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiş olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının 120.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır.

Buna göre, Bay (A)’nın 2018 yılı içerisinde elde ettiği 5.000 TL’lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 120.000 TL’yi aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Dolayısıyla, 2018 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı (40.000 + 40.000 + 5.000=) 85.000 TL, 2018 yılı bakımından 120.000 TL aşmadığından Bay (A)’nın elde ettiği kira geliri için konut istisnasından yararlanması mümkün olacaktır.

Örnek – Bayan (B), 2018 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 140.000 TL kira geliri elde etmiştir.

Bayan (B)’nin elde ettiği konut kira geliri (140.000 TL), 2018 yılı bakımından 120.000 TL’yi aştığından elde edilen kira geliri için konut istisnasından yararlanamayacaktır.

Örnek – Bay (C), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 32.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL işyeri kira geliri ve 85.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Elde edilen gelir toplamının (32.000 + 40.000 + 85.000=) 157.000 TL, 2018 yılı bakımından 120.000 TL’yi aşması nedeniyle, 12.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna (4.400 TL) uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek – Bay (D), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 15.000 TL mevduat faiz geliri ve 72.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Bay (D)’nin elde etmiş olduğu kira geliri 2018 yılı bakımından öngörülen 4.400 TL’lik istisna haddinin altında kaldığından, bu gelirin istisnaya konu edilip edilmeyeceğinin tespiti bakımından mükellefin elde etmiş olduğu menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve ücret geliri toplamının 120.000 TL’yi aşıp aşmadığına ayrıca bakılmayacaktır. Dolayısıyla Bay (D), elde etmiş olduğu söz konusu mesken kira geliri istisna tutarının altında kaldığından, bu gelir için beyanname vermeyecektir.

Örnek – Bayan (E), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.800 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 20.000 TL iş yeri kira geliri, birinci işverenden 45.000 TL, ikinci işverenden ise 30.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Bayan (E)’nin elde etmiş olduğu konut kira geliri 2018 yılı bakımından öngörülen 4.400 TL’lik istisna haddinin altında kaldığından, bu kira geliri yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmeyecektir.

Örnek – Bay (F), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 15.000 TL kira geliri, ortağı olduğu anonim şirketten tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 150.000 TL kâr payı elde etmiştir.

Her ne kadar anonim şirketlerden elde edilen kâr payının yarısı Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da bu tutarın tamamı mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, (150.000+15.000=) 165.000 TL, 2018 yılı bakımından 120.000 TL’yi aşması nedeniyle, 15.000 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek – Bayan (G), 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 15.000 TL kira geliri, birinci işverenden 40.000 TL, ikinci işverenden ise 15.000 TL ücret geliri ve gayrimenkul satışından kaynaklı 70.000 TL değer artış kazancı elde etmiştir.

Her ne kadar 2018 yılı bakımından gayrimenkul satışından elde edilen değer artış kazancının 12.000 TL’si Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesine göre gelir vergisinden istisna olsa da, mesken kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağına yönelik kıyaslamaya esas tutarın tespitinde istisna düşülmeden önceki tutarın tamamı dikkate alınacaktır. Buna göre elde edilen gelir toplamının, (15.000 + 40.000 + 15.000 + 70.000 =) 140.000 TL, 2018 yılı bakımından 120.000 TL’yi aşması nedeniyle, 15.000 TL’lik konut kira geliri bakımından konut istisnası (4.400 TL) uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek – Kamu kurumunda aylık brüt 5.590 TL maaşla çalışan Bay (H), 1/7/2018 tarihinde emekli olup, 80.140 TL emekli ikramiyesi almış ve kendisine 2.900 TL emekli aylığı bağlanmıştır. Ayrıca 2018 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 12.500 TL kira geliri elde etmiştir.

Bay (H)’nın elde ettiği kira gelirine istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2018 yılında elde edilen kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması şartıyla, beyan edilip edilmeyeceklerine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte mükellefin elde etmiş olduğu varsa ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamının 120.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır.

Bay (H)’nın 2018 yılı içerisinde elde ettiği 12.500 TL’lik mesken kira gelirinin istisna haddi üzerinde olması nedeniyle, istisnadan yararlanılıp yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının da 120.000 TL’yi aşması durumunda istisnadan yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, 2018 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamı [(6 x 5.590) + 80.140 + (6 x 2.900) + 12.500 =] 143.580 TL, 2018 yılı bakımından 120.000 TL’yi aşması nedeniyle, 12.500 TL’lik konut kira geliri bakımından istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır.

4. KİRA GELİRLERİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

Yıllık konut veya işyeri kira geliri hâsılatından indirilecek olan giderler;

–  Gerçek gider usulü veya
–  Götürü gider usulü olmak üzere iki şekilde tespit edilmektedir.

DİKKAT: Mükellef bu usullerden istediğini seçebilir. Ancak götürü usulü seçenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. (GVK.m.74).

Kira kazançlarının tespitinde gider usulünün seçiminde bütünlük esastır. Diğer deyişle bir gayrimenkulden elde edilen kazanca aşağıda açıklanan yöntemlerden biri, kazanç elde edilen diğer bir gayrimenkulden elde edilen kazanca başka bir gider usulü seçilmesi mümkün değildir. Elde edilen kira gelirlerinin toplamına ya götürü usul ya da gerçek gider usulünden biri seçilmelidir.

Ancak bu bütünlük kuralının iki istisnai durumu vardır. Birincisi tam mükellefiyete tabi bir mükellef, isterse, yurtiçindeki ve yurtdışındaki gayrimenkullerinden elde ettiği kiraları için farklı usulleri seçebilir. İkincisi VUK 112 No’lu tebliğ uyarınca kiraya verilen gayrimenkuller arasında ne maliyet bedeli ve ne de vergi değeri belli olmayan bina ve arazi bulunduğu takdirde, diğerleri için gerçek gider usulü seçilmiş olsa da, bu bina veya arazi için götürü gider usulü uygulanabilir.

A- GERÇEK GİDER USULÜ

Bu usulde, fiilen yapılmış olan ve belgelerle ispatlanan giderler gerçek tutarlarıyla yıllık kira geliri toplamından indirilecektir.

Bu usulde konut kira gelirinden istisna edilen 4.400 TL’ye isabet edenler hariç olmak üzere yıllık kira tutarından aşağıda yazılı giderler indirilir:

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile uygun derecede idare giderleri,

3. Kiraya verilen mal ve haklara özgü sigorta giderleri,

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap (edinme) yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, (işyeri olarak kiraya verilenler %5’lik indirimden faydalanamaz).

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları,

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar,

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri,

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri,

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli,

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yukarıda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.

Para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak indirilemez.

Örnek: Bankadan kredi alınmak suretiyle bir apartman dairesi satın alan kişi söz konusu daireyi kiraya vererek gelir elde etmekte ise gerçek gider usulünü seçmesi halinde o yıla ait kira gelirinden bankaya yıl içinde ödediği kredi faizlerini indirebilecektir.

Örnek: Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen ve gider olarak kazançtan indirilebilecek vergi, resim, harçlara örnek olarak; emlak vergisi, temizletme ve aydınlatma harcı, çevre temizlik vergisi (çöp vergisi), arama, işletme, imtiyaz, telif, patent vb. haklar için ödenen resim ve harçlar örnek olarak verilebilir.

Örnek: Bir binanın kapı ve pencerelerinin tamiri, boyanması, otomatın, elektrik tesisatının, banyo kazanı ve lavaboların tamiri veya yenilenmesi gibi giderler, gayrisafi hasılattan gider olarak indirilir. Bu harcamaların mülk sahibi tarafından yapılması şarttır.

Örnek: Bir binanın üzerine kat ilavesi, asansör ve kalorifer tesisatı olmayan binaya sonradan bu tesislerin yapılması nedeniyle yapılan giderler normal onarım gideri olmadığından hasılattan düşülemez. Bu giderler gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmek ve bu gayrimenkullerle birlikte amortismana tabi tutulmak kaydıyla, amortismanların gider olarak hâsılattan indirilmesi gerekir.

Örnek: Bir gerçek kişi sahibi bulunduğu apartman dairesinde öteden beri oturmakta iken, bu dairenin şehir merkezinde kalması ve yüksek kira getirmesi sebebiyle işyeri olarak yıllığı 50.000 TL’den kiraya vermiştir. Kendisi de yıllığı 30.000 TL’den kira ile tuttuğu başka bir apartman dairesinde ikamet ettiği varsayılırsa, ödediği bu kira bedelini elde ettiği işyeri kira gelirinden gider olarak indiremez. Çünkü ikamet ettiği konuta ait kirayı indirim konusu yapabilmesi için sahibi olduğu binayı da konut olarak kiraya vermesi gerekmektedir.

Örnek: Bay (Z) 2018 yılında 250.000 TL’ye satın aldığı bir apartman dairesini, 01.01.2018’de konut olarak kiraya vermiş ve yıllık 16.800 TL gelir elde etmiştir. Satın aldığı konutun % 5’i 12.500 TL (250.000 x % 5)’dir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve istisnaya isabet eden tutarın ayrıştırılması ile kazançtan indirim konusu yapılabilir.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ SEÇENLER DİKKAT: Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, yapıkları harcamaların konut kira gelirinden istisna edilen 4.400 TL’ye isabet eden kısmını gider olarak indiremezler. Dolayısıyla istisnaya isabet eden kısmın hesaplanması gerekir. Şöyle ki;

Toplam Gider  x Vergiye Tabi Hasılat (*)

İndirilebilecek Gider = ————————————————-

Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Mesken Kira Geliri İstisnası

Örnek: Sahibi olduğu konutu 2018 yılında kiraya veren ve 9.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin başka geliri bulunmamaktadır. Mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 3.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir.

Gerçek gider yöntemi seçildiğinden 3.000 TL’lik harcamanın 4.400 TL’lik istisnaya isabet eden kısmının hesaplanması ve toplam gider içinden ayrıştırılması gerekir. Buna göre;

Vergiye Tabi Hasılat = 9.000 – 4.400 =  4.600 TL

İndirilebilecek Gider = (3.000 x 4.600)/9.000 = 1.533,34 TL

Dolayısıyla gider olarak 3.000 TL değil, 1.533,34 TL indirilebilecektir. İstisnaya isabet eden kısım bu şekilde ayrıştırılmış olmaktadır.

B- GÖTÜRÜ GİDER USULÜ

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. maddesinde, isteyen yükümlülerin, bir önceki bölümde açıklanan gerçek giderlere karşılık olmak üzere hâsılatlarının %15’ini götürü olarak indirebilecekleri kabul edilmiştir. Bu usulü seçen mükelleflerin götürü gidere ilişkin orana (%15) isabet eden tutar dışında, maddede bahsi geçen gerçek giderlerden herhangi birisini ayrıca indirmeleri söz konusu olamayacaktır. Çalışmanın sonunda götürü gider usulü ile ilgili örneklere yer verilmiştir.

Götürü gider usulü ve gerçek gider usulünün seçilmesinde mükelleflere seçimlik hak tanınmıştır. Ancak götürü gider usulünü seçenler iki yıl geçmedikçe gerçek usule dönemeyeceklerdir (GVK.m.74).

VI- KİRA GELİRLERİNE UYGULANACAK İNDİRİMLER NELERDİR?

Konut veya işyeri kira geliri elde eden mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde istisna ve giderler düşüldükten sonra kalan kira tutarı üzerinden ayrıca aşağıda sayılan giderleri indirim konusu yapabileceklerdir.

1. Beyan edilen gelirin %15‘ini ve asgari ücretin yıllık tutarını (24.354,00 TL) aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (bireysel emeklilik katkı payları hariç) kazançtan indirim konusu yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şarttır. Eşler veya çocuklar ayrı beyanname veriyorlarsa bunlara ait prim kendi beyannamelerinde gelirlerinden indirilir.

2. Beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.

3. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

4. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

5. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

6. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmalarına,

g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

h) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

i) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü;

7. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

8. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı.

9. İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

10. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar; Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüne makbuz karşılığı yapılan nakdi ve ayni bağışlar ile vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna göre yapılan nakdi bağışlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni-nakdi bağışlar; Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni-nakdi bağışlar; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan ayni/nakdi bağışlar; İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışların tamamı indirilebilecektir.

VII. GİDER FAZLASI VE ZARAR DURUMU

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar, beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilir. Bu durumun iki istisnası vardır:

1. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

2. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hâsılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

VIII- EMSAL KİRA BEDELİ ESASI

A- EMSAL KİRA BEDELİNİN TESPİTİ

Emsal kira bedeli uygulaması gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde kullanılan bir vergi güvenlik müessesesidir. Emsal kira bedeli gayrimenkulün kira ücreti almadan başkasının kullanımına bırakılması (bedelsiz tahsis) durumunda ya da kira ücretinin emsal kira bedelinden düşük olması durumunda devreye giren bir düzenlemedir. Bu tip durumlarda gayrimenkulün emsal kira bedeli, gayrimenkulün kirası sayılmaktadır.

Emsal kira bedeli bina, arazi, mal ve haklarda ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bina ve arazilerde emsal kira bedeli, yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kiradır. Kira mevzuatına göre kira takdir veya tespit etmeye yetkili makamlar, mahkeme veya yetkili özel makamlardır. Böyle bir makam yoksa veya söz konusu bina ve arazi için kira takdir veya tespiti yapılmamış ise, emsal kira bedeli, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’idir.

Vergi değeri bina ve arazinin rayiç bedelidir. Rayiç bedel ise, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi ve aynı maddede sözü edilen yönetmelik hükümlerine göre saptanmaktadır.

Örnek: Bay (Y) emlak vergisi değeri 100.000 TL olan konutlarından birini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakması halinde kira bedeli tahsil etmemiş olmasına rağmen 100.000 TL x %5 = 5.000 TL emsal kira bedeli üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek suretiyle vergi ödeyecektir.

B- EMSAL KİRA BEDELİNİN HANGİ DURUMLARDA UYGULANACAĞI VE UYGULANMAYACAĞI

Emsal kira bedeli kiraya verilen mal ve haklara ait kiranın, emsal kira bedelinden düşük olması, mal ve hakların bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması durumunda uygulanacaktır.

Emsal kira bedeli esası aşağıdaki durumlarda ise uygulanmayacaktır:

– Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması durumunda, örneğin, bir yazlığın kışın korunması suretiyle münasip bir kısmının bekçiye tahsis edilerek bırakılması gibi,

– Binaların mal sahiplerinin usul (anne, baba, anneanne, babaanne), füru (çocuk, torun) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda,

(Usul, füru veya kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnızca birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz, kardeşler evli ise eşlerinden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz),

Örnek: Bay (A) evlidir ve babası tarafından kendisine bedelsiz olarak bir ev tahsis edilmiş olup bu evde ikamet etmektedir. Bay (A)’nın eşi Bayan (B)’nin babası da kendilerine bedelsiz olarak başka bir konut tahsis etmiştir. Bu durumda evli eşlere babaları tarafından iki tane bedelsiz konut tahsisi söz konusudur. Sadece bir konut için emsal kira bedeli uygulanmayacak, diğer konut için ise emsal kira bedeli hesaplanacaktır.

– Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi durumunda,

– Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda,

emsal kira bedeli uygulanmaz (GVK madde 73/2).

Emsal kira bedeli ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

IX- BEYANNAME NE ZAMAN VE NEREYE VERİLECEK?

– 2018 yılı kazançlarına ilişkin beyanname 25 Mart 2019 tarihi mesai saati sonuna (internet üzerinden verilen beyanlarda 23:59’a) kadar verilecektir. (Uzatılması durumunda farklı tarih olabilir).

– Türkiye’yi terk edenler yurtdışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde vereceklerdir.

– Ölüm halinde mirasçılar ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vereceklerdir.

Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir. Beyanname, elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir. Bunun yanında 26 Sıra No’lu VUK Sirkülerine göre beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerin internet yoluyla da (elektronik beyanname) beyanda bulunmaları mümkündür.

Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, postaya veriliş tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Beyanname normal (adi) posta ile gönderilirse, beyannamenin vergi dairesine ulaştığı tarih beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

252 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği açıklamaları çerçevesinde, işyeri kira gelirleri ile ilgili olarak, tevkif yolu ile kesilen vergilerin mahsubunda; mükelleflerin kendilerinden vergi tevkifatı yapan vergi sorumlularının (kiracının) adı soyadı, unvanı, vergi dairesi ve vergi kimlik numaralarını, kesintiye esas alınan brüt tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren tabloyu yıllık beyanlarına eklemeleri gerekir.

25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 470 Sıra No’lu Genel Tebliğ uyarınca ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlar elde edenler için “Hazır Beyan Sistemi” getirilmiştir. Gelir Vergisi Beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.

Kira geliri elde eden mükellefler;

  • Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak
  • İnternet vergi dairesi şifrelerini kullanarak (şifre yoksa herhangi bir vergi

dairesine kimlikle başvurarak ücretsiz alabilir)

sisteme giriş yapabilirler.

Kira geliri yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu bakımdan, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmadığında, internet vergi dairesinde hazırlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda, şahıs adına vergi dairesinde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Onaylanan kira beyanına ilişkin ödemeler;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak
  • Anlaşmalı bankalardan
  • Tüm vergi dairelerinden

yapılabilir.

Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannameler vergi dairesine gidilerek elden veya internet ortamında (E-Beyanname Düzenleme Programı) da verilebilir.

X- BEYANNAME VERİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Kira gelirini beyan etmeyenlerden, ödemedikleri vergi, cezalı olarak alınmaktadır.  Beyanda bulunmayanlar;

– 4.400 TL’lik konut kira geliri istisnasından yararlandırılmamakta,

– Vergi dairesi, durumu tespit ettiğinde; iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesmektedir. Kira gelirini takdir komisyonu takdir etmekte, bunun üzerinden de vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte vergi alınmaktadır.

XI- KİRA ÖDEMELERİNİN BANKADAN YAPILMA ZORUNLULUĞU

Gayrimenkul sermaye iratlarının izlenebilirliğini ve denetimini kolaylaştırmak, özellikle konut ve işyeri kira gelirlerinde oluşan kayıt dışılığı azaltmak amacıyla kira ödemelerinin banka kanalı ile yapılmasına yönelik bazı düzenlemeler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

268 ve 298 Seri No’lu GVK Genel Tebliğleri uyarınca;

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin;

– Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,

– İşyerlerinde ise herhangi bir miktar ile sınırlı olmaksızın işyerini kiraya verenler ile kiracıların,

kiraya ilişkin tahsilât ve ödemelerini banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

Mükelleflerce her bir konut için aylık tutarı 500 TL’nin altındaki konut kira geliri ile mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilâtlar tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir. Öte yandan aynî olarak yapılan ödemeler de zorunluluk kapsamında değildir.

Konutlarda tevsik zorunluluğu sadece kiraya vereni kapsamaktadır (mülk sahibi). İşyerlerinde ise hem kiraya veren hem de kiracıları kapsamaktadır.

Getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2018 yılı için; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL’den, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800 TL’den, bunlar dışında kalanlar hakkında 400 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

XII- KİRA KAZANÇLARINDA DEFTER, KAYIT VE BELGELERİN SAKLANMASI

VUK 208’e göre defter tutmaya mecbur olan gerçek kişiler gelir vergisine tabi menkul ve gayrimenkul sermayelerle bunlardan elde edilen iratları ve bunlara ilişkin giderleri defteri kebir veya işletme hesabının veya serbest meslek erbabı kazanç defterinin ayrı bir sayfasına veya ayrı bir deftere veyahut bir cetvele ayrı ayrı kaydetmeye mecburdurlar. Ancak bu hesap mükellefin diğer kazançlarını tespit için tuttuğu hesaplara karıştırılmaz ve onlar ile birleştirilmez.

Defter tutmak zorunda olmayan mükellefler ise sadece kiralama işlemi ile ilgili belgeleri saklamakla yükümlüdürler. Kira kontratı, banka dekontları, makbuzlar, gider belgeleri vb tüm dokümanlar muhafaza edilmek durumundadır. Olası vergi incelemelerinde mükellefler bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

XIII- ÖZELLİKLİ HUSUSLAR

Depozito ödemeleri kira geliri sayılmaz.

– Bir işletmenin ya da şirketin aktifinde yer alan gayrimenkullerin kiralanması durumunda ticari kazanç (ya da zirai kazanç) hükümleri uygulanmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları kazançlardan indirim konusu yapılamaz.

Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen gayrimenkuller için beyanname verilmesine gerek yoktur. Sadece bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılması yeterlidir.

Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması durumunda tapu sahibinin beyanname vermesi gerekmektedir. Ancak ödemelerin akıbeti hakkında vergi dairesinin bilgilendirilmesi faydalıdır.

Sadece işyeri kira geliri elde ediyorsanız ve elde ettiğiniz kazanç 34.000 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermenize gerek bulunmamaktadır.

Emekli de olsanız konut kiranız 4.400 TL’yi aştığı sürece beyanname vermeniz gerekmektedir.

–  Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında belediyeler tarafından verilen kira yardımlarının gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi hukuken mümkün değildir. Kira yardımlarını kazanç olarak kabul edip beyanname vermenize gerek yoktur. (B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-70-19-68 sayılı ve 09/02/2011 tarihli Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi).

– İşyeri kiracılarının kesmekle yükümlü oldukları stopajları vergi dairesine yatırmamasından dolayı, mülk sahibinin sorumluluğu yoktur.

Mantolama gibi giderler, gerçek gider usulü seçilmesi durumunda kira kazancında gider olarak kabul edilmemektedir. Söz konusu harcamalar maliyet bedeline eklenecek ve Gelir Vergisi Kanunun 74/6 maddesi uyarınca amortisman yoluyla hasılattan indirim konusu yapılacaktır (11.08.2012 tarihli ve 38418978-120[74-12/2]-825 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi).

Dar mükellef konumundaki mükellefler işyeri kira kazançları için beyanname vermeyeceklerdir. Ancak 4.400 TL’yi aşan konut kiraları için beyanname vermek zorundadır.

İşyeri kira kazançlarında, kiracı konumundaki kişi stopaj yapmakla sorumlu değilse (örneğin basit usul mükellef), bu durumda kira kazancının miktarı 1.800 TL ile karşılaştırılmalıdır. Bu rakamı aşıyorsa beyanname verilmek zorundadır.

– Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderlerinin kira kazançlarından gider olarak düşülmesi mümkündür.

XIV- KONUT VEYA İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

Aşağıdaki örneklerin hesaplanmasında 2018 yılı gelir vergisi tarifesi esas alınmıştır.

2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
14.800  TL’ye  kadar % 15
34.000  TL’nin 14.800  TL’si için 2.220  TL, fazlası % 20
80.000  TL’nin 34.000  TL’si için 6.060  TL, fazlası % 27
80.000  TL’den fazlasının 80.000  TL’si için 18.480  TL, fazlası % 35

ÖRNEK-1: Mükellef Bayan (Z), İstanbul’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2018 takvim yılında 40.000 TL kira geliri elde etmiştir.  Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

  Gayrisafi İrat Toplamı 40.000 TL
  Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL  
  Kalan (40.000 – 4.400) 35.600 TL
  % 15 Götürü Gider (35.600 x % 15) 5.340 TL  
  Vergiye Tabi Gelir (35.600-5.340) 30.260 TL
  Hesaplanan Gelir Vergisi
  (14.800 TL için 2.220 TL)
  Kalan=15.460 TL için 3.092,00 TL)
5.512,00 TL
  Ödenecek Gelir Vergisi 5.512,00 TL

ÖRNEK-2: Mükellef Bay (S), Bursa’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2018 yılında 15.000 TL, işyeri olarak kiraya verdiği daireden ise 33.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 6.600 TL tevkifat yapılmıştır.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Söz konusu mükellefin mesken kirası gelirinin istisna haddini (4.400 TL) aşan kısmı ile tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının toplamı (10.600+33.000) 34.000 TL’yi aştığından, mesken ve işyeri kira gelirleri birlikte beyan edilecek olup, buna ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 48.000 TL
 Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL  
 Kalan (48.000-4.400) 43.600 TL
 % 15 Götürü Gider (43.600 x % 15) 6.540 TL  
 Vergiye Tabi Gelir (43.600-6.540) 37.060 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(34.000 TL için 6.060 TL)
(Kalan= 3.060 TL için 826,20 TL)
6.886,20 TL
 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 6.600 TL  
 Ödenecek Gelir Vergisi (6.886,20-6.600) 286,20 TL

ÖRNEK-3: Mükellef Bay (F), İzmir’de bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2018 yılında 29.000 TL kira geliri elde etmiştir. Mükellef 2018 yılı için yaptırdığı hayat sigortası kapsamında 3.000 TL prim ödemiş ve Devlete ait bir hastaneye 20.11.2018 tarihinde 1.000 TL makbuz karşılığı bağışta bulunmuştur.

Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 29.000 TL
 Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL  
 Kalan (29.000 TL-4.400 TL) 24.600 TL
 % 15 Götürü Gider (24.600 TL X %15) 3.690 TL  
 Safi İrat (24.600 TL – 3.690 TL) 20.910 TL
 Hayat Sigortasına Ödenen Katkı Payı (*) 1.500 TL  
 Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri için Yapılan Bağış ve Yardımlar (**) 1.000 TL  
 Vergiye Tabi Gelir  20.910  – (1.500 + 1.000) 18.410 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(14.800 TL için 2.220 TL)
(Kalan= 3.610 TL için 722 TL)
2.942 TL
 Ödenecek Gelir Vergisi 2.942 TL
 * Hayat sigortalarında ödenen primlerde indirilecek miktar beyan edilen gelirin % 15’ini geçemeyeceği gibi ödenen primlerin % 50’si olarak dikkate alınacaktır. Örnekte 3.000 TL’nin yarısı dikkate alınmıştır.

** Tamamı indirilebilir.

ÖRNEK-4: Mükellef Bayan (V), Samsun’da bulunan ve işyeri olarak kiraya verdiği mülkünden 75.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 15.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 34.000 TL’yi aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 75.000 TL
 % 15 Götürü Gider (75.000 x % 15) 11.250 TL  
 Vergiye Tabi Gelir (75.000-11.250) 63.750 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(34.000 TL için 6.060 TL)
(Kalan  = 29.750 TL için 8.032,50 TL)
14.092,50 TL
 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 15.000 TL  
 Ödenecek Gelir Vergisi 0 TL
 İade Alınacak Gelir Vergisi 907,50 TL

ÖRNEK-5: Mükellef Bay (F), işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden yıllık 120.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 24.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 34.000 Türk Lirasını aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 120.000 TL
 % 15 Götürü Gider (120.000 x % 15) 18.000 TL
 Vergiye Tabi Gelir (120.000-18.000) 102.000 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(80.000 TL için 18.480 TL)
(Kalan = 22.000 TL için 7.700 TL)
26.180 TL
  Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 24.000 TL 
 Ödenecek Gelir Vergisi 2.180 TL

ÖRNEK-6: Mükellef Bay (K), 550.000 TL değerinde olan kredi ile aldığı ve işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden yıllık 185.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 37.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiştir.

Yıl içerisinde gayrimenkul alımı için kullandığı kredi borcu nedeniyle 25.000 faiz ödemiştir. Ayrıca 2.500 TL sigorta harcaması yapmıştır.

550.000 TL değerindeki gayrimenkulün iktisap bedelinin % 5’i oranında indirimden yararlanması ise mümkün değildir. Zira bu bedeli gider olarak düşebilmesi için gayrimenkulünü konut olarak kiraya vermesi gerekir. Oysa mükellef ilgili gayrimenkulü işyeri olarak kiraya vermiştir.

Tevkifata tabi tutulan işyeri kirasının bedeli 34.000 Türk Lirasını aştığından elde edilen kira gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 185.000 TL
 Gerçek Giderler
– Faiz ödemesi: 25.000 TL
– Sigorta harcaması: 2.500 TL
27.500 TL  
 Vergiye Tabi Gelir (185.000-27.500) 157.500 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(80.000 TL için 18.480 TL)
(Kalan  = 77.500 TL için 27.125 TL)
45.605 TL
 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 37.000 TL  
 Ödenecek Gelir Vergisi 8.605 TL

ÖRNEK-7: Bayan (Y) 2018 yılı içinde 15.000 TL emekli maaşı dışında konut olarak kiraya verdiği taşınmazından 24.000 TL gelir elde etmiştir. Götürü gider yöntemini tercih eden Bayan (Y)’nin başka bir geliri bulunmamaktadır.

Bu durumda Bayan (Y)’nin kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Emekli maaşı GVK 23/11 hükmü uyarınca vergiden istisnadır ve beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Toplam 24.000 TL konut kirası gelirine konut istisnası uygulanacak ve ödenmesi gereken vergi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

 Gayrisafi İrat Toplamı 24.000 TL
 Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL  
 Kalan (24.000-4.400) 19.600 TL
 % 15 Götürü Gider (19.600 x % 15) 2.940 TL  
 Vergiye Tabi Gelir (19.600-2.940) 16.660 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(14.800 TL için 2.220 TL)
(Kalan= 1.860 TL için 372 TL)
 2.592 TL
 Ödenecek Gelir Vergisi  2.592 TL

ÖRNEK-8: Doktor olarak özel hastanede ücretli çalışan Bay (D) 2018 yılı içinde brüt 185.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Sahip olduğu taşınmazlarından birini konut olarak kiraya vermiş 21.000 TL kazanç elde etmiştir. Diğerini ise işyeri olarak kiraya vermiş net 42.000 TL (brüt 52.500 TL) gelir sağlamıştır. Bankadaki mevduat hesabına 10.000 TL faiz tahakkuk etmiştir. İşyeri kazancından 10.500 TL stopaj yapılmıştır. Götürü gider yöntemini seçen Bay (D)’nin kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Tek işverenden alınan ücret ve banka mevduat faizi Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri gereği beyan edilmeyecektir. Kira kazançları ve diğer gelirlerinin toplamı ise 34.000 TL’yi aştığından kira kazançları beyan edilecektir. Konut kira geliri 21.000 TL, işyeri kira geliri ise brüt 52.500 TL olarak beyan edilecektir.

Diğer yandan Bay (D)’nin elde ettiği kazançların toplamı 168.500 TL olduğundan (85.000+21.000+52.500+10.000) ve 120.000 TL’yi aştığından konut istisnasından yararlanması mümkün değildir. İşyeri kazançları üzerinden yapılan stopajlar ise mahsup edilecektir.

Buna göre hesaplama şu şekilde olacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 73.500 TL
 % 15 Götürü Gider (73.500 x % 15) 11.025 TL  
 Vergiye Tabi Gelir (73.500-11.025) 62.475 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(34.000 TL için 6.060 TL)
(Kalan  = 28.475 TL için 7.688,25 TL)
13.748,25 TL
 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 10.500 TL  
 Ödenecek Gelir Vergisi 3.248,25 TL

ÖRNEK-9: Mükellef Bayan (A), Trabzon’da bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2018 takvim yılında 22.000 TL kira geliri elde etmiştir.  Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

  Gayrisafi İrat Toplamı 22.000 TL
  Vergiden İstisna Tutar 4.400 TL  
  Kalan (22.000 – 4.400) 17.600 TL
  % 15 Götürü Gider (17.600 x % 15) 2.640 TL  
  Vergiye Tabi Gelir (17.600-2.640) 14.960 TL
  Hesaplanan Gelir Vergisi
  (14.800 TL için 2.220 TL)
  Kalan=160 TL için 32 TL)
2.252,00 TL
  Ödenecek Gelir Vergisi 2.252,00 TL

ÖRNEK-10: Mükellef Bay (S), İzmir’de bulunan dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu, 2018 yılında 125.000 TL kira geliri elde etmiştir. Söz konusu konut için 30.000 TL bakım ve onarım masrafı, 2.000 TL sigorta harcaması, 2.000 TL emlak vergisi ödemesi gerçekleştirmiştir.

Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiştir.

Mükellefin elde ettiği kazanç toplamı 120.000 TL’yi aştığından konut istisnasından yararlanması mümkün değildir.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

 Gayrisafi İrat Toplamı 125.000 TL
 Gider (30.000 + 2.000 + 2.000) 34.000 TL 
 Vergiye Tabi Gelir (135.000 – 34.000) 91.000 TL
 Hesaplanan Gelir Vergisi
(80.000 TL için 18.480 TL)
(Kalan= 11.000 TL için 3.850 TL)
22.330 TL 
  Ödenecek Gelir Vergisi 22.330 TL

 

Devamı: 2018 Yılında Elde Edilen ve 2019 Mart Döneminde Beyan Edilecek Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Uygulama Örnekleri – Doç. Dr. Özgür BİYAN Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2019 Kira Gelirleri Soru Cevap

2019 Kira Gelirleri Soru Cevap

Kira Gelirlerine İlişkin Sorularınızı Ücretsiz Cevaplıyoruz

[contact-form-7]

Sorularınızın Cevaplarını Bu Sayfamızdan Takip Edebilirsiniz

Sayın Doç. Dr. Özgür BİYAN‘ın Katkılarıyla…

Not: Her Sorulan Soru, Cevaplandırılmayabilir.  Cevaplar Bilgilendirme Amaçlıdır. Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez.

Soru ve Cevaplarınız

SORU: Vatandaşın sadece iş yerinden kira geliri bulunmakta iş yerinde basit usul vergi mükellefi oturmakta aylık 750 TL. kira almakta iş yerlerinde kira istisna rakamı ne kadardır?

CEVAP: Basit usule tabi mükellefler tevkifat yapmakla yükümlü olmadıklarından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen gelirin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir istisna söz konusu değildir.

SORU: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmemiz olan ve bize düşen 3 Adet Konut için 09.08.2018 Yılında Yapı Kullanma Alınarak Müteahhit Firmadan Adımıza fatura düzenlenmiş ve Konutlar Teslim Alımıştır. Teslim Alınan 3 Adet Konutun 2 Adedi 01.10.2018 Tarihinde Kiraya Verilmiş ve 2 Adet Konut İçin 3 Aylık 9.000 TL Konut Kira Geliri Elde edilmiştir. Kira Geliri Elde edilen Konutlar için Gerçek Gider Yöntemi Seçilerek bir adet konut için iktisap bedelinin % 5 gider yazabilir miyiz? Yazacaksak hangi tutarı dikkate alacağız? ( 1 Adet Konut İçin Emlak Beyan Değeri 80.000 TL - Müteahhit Kestiği Fatura daki konut bedeli 53.000 TL)

CEVAP: Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i indirim konusu yapılabilir. İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır (GVK m.74). İktisap bedeli olarak müteahhit tarafından düzenlenen fatura bedelinin dikkate alınması uygundur.

SORU: Ben evimi 1400 TL. ye eşyalı kiraya verdim 2018 eylül ayında, Kendimde 850 TL ye kiraya çıktım, evimi 2014 mart 20 de 160000 TL ye aldım banka borcuyla tek dairem var, vergi beyanı vermem gerekir mi? Vereceksem ne kadar ücret çıkar?

CEVAP: Beyanname vermeniz gerekmektedir. Tercih edeceğiniz gider yöntemine göre verginiz hesaplanacaktır.

SORU: Yurt dışında yaşayan ancak buradaki evini kiraya veren kişi Almanya vatandaşı ama Türkiye Mavi Kartı var yani TC No'su var. Bu kişinin de Kira Beyannamesi vermesi gerekecek mi?

CEVAP: Dar mükellef konumundaki kişilerin Türkiye’den elde ettikleri konut kira gelirlerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bu konuda Almanya-Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre hareket edilmesi uygundur

SORU: geçen yıl kiraya verdiğim 640.000 TL değeri olan ev için 12.800 TL amortisman düşmüştüm. Bu sene kaç TL düşmem gerekir?

CEVAP: “Gayrimenkul sermaye iradına kaynak teşkil eden konutların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin “1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler” kısmında yer verilen 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir”. (26/08/2013 tarihli ve 7575268-105[313-2013-88]-910, sayılı özelge).

SORU: Merhabalar, Türkiye'de gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyan verilmektedir. Aynı zamanda İngiltere'de kirada evimiz vardır. Buradan elde ettiğimiz kira gelirini Türkiye'deki kira gelirleri ile birlikte beyan edecek miyiz?

CEVAP: Türkiye’de tam mükellef konumundaki kişiler yurtdışından elde ettikleri beyan etmek durumundadırlar. Diğer yandan İngiltere-Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerine de bakılması yerinde olacaktır.

SORU: Gerçek gider usulü kullanıldığında amortisman için dikkate alınacak emlak değeri ne olacaktır. Belediyelerin beyan dönemi için belirlediği rayiç bedelleri kullanılabilir mi? Bu konuda bir özelge var mıdır?

CEVAP: “Gayrimenkul sermaye iradına kaynak teşkil eden konutların, 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listenin “1.4.İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler” kısmında yer verilen 50 yıl ve % 2,00 amortisman oranı ile amortismana tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, vergi değeri üzerinden amortisman ayrılması durumunda, ilgili gayrimenkulün edinim tarihindeki vergi değerinin esas alınarak amortisman ayrılacağı da tabiidir”. (26/08/2013 tarihli ve 7575268-105[313-2013-88]-910, sayılı özelge).

SORU: 2018 yılında kira gelirim var. Özel sağlık poliçemden dolayı özel hastanede ameliyat oldum. 50.000 tl hastane bana fatura etti. Daha sonra bu faturanın 35. 000 TL. sını SGK dan geri aldım sağlık harcamalı 50.000 tl mı yazacağım, yoksa 15.000 TL. mi?

CEVAP: “GVK 89/2 uyarınca beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları indirim konusu yapılmaktadır. Sağlık harcaması olarak sigorta şirketince karşılanmayan kısmın, yani 15.000 TL.nin dikkate alınması gerekmektedir”. (08.09.2016  tarihli ve 62030549-120[89-2016/90]-135674 , sayılı özelge).

SORU: Annemin babasından miras kalan iş yerini kardeşi işletiyor ve annem ve diğer kardeşlerine kira veriyor. 2018 yılında 4 kardeşine 12 şer bin lira kira ödedi, toplam yıllık kira 48.000 TL. yapıyor. Ama kişi başına 12 bin lira düştüğü için beyanname verilmeyecek mi? Ne yapmamız gerekiyor?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verildiğinden GV tarifesinin ikinci diliminde yer alan 34.000 TL beyan sınırını aşmadığı sürece (ki burada aşılmamış), ilgili kişiler tarafından beyanname verilmesine gerek yoktur. Elde edilen kazançlardan sadece tevkifat yapılacaktır.

SORU: Mrb, sorum şu , yurt disinda yasiyorum Türkiyede sadece ufak bi dükkanim var gecen yil 14400 TL kira gelirim oldu buna vergi verecek miyim? evetse ne kadar hayirsa zaten sorun kalmiyor ayricada 50 % engelliyim vergiden ne derecede muafim?

CEVAP: Dar mükellef konumundaki kişiler gayrimenkullerini işyeri olarak kiraya vermeleri durumunda beyanname vermezler. Kendilerine yapılan ödemelerden sadece gelir vergisi kesintisi yapılır.

SORU: Merhaba, 2018 T.Yılına ait İşyeri Kira stopaj oranı % kaçtır. (Mart 2019 da ödenecek olan) 2- 2018 T.Yılına ait kira geliri istisna ( Muafiyet ) tutarı ne kadardır?

CEVAP: İş yeri Kira ödemelerinde stopaj oranı % 20’dir. İşyeri kira ödemelerinde herhangi bir istisna yoktur. Konut kira ödemelerinde ise 2018 yılı için 4.400 TL konut istisnası uygulanmaktadır.

SORU: 2018 yılında bir dairemden 4200 diğerinden 4950 lira konut geliri elde ettim. Sadece 4950 lirayı mı beyan etmeliyim. Yoksa ikisini de mi beyan etmeliyim?

CEVAP: Her iki kira gelirinizin toplamını dikkate almalı ve beyan etmelisiniz. Toplam üzerinden 4.400 TL değerindeki konut istisnasını düşmelisiniz.

SORU: merhaba, tapuda mesken olarak geçen dairemi işyeri olarak kiraya verdim. bunun için kira beyannamesi vermeli miyim, vereceksem sınır nedir?

CEVAP: 2018 yılında işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kiralar, başka bir gelir elde edilmemesi durumunda, 34.000 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmesine gerek yoktur. Bu rakamı aşıyorsa beyan edilmelidir

SORU: selamlar, kira geliri beyannamesinde üvey oğlumun okul faturalarını düşebilir miyim? velayeti annesinin üzerinde.

CEVAP: GVK’nın 89. maddesine göre, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelir tutarından indirilebilecektir. Ayrıca GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Öz ya da üvey evlat ayrımı yapılmadığından indirim konusu yapılabilir.

SORU: 2018 gelir vergisini e beyanname olarak ne zaman verebiliriz?

CEVAP: Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden son gün 23.59 a kadar vermek mümkündür (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/).

SORU: Bireysel olarak kendime ait olan evden, 2018 mayıs ayından itibaren 625 lira Aylık kira gelirim var. Ayrıca kendim aylık 800 lira kirada kalıyorum.. Vergisini ödemek zorunda mıyım, ödeyeceksem nasıl yapabilirim?

CEVAP: GVK’nın 74/10 hükmü uyarınca sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirim konusu yapılabilir. Mayıs ayından bu yana elde ettiğiniz gelir 5.000 TL olduğundan ve konut istisnasını (4.400 TL) aştığından beyanname vermeniz şarttır. Bu durumda beyanname verseniz dahi matrah çıkmayacağından vergi de hesaplanmayacaktır.

SORU: 2018 yılında aylık 850,- TL. den 12 ay kira geliri elde ettim. Götürü gider usulü ile beyannamemi nasıl vermem gerekir?

CEVAP: Elde edilen gelir konut istisnasını aştığından beyan edilmelidir. Hazır Beyan Sistemini kullanımız tavsiye olunur. (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/)

SORU: bordrolu çalışanım, ayrıca kooperatife bir dairemi kiraya verdim, kooperatif %20 stopaj kesip ödüyor, benim ayrıca bir şey yapmam gerekir mi?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerde elde edilen gelirin 34.000 TL’yi aşması durumunda beyan edilmesi gerekir. Bu rakamı aşıp aşmadığına bakılmalıdır.

SORU: Basit usul kişi traktör kiralaması yaptı şahıstan. Aylık 170 TL. 2018 yılı kira geliri sınırı nedir nasıl beyan etmeliyim?

CEVAP: Vergi mükellefi olmayan kişiden yapılan araç kiralamaları (traktör dahil) gelir vergisi stopajına tabidir. Ancak basit usule tabi olanlar stopaj yapmakla yükümlü olmadıklarından, elde edilen gelir stopaja tabi tutulmamış bir gayrimenkul sermaye iradı konumundadır. Bu kapsamda (traktörünü kiralayarak) kira geliri elde eden gerçek kişi yıllık 1.800 TL’yi aşan bir kira geliri elde ediyorsa kazancının tamamını beyan etmek zorundadır.

SORU: çok değerli üstadlarım. benim herhangi bir sorum yok. verdiğiniz hizmetten dolayı memnuniyetimi dile getirmek istedim. gerçekten son derece kaliteli bir hizmetiniz var. sayenizde güncel mevzuat değişimleri an ve an elimin altında. verdiğiniz bu güzel hizmetlerden dolayı tüm ekibinize en içten ve en derin saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

CEVAP: Faydası olmasını temenni ediyor, biz teşekkür ediyoruz

SORU: Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında gider olarak gösterebilirler. Örneğin, 100.000.tl tutarında gayrimenkulu satın aldığımızda, 5.000.tl'yi her sene beyanname verirken gider olarak gösterebilir miyiz? yoksa bir defaya mahsus olarak mı gider olarak göstereceğiz?

CEVAP: Cevap aslında sorunuzun içinde. Söz konusu indirimden iktisap tarihinden itibaren beş yıl boyunca yararlanılması mümkündür.

SORU: Memur ev sahibi bayan, tek evini kiraya vermiş, asker eşi ile lojmanda sözleşmeli olarak kira ödüyorlar, lojman kirası eşi adına olduğundan, kira giderini kendi GMSİ beyanında gider yazabilirim

CEVAP: Eşinizle birlikte oturduğunuz lojmana yapılan ödemelerin kira sayılması ve lojman kira bedellerinin evlilik birliği içerisinde yapılan müşterek gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir.Buna göre, sahip olduğunuz konutu kiraya vermeniz sonucu elde ettiğiniz kira gelirinin beyanında, gerçek gider yöntemini seçmeniz koşuluyla, istisnaya isabet eden kısım hariç olmak üzere ikamet ettiğiniz konut (lojman) için ödediğiniz kira bedelini gider olarak indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır. (13.05.2013 tarihli ve 38418978-120[74-13/1]-438 sayılı özelge).

SORU: 5 sene önce tokiden taksit ile bir eve girmiştim. Geçen sene peşin ödeme indirimi ile borcumu kapattım. 1,5 seneden beri kiracı var. Fakat tapuyu henüz üzerime alamadım. Geliri beyan etmez isem nasıl bir müeyyide ile karşılaşırım?

CEVAP: Tapuyu üzerinize almasanız da kira gelirinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Kira gelirinizi beyan etmezseniz, konut istisnasından faydalanamaz ve cezalı tarh işlemi ile karşılaşabilirsiniz.

SORU: işyeri olarak yıllık kirası 6.000 tl olan yer götürü usule tabi bir esnafa kiralanmıştır. Beyan vermemiz gerekli midir?

CEVAP: Basit usule tabi olan kişilere yapılan kiralamalar, stopaja tabi tutulmadığından, yıllık 1.800 TL’yi aşıyorsa tamamı beyan edilmek zorundadır.

SORU: Eşimin babası vefat etti. Veraset ilamında 4 pay var. Birisi eşim. Henüz tapuda kaydı 4 e bölünmemiş dükkanları var ve kira geliri alıyorlar. Bu 4 kişi kira gelirini nasıl beyan edecekler? Kirayı ödeyen kiracı nasıl bildirimde bulunacak? Hepsi aynı tutarları mı beyan etmeli? Kısaca prosedür nedir?

CEVAP: Kiranın nasıl ödeneceği kira sözleşmesi ile belirlenmelidir. Kira ödemesi sırasında işyerini kiralayan kişi stopaj yapmakla yükümlü ise kesinti yapar. Her bir mirasçı bireysel olarak beyanname verip vermeyeceğini kontrol etmelidir. Bu konuda AloMaliye.com’da yer alan yazıya bakabilirsiniz

SORU: Dükkan kira gelirim (bankaya yatan)..22,780,00 TL. Konut kira gelirlerimin toplamı..20.406,00 TL.. 1) Beyannamede işyeri kira gelirimi beyan edecek miyim? Edeceksem götürü usulde nasıl bir beyanım olacak? Gayri safi irat toplamı ne olur? 2) İstisna tutarı, Hesaplanan gelir vergisi ve ödenecek gelir vergi tutarım ne olur acaba?

CEVAP: Her iki kira gelirinizi de beyan etmeniz gerekmektedir. Başka bir geliriniz yoksa konut istisnasından faydalanmanız mümkündür.

SORU: Annemin Adına kayıtlı miras olarak kalan 1 tane evi var ve bunu 1.200 TL kiraya verdik annemin emekliliği çalışması yok babam asgari ücret işçi emeklisi annemin beyan verme zorunluluğu var mı, varsa yararlanabileceğimiz bir indirim var mı?

CEVAP: Annenizin elde ettiği konut kirası nedeniyle beyanname vermesi gerekmektedir. 4.400 TL değerindeki konut istisnasından faydalanması mümkündür.

SORU: 2015 yılında yapılan dairemi o yıl satın aldım. Evimi 2018 yılında 800TL kiraya verdim 2019da ödeyeceğim vergi ne kadar ayrıca 650TL lik gözlük masrafını vergiden düşebilir miyim?

CEVAP: 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca gözlük masrafınızı beyannameniz üzerinden sağlık harcaması olarak kazancınızdan indirim konusu yapabilirsiniz.

SORU: Yarı yarıya ortak olduğumuz daire için, içinde kiracı olması nedeniyle 2017 yılında kardeşim ile ben ayrı ayrı beyan verdik. Ancak: 2018 yılı ocak ayından itibaren eşi vefat eden kızım bedelsiz oturmaktadır. Ekim 2018 ayından itibaren de kardeşimin payını satın almış ve yarı hisse kızımın olmuştur. Ben kendi payım için 2018 yılında Kira geliri beyan edecek miyim? Kardeşim ocak - Eylül 2018 dönemi için kızımdan dolayı kira almadığı halde beyan verecek midir?

CEVAP: GVK 73 gereği sizin kızınıza konut amaçlı olarak tahsis ettiğiniz gayrimenkul için beyanname vermenize gerek yoktur. Kardeşiniz ise kendi payı için bahsettiğiniz döneme ilişkin olarak emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermek durumundadır.

SORU: Kira gelirinden dolayı mükellefim bakmakla yükümlü olduğum çocuğumun il dışında üniversite öğrenimi için ödediğim kira giderlerini indirim konusu yapabilir miyim?

CEVAP: GVK 74/10 gereği kira kazancınızdan kira bedelinizi düşebilmeniz için bizatihi kendinizin kira ile oturması gerekmektedir. Çocuğunuzun üniversite eğitimi için ödediğiniz, çocuğunuzun oturduğu eve ait kira bedelini indirim konusu yapamazsınız.

SORU: Almış olduğum ev finansmanında, finansman borcu ödemede yardımcı olması için annemin evinin kirasını ben alıyorum. 750 TL den 10 ay boyunca. Bunun kira vergisi olur mu? Ayrıca aldığım ev finansman ödemesinin kredi tutarlarını kira beyannamesinden düşebilir miyim?

CEVAP: Annenizin kira gelirinin sizin satın almış olduğunuz evin finansmanında kullanılması, annenizin beyanname vermesini engellemez. Dolayısıyla annenizin elde ettiği yıllık kira bedeli 4.400 TL’yi aşıyorsa anneniz beyanname vermek zorundadır. Kredi tutarlarının ise annenizin beyannamesinde gider olarak düşülmesi mümkün değildir.

SORU: 1. ci sınıf mükellefi olan bir kişi 2018 yılında ticari kazancı olmayan yani (mal alış ve satış olmayan ) konut kira geliri olan bu şahıs işletmede konut istisnası uygulanabilir mi?

CEVAP: GVK 21’e göre ticari kazanç elde edenler konut istisnasından faydalanamaz.

SORU: 2018 yılı içinde almış olduğumuz konutun kira geliri 4.400-TL nin altında kalıyorsa, altında kaldığını internet vergi dairesinde beyan etmeli miyiz? Ayrıca 2019 senesinde istisna tutarı aşıldığında 2018 yılı içinde almış olduğum konutun değerinin % 5 inin 2019 yılı gelir vergi beyannamesinde gerçek gider yönteminde indirim olarak kullanabilecek miyim? Kullanabilirsem bu indirimin 1. senesini mi, 2. senesini mi kullanmış olacağım?

CEVAP:  Elde edilen kira geliri 4.400 TL’nin altında kalıyorsa beyan edilmesine gerek yoktur. Gelecek sene gerçek gider yöntemini seçebilmeniz durumunda söz konusu %5’lik indirimin 2. Senesini kullanmış sayılırsınız.

SORU: Annemin kendi üzerine olan evinden kira geliri vardır ve kendisi şu anda kirada oturmaktadır. Annem yaşlı olduğu için bu kira gelir ve giderlerini takip edemediği için bu işlemler oğlunun (benim) banka hesabı üzerinden gerçekleşmiştir. Burada beyan yöntemi nasıl olmalıdır?

CEVAP: Sizin hesabınıza yatması durumu değiştirmez. Annenizin elde ettiği gelir istisna ya da beyan sınırlarını aşıyorsa beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 2018 yılında eşimle ortak (1/2) bir konut aldık ve yıl içinde konutu kiraladık. Gelir vergisi beyannamelerinde gerçek gider yönteminde tapuda beyan edilen bedelin 100.000-TL nin üzerimize düşen (1/2) payının % 5 inde her ikimizde 5.000-TL yi mi gider olarak göstereceğiz. Konut istisnasında her ikimizde 4.400-TL yi düşecek miyiz?

CEVAP: Elde edilen kira geliri yarı yarıya pay edilir. Her ikinizin de elde ettiğiniz paylar istisna rakamını aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda eşinizin ve sizin iktisap (edinim) bedeli ne kadar ise o rakam üzerinden % 5 hesaplanmalıdır. Diğer deyişle hem eşiniz hem de sizin payınıza ne kadar ödeme yapıldı ise, o rakam üzerinden hesaplamanız gerekmektedir. Şartları taşıyorsanız konut istisnasından yararlanabilirsiniz. Ayrıca gerçek gider yöntemi altında istisna uygulamanız durumunda, istisnaya isabet kısmı da indirim konusu yapamayacağınızı unutmayınız.

SORU: 02/04/2016 tarihinde 135.000 TL ye alınan daire için 2016 ve 2017 yıllarında götürü gider usulü seçilmiş ve beyannameleri süresinde verilerek ödemeler yapılmıştır. 2018 yılı kira geliri beyanında gerçek gider yöntemini seçerek alış bedelini beyan etmek suretiyle hesaplama yapıldığında vergi doğmuyor. 2 yıllık süre geçtiğinden gider yöntemini gerçek gider olarak değiştirebiliyoruz. Örnek Olarak 725 TL aylık kira bedeli * 12 ay =8.700 TL vergi matrahı 135.000 TL de indirilecek giderlerin toplamı (Daire Alış Maliyeti ) dolayısıyla vergi doğmayacaktır. Bu şekilde beyanda herhangi bir sorun teşkil eder mi?

CEVAP: Hayır sorun teşkil etmez. Kanuni hakkınızı kullanarak gerçek gider yöntemini seçebilirsiniz.

SORU: Eşim, annesinin olan dükkanı tüm inşa maliyetini karşılayarak yaptırdı. Annesi de %30 hisseyi, eşime/oğluna tapuda devretti. Dükkan, bir bankaya kiraya verildi. Banka her ay toplam kıranın %70'ini anneye, %30'unu eşime ödeyecek ve %20 stopaj yapacak. Kira geliri her ikisi için de yıllık 40 bin TL'yi aşıyor. Sorularım şunlar: 1-Bankanın ödediği stopajı beyannamede hangi belgeye istinaden düşeceğiz? bankadan bir belge almamız gerekir mi? 2- Gerçek gider usulünde amortisman ayırabilmek için maliyeti nasıl tespit etmeliyiz? Eşimin elinde tüm maliyet faturaları vs yok. Bu durumda vergi bedeli mi esastır?

CEVAP: 1. Bankadan, yaptığı stopajları beyan edip ödediğine dair belgeleri isteyebilirsiniz. Beyanname verirken herhangi bir belge aranmamaktadır. Ancak vergi iadesi çıkması durumunda vergi dairesi stopajların ödendiğine dair belgeler talep edebilmektedir. Bu bağlamda bankadan istemenizde fayda bulunmaktadır.

2. Maliyet bedelinin hesaplanması hususunu bir mali müşavir ile tespit etmenizde fayda vardır.

SORU: Bordrolu olarak çalışanım, 2018 yılı içerisinde kendi adıma kayıtlı Konuttan kira gelirim de oldu ayrıca 2018 yılı içerisinde eşim adına Konut kredisi ile ev satın aldık. Beyanname verecek miyim, verecek isem konut kredisinin ödemelerini gider olarak gösterebilir miyiz?

CEVAP: Konut kira geliriniz yıllık 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Konut kredi faizlerinin düşülebilmesi için, kiraya verilen konut ile ilgili olmalıdır (GVK 74/4). Dolayısıyla kiraya verdiğiniz konutun dışındaki başka bir konutun kredi faizini indirim konusu yapmanız kanunen mümkün değildir.

SORU: 2018 yılında aldığım meskenime ait 2500 TL tapu harcını gmsi gerçek gider usulünü seçersem indirebilir miyim? İndiremediğim tapu harcı tutarını daha sonraki yıllarda indirebilir miyim?

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda, GVK 74/6 gereği tapu harcını maliyet bedeline ekleyerek, maliyet bedeli toplamı üzerinden % 2 amortisman ayırmanız mümkündür.

SORU: 1-Benim kendime ait bir evim var ve kirada. Bu evden 1350tl kira gelirim mevcut. Aynı zamanda kendimde kirada oturuyorum ve 1525tl kira ödüyorum. Bu durumda benim beyanname vermem gerekiyor mu? Şayet gerekiyorsa Bu durumda vergi ödemesi çıkar mı? Aynı zamanda çocuğum için 22000tl özel okul giderimiz söz konusu. Bunu beyanname vermem gerekiyorsa beyannamede belirtebiliyor muyum? 2-babamdan bize kalan bir dükkan ve ev var. Bunların kirasını annem alıyor ve her yıl toplam geliri üzerinden beyanname vererek vergisini ödüyor. Bizimde kardeşlerimle ayrıca birşey yapmamız gerekiyor mu? Buradan herhangi bir gelirimiz yok. Ayrıca annem kendine bir ev aldı ve orada oturuyor. Bu aldığı kiralarla da konut kredisi ödüyor. Bunu gider olarak beyannamede gösterebilir mi?

CEVAP: Beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçebilmeniz dahilinde ikamet ettiğiniz ev için ödediğiniz kiranızı indirim konusu yapabilirsiniz. Çocuğunuz için yapılan eğitim harcamalarınızı da beyan edilen gelirin % 10’u ile sınırlı olmak üzere indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer sorularınızda yeterli ayrıntı olmadığından yanlış yönlendirme yapılmaması için cevaplandırılmamıştır.

SORU: 2018 yılında aylık1300 tl net kira getirisi İnan’ iş yerim için yıllık gelirim beyan sınırı altında kaldığı İçin beyan verememekteyim. Kesilen stopaj vergi borcum doğması İçin tedbir olarak kesilen stopaj ı geri alma olasılığı var mı? Kanın ve tebliğlerde beyan altında kalan stopajın alınmasını engelleyen maddeler nelerdir?

CEVAP: GVK 86/1-c hükmü uyarınca elde ettiğiniz stopaja tabi kira geliriniz için beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Dolayısıyla beyan sınırı altındaki geliriniz için stopaj nihai vergilendirme olarak kalmaktadır.

SORU: 2018 yılının 4.ayında dükkan aldım ve 5.ayında kiraya verdim. Gerçek gider yöntemini seçsem ödediğim tapu harcını vergiden düşürebilir miyim? 11.720 tl tapu harcı ödedim. Sizce gerçek gider mi mantıklı yoksa götürü gider mi?

CEVAP: 2018 yılı içinde aldığınız gayrimenkulünüz için ödediğiniz tapı harcı maliyet bedeline eklenerek üzerinden amortisman ayrılabilir. GVK 74/6 uyarınca gerçek gider yöntemini seçerek amortisman ayırabilirsiniz. Buna göre hangi yönteme uygulayacağınıza karar verebilirsiniz.

SORU: İyi Günler, Kira alıp kira ödeyenim. Açıklanan istisna 2018 yılına istinaden 4400 tl ben ise aldığım ve ödediğim arasındaki fark 4300 TL. beyanname vermem gerekir mi?

CEVAP: İstisna rakamı ile kira ödemeleri arasındaki farkı ilişkilendirmeyiniz. Yıllık 4.400 TL’nin üzerinde kira geliriniz varsa her halükarda beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçerek kendi ikamet ettiğiniz gayrimenkule ilişkin ödediğiniz kirayı gider olarak yazabilirsiniz.

SORU: Oturduğum evi kiraya verip, kiracı olarak oturmaktayım. Fakat kira kontratımı oğlumun üzerine yaptım.kira sözleşmemi 6 ay geçmesine rağmen revize edebilir miyim.yönetmeliklerden bilgim olmadığından nasıl bir yol izlemeliyim.kira ödemesini banka hesabından yapıp. kira kontratını değiştirmem gerekli mi, süresi dolmadan?

CEVAP: Kontratı kendi adınıza yapıp düzeltmenizde fayda var.

SORU: Merhabalar Sayın Hocam, gayrimenkul sermaye iradında gerçek gider yöntemini seçmemiz durumunda, dairemizi kiraya verdikten belirli bir süre sonra daireye mal sahibi tarafından (yani tarafımızdan) taktırılan klima ve daire için alınan televizyon bedeli elde ettiğimiz kiradan gider olarak düşülebilir mi? Yoksa demirbaş niteliğindeki bu alımları bina maliyetine ekleyip amortisman yolu ile mi itfa etmeliyiz?

CEVAP: gayrimenkulün iktisadi değerini arttıracak nev’iden yapılan (kombi, klima takılması gibi) harcamaların gayrimenkulün maliyetine ilave edilmesi ve 193 sayılı Kanunun 74/6 maddesi uyarınca amortisman yoluyla hasılattan indirim konusu yapılması gerekir. (23/08/2012 tarihli ve 93767041-120[74-2012/9]-194 sayılı özelge).

SORU: Merhaba. Eşim ve kendimin kira gelirimiz var. Her iki kira benim hesabıma yatıyor. İki ayrı beyan mı vereceğiz?

CEVAP: Her ikinizin de ayrı ayrı beyanname vermesi gerekir.

SORU: Evimizi kiraya verdik. 01.03.2019 itibariyle aylık 1.200 TL'den. 2019 yılı içerisinde toplam 10 ay 12.000 TL kira geliri almayı planlıyoruz. Bu durumda 25.03.2020 tarihinde beyan ve 31.03.2020 tarihinde vergi ödemesi yapmamız gerekiyor. Vergiyi gelir vergisi ve damga vergisi olarak mı beyan edeceğiz? Ayrıca belirttiğim tutara göre matrahı ve vergiyi nasıl hesaplayacağız? 3600 TL'sinin muaf olduğu söyleniyor. Doğru mudur?

CEVAP: Kira gelirinizi beyan ettiğinizde gelir vergisi ile birlikte damga vergisi de hesaplanacaktır. İlgili dönemdeki düzenlemelere göre hesaplama yapabilirsiniz. Sitemizdeki yazıyı okuyunuz.

SORU: kirada evi olan kişi aylık 950 tl kira alıyor. Ama kendisi başkasının yanında kalıyor. Kira ödemiyor fakat aslında kalacak bir evi bulunmuyor. Bu durumda kira beyanı yapması gerekir mi?

CEVAP: Yıllık kira bedeli 4.400 TL’yi aşmışsa beyanname vermesi gerekir.

SORU: tamamı bana ait olan 2 adet mesken kira gelirimden 9600 TL, ayraca Basit usulde mükellefe kiraladığım 10800 TL işyeri kira gelirim var fakat işeri kira gelirim 6 ortaklı yani toplamda hisseme düşen 9600 mesken kira geliri ve 1800 tl kesintiye tabi olmayan işyeri kira geliri olmak üzere 11400 kira gelirim var benim sormak istediğim işyeri kira gelirimi mesken kira gelirimin işine dahil ederek mi beyan vereceğim yoksa işyeri kira geliri için bir muafiyet söz konusu mudur?

CEVAP: Tevkifata tabi olmayan basit usule tabi mükellefe kiraladığınız gayrimenkulden payınıza düşen hissenin, GVK 86/1-d hükmü uyarınca 2018 yılı içindeki toplamı 1.800 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmez. Diğer gelirler için beyanname verilse bile beyannameye dahil edilmez. Mesken kiranız için ise beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: Öncelikle böyle bir hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim. Sorum: aylık 700 tl kira geliri var mükellefin fakat 1.000 tl kira ödüyor beyanı nasıl verilecek?

CEVAP: Elde edilen konut kira geliri 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname verilmelidir. Gerçek gider yönteminin seçilebilmesi durumunda ikamet edilen konut ile ilgili ödenen kiralar gider olarak yazılabilir.

SORU: Merhaba. 25 apart lık bir binayı topluca kiraladım. Daireleri ayrı ayrı kiraya veriyorum. Bu iş için deftere tabi olmalı mıyım? Ya da kira beyannamesi mi vermeliyim?

CEVAP: Yapılan faaliyet ticari bir organizasyon gerektirdiğinden ticari kazanç mükellefi olarak mükellefiyet açmalısınız.

SORU: 2019 yılı şubat ayında 26.9.2018 tarihinde kat karşılığı verilen arsaya 1 adet daire aldık. Bu daireyi şubat ayında 120.000.-TL sattık. Müteahhit bize fatura vermedi ama maliyetin 100.000 TL olduğunu söyledi. Yapı kullanma izni daha çıkmadığı için tapular alınmadı kat ittifakı tapusu var. Tapuda daha arsa olarak görünüyor. Arsa değeri 6000 TL. Bir de bizim 2018 Ekim ayında verdiğimiz işyerinin kira geliri var. Benim sorum 1- Değer artış beyannamesini 2020 Mart ayında kira geliri ile birleştirip mi vereceğiz? Ve ne kadar beyan edeceğiz? Yoksa değer artışı beyannamesini satıştan itibaren 1 ay içinde mi vereceğiz?

CEVAP: 2019 yılında elde ettiğiniz değer artış kazancınızı, 2019 yılında vereceğiniz gelir vergisi beyannamenizde kira geliri ile birlikte değerlendirmelisiniz.

SORU: İmar barışı ödemeleri gerçek gider olarak indirilebilir mi?

CEVAP: Bu konuda web sitemizde yer alan İsmail KÖKBULUT’a ait “Kira Geliri Elde Edenler İmar Barışı İçin Ödenen Yapı Kayıt Bedellerini İndirim Konusu Yapabilir mi?” başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

SORU: Merhaba, Yeni ev aldım, 5 yıldır kredi ödüyorum ve hala 2 yıl ödemem var. Bu yıl kira beyannamesi vereceğim. Ne önerirsiniz?

CEVAP: Durumunuzla ilgili yeterli bilgi vermediğinizden konuyu bir mali müşavire danışmanızı öneriyoruz.

SORU: Eşimle bana ait kiraya verdiğimiz bir dairemiz var. Kanunda; konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır demektedir. Bu %5 bedeli ikimizde ayrı ayrı düşebilir miyiz( konut bedelinin % 50, 50 si olacak şekilde) yoksa sadece birimizin beyanında mı düşülecek?

CEVAP: Eşler ayrı ayrı beyanname vereceğinden, gerçek gider yönteminden de bireysel olarak beyannamelerinde yararlanabilir. Bu durumda kendileri için iktisap bedeli ne ise o rakam üzerinden söz konusu %5’lik gider hesaplanmalıdır.

SORU: 2015 yılında vefat eden babam üzerine tapulu bina ben annem ve kız kardeşime olmak üzere 3 kişiye miras kaldı. Binada bulunan iki ayrı daire şu an kirada olup 2018 yılında toplam 11350 TL. kira geliri elde edilmiştir. Kişi başına düşen miktar 3783 TL olup 3900 TL altında olduğu için beyanname verilmeyeceği bilgisine ulaştım. Bu doğru mudur?

CEVAP: 2018 yılında elde ettiğiniz (payınıza düşen) konut kira bedeli miktarı 4.400 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

SORU: Kira ödemelerinde açık öğretim ücreti (kredi kartı ile online ödendiğinden) dekont yok. Eğitim gideri olarak nasıl gösterilir?

CEVAP: Devlet üniversitelerine ödenen harçlar eğitim harcaması olarak kazançtan düşülememektedir.

SORU: Götürü bedel kira vergisi ödeyen sağlık harcamalarını (eczane ve hastane fişlerini gider gösterebilir mi?

CEVAP: Götürü gider yöntemini kira kazançlarında uygulayabilirsiniz. Sağlık harcamalarınızı ise beyannamenizde indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer yandan fişler geçerli belge kabul edilmemekte fatura ile belgelendirme aranmaktadır.

SORU: 2017 yılında babam vefat etti.2017 yılına ait beyanı babamın adına yaptık ve ölüm bildirimini gerçekleştirdik. Ondan kalan 2 evde kiracı oturmakta her biri için aylık 550 tl kira alınmakta mirasçı olarak 4 kardeş ve annemiz bulunmakta kira beyanı vermemiz gerekir mi? beyanı her mirasçı, kendimi bildirmeli yoksa tek bir kişi bütün mirasçılar adına beyanda bulunabilir mi? Mümkünse örnek bir kira beyannamesi gönderebilir misiniz?

CEVAP: Konut kira kazancından mirasçılar 4.400 TL’yi aşan şekilde miktar alıyorlarsa beyanname verilmesi gerekmektedir.

SORU: Kiraya verilen arsa ve arazilerden elde edilen kira gelirlerini beyan ederken yıpranma payı % 15 düşe bilir miyiz acaba?

CEVAP: Elde edilen kira gelirine götürü gider uygulayabilirsiniz. Gerçek gider yönteminin tercih edilmesi ile amortisman ayrılması ise söz konusu değildir. Zira boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.

SORU: Merhaba babam işyerini 4500 TL ye aylık kiraya verdi yıllık toplamda 54,000 TL yapıyor, 2019 yılında kaç TL nin altında vergiden muaftır öğrenebilir miyim?

CEVAP: İşyeri olarak kiraya verilen bir gayrimenkulden elde edilen gelir, 34.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir. Bu rakam beyanname verme sınırıdır. İstisna değildir. Bu gelir dışında başka gelirler olması durumunda farklı sonuçlar olabilir.

SORU: Merhaba tapusu eşimin adına olan evi adres göstererek basit usul vergi mükellefiyeti açtım eşime bir kira ödemesi yapmıyorum formalite gereği kira kontratı yapıp Vergi dairesine verdim bu durumda eşim adına beyanname vermeli miyiz?

CEVAP: Emsal bedel üzerinden eşiniz adına beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: Merhaba. Hem evim kirada hem ben kiracıyım: 2018 haziran itibariyle evimi aylık 3500 TL ile kiraya verdim ve aynı ay 3.300 TL kira + 950 TL aidatı olan bir eve çıktım. Ailemin özel sağlık sigortasını ve kızımın özel okulunu ödüyorum. Mart 2019 da beyanname vermem gerekir mi? Gerekirse hangi yöntemi seçmeliyim ve yazdıklarımın hangilerini bu beyannamede ne oranda masraf olarak yazabilirim? Giderim, kira gelirimden çok daha fazla olacağından; maaşlı çalıştığım özel firmanın muhasebesinden ek vergi indirimi talebinde bulunabilir miyim bordromda yazılması için?

CEVAP: Konut olarak kiraya verdiğiniz gayrimenkulden elde ettiğiniz gelirin yıllık tutarı 4.400 TL’ti geçtiğinden beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda ödediğiniz kirayı kazancınızdan gider olarak düşebilirsiniz.

SORU: Götürü gideri seçiyorum beyanda. Çocuğum için eğitim harcamalarının ne kadarını düşebilirim?

CEVAP: Beyannameniz üzerinden eğitim harcamalarınızı beyan ettiğiniz gelirin % 10’unu aşmamak üzere indirim konusu yapabilirsiniz.

SORU: Merhaba; beyan edilecek kira geliri ile birlikte bordrolu çalışılan iş yerindeki maaş da beyan edilecek mi?

CEVAP: Tek işverenden aldığınız ücretinizi beyannamenize dahil etmenize gerek yoktur.

SORU: Mesken kira sözleşmesi olarak yapılan mukavelenameye istinaden, kiracı daha sonra ev-ofis şeklinde kullanıma geçmiş ve bununla ilgili olarak kira tutarının yarısına isabet eden kısmı tevkif suretiyle adıma ödemiş ve kira ödemelerini ise banka vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Konut kira gelirimin ve iş yeri kira gelirlerimin toplanın beyanname verme sınırını aştığını göz önünde bulundurursak; GMSİ gelirlerime istinaden beyanname vereceğim zaman, bahse konu gayrimenkulüm için: 1. Mesken geliri olan kira bedelinin yarısı için istisnadan yararlanabilir miyim? 2. Aynı konutu hem işyeri hem de mesken olarak beyan edebiliyor muyum?

CEVAP: Hem konut hem de işyeri olarak kullanılan gayrimenkuller işyeri olarak kabul edilir ve kiranın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Dolayısıyla yarısını ev yarısını işyeri için kabul edip sadece yarısından stopaj yapmak doğru değildir. Düzeltilmesi gerekir. Bu kirayı elde eden kişi ise işyeri kirası elde ettiğinden yıllık kira miktarı 34.000 TL’yi aşıyorsa beyanname vermek durumundadır. Kira geliri elde eden başka gelirler de elde ediyorsa farklı durumlar olabilir

SORU: Merhaba, babamdan, annem kardeşim ve bana miras kalan ve kirada olan dairemizin kirası benim hesabıma yatıyor, ancak tüm bedeli anneme veriyorum. Annem de daha yüksek bir tutarda kirada oturuyor. Her sene tüm kira bedeli üzerinden annem adına beyanname veriliyor ve kendiside kira ödediği için vergi çıkmıyor. Kardeşim ve benimde kira ödemesinden pay almasak bile hisse sahibi olduğumuz için beyanname vermemiz gerekiyor mu?

CEVAP: Sizin kardeşinizin ve annenizin konut kirasından elde ettiği kişi başı gelir 4.400 TL’yi aşıyorsa her birinizin beyanname vermesi gerekmektedir. Kiranın tamamını annenize vermeniz durumu etkilemez.

SORU: Merhabalar vergi mükellefi olan kişi aynı zamanda yıllık 25.000 TL. kira getirisi var ve 5,000 TL. gelir vergisi kesintisi olmuş bu kira getirisi 2018 yılı limitini aşmıyor ancak gelir vergisinde göstermem gerekiyor mu?

CEVAP: Vergi mükellefi olarak farklı gelirleriniz varsa beyan etmeniz gerekebilir. Mali müşavirinize danışmanızda fayda var.

SORU: Kiraya verdiğim evdeki koltuk hasar gördü ve kullanılamaz duruma geldi. Yenisini aldım, bunu gelir vergisinden düşebiliyor muyum? Düşebilirsem ne kadarını nasıl düşüyorum?

CEVAP: Gerçek gider yöntemi seçebilmeniz durumunda gayrimenkulün maliyet bedeline ilave ederek masrafınızın üzerinden amortisman ayırabilirsiniz.

SORU: merhaba, aylık 7.000 TL (YEDİBİN) kira getirisi olan dükkanı bu yıl içinde kiraya vereceğiz, dükkanın %25 hissesine ailem ile birlikte sahibiz. Annem, iki kız kardeşim ve ben. Hepimiz emekli ve kirada oturuyoruz bu dükkana ait yıllık KİRA vergi oranı ödemesi çıkar mı?

CEVAP: Ortak sahip olduğunuz gayrimenkul için elde ettiğiniz işyeri kira geliriniz başka gelirlerinizin bulunmaması kaydıyla kişi başına 34.000 TL’yi aşmıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

SORU: Haddi aşan konut kira geliri mevcut aynı zamanda basit usule tabi işyeri kira geliri de var. Basit usul mükelleften elde edilen kira geliri beyan edilecek mi bir istisnası var mı konut kira geliri ile birlikte mi beyan edilecek?

CEVAP: Konut kira gelirinizi beyan edeceksiniz. Basit usule tabi mükellefin faaliyet gösterdiği işyerinden elde ettiğini kira geliriniz ise yıllık 1.800 TL’yi aşıyorsa konut kirası ile birlikte beyan edilmelidir.

SORU: 140 bin TL. ye 2018 yılında ev aldım 100 bin lira kredi çektim evin senelik 6 bin TL faizi var ve evimi 1000 tl ye kiraya verdim 12 bin tl toplam kira kazancım var benim ne kadar kira vergim tutar?

CEVAP: Konut kira kazancınız için beyanname vermeniz gerekmektedir. Başka geliriniz yoksa konut istisnası 4.400 TL’den yararlanabilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda ödeyeceğiniz gelir vergisi çıkmayabilir.

SORU: Tevkifata tabi olmayan yıllık 1800 TL. nin altında kira geliri olan GVK hangi maddesine göre beyan etmeyecek? Benim 1200 TL. yıllık tevkifata tabi olmayan basit usulde vergi mükellefine verdiğim işyeri kira gelirim için beyanname vermemi talep ettiler.

CEVAP: Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d hükmü uyarınca beyanname vermemeniz gerekmektedir. Tekrar kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır.

SORU: 2018 Yılı TOPLAM Konut Kira Gelir Tutarım 30.870,- TL, 2018 Yılı için Ne Kadar KİRA GELİR VERGİSİ Ödeyeceğim?

CEVAP: Kira geliriniz için beyanname vermeniz gerekmektedir. Başka bir gelirinizin olup olmamasına göre konut istisnasından da yararlanabilirsiniz. Gerçek ya da götürü gider yöntemine göre ne kadar vergi ödeyeceğinize sitemizde yer alan “kira gelirlerinin vergilendirilmesi” başlıklı çalışmadan öğrenebilirsiniz.

SORU: 4 adet evden kira geliri elde etmekteyim. Kirada olan evin 1 tanesinin tamamının tapu kaydı bana ait olup, bunun için 2018 yılı Kira geliri istisnası olan 4.400,00-TL düşüp kira gelir beyannamesi vereceğim. Miras yolu ile kalan 3 adet evin kira geliri 3 adet mirasçı ile paylaşılmaktadır. (Tapu kayıtlarında her bir hissedarın 1/3 hissesi vardır). Kalan 3 evin kira geliri ne şekilde verilecek ve Kira istisna tutarı nasıl olacak?

CEVAP: Mirasçı olarak elde ettiğiniz payınıza düşen kısımları ve tamamını elde ettiğiniz kiranızı toplayacak ve o şekilde beyan edeceksiniz. İstisna tutarı yine 4.400 TL olarak uygulanacaktır.

SORU: yurt dışında ikamet eden TÜRK vatandaşlarının beyannamelerini verirken misal.. 2 daire 1 dükkanı var... dükkanları da yüzde 50 hisseli.. tutarlar: 1: daire 500 TL , 2. daire: 750 TL 1. DÜKKAN %50 Hisseli 1.100 TL hisseli bu tür bir beyanname verirken hangi usul ve esaslara dikkat etmeliyiz. beyan sınırı nasıl olmalıdır? Burada dükkan beyana dahil olur mu olmaz mı?

CEVAP: Yurtdışında çalışma ve oturma izni olan Türk vatandaşları dar mükellef statüsündedir. Siz de bu statüde kabul edildiğinizden işyeri kira kazancınızın beyan edilmesine gerek yoktur. Sizden yapılan gelir vergisi kesintisi nihai vergilendirme olarak uygulanır. Konut kira gelirleri ise yıllık 4.400 TL’yi aşıyorsa beyan edilmelidir. Diğer yandan ikamet ettiğiniz ülke ile Türkiye arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına da bakmanızda fayda bulunmaktadır.

SORU: Selamlar. Ben kamu personeliyim ve 6 ay önce 145.000 tl bedelle satın aldığım dairemi mesken olarak şubat ayında ( yeni) kiraya verdim. 2019 da alacağım kira toplamı 9000 TL. 1.) Kamu personeli olarak gerçek usul ya da götürü usulü tercihi tamamen bana mı bırakılmıştır? (Ticari vergi kaydı falan olmayışı beni sınırlandırır mı? 2) Gerçek usul tercih ederek evin mal edinme bedelinin %5 i kadar düşülecek vergi hesaplanacak doğru mu(istisna tutar 5400 TL. düşülmeyecek), 3)Vergi bildirimi için 2020 marta kadar herhangi bir işlem yapmayacağım doğru mu 4.) Eğitim (dershane) için yapacağım ödemenin tamamı ( yıllık gelirin %10 unu geçmeyen tutar) için vergiden düşülecek doğru mu 5.) Son 5 yıl içinde mal edilen dairenin satın alma bedeline(tapuda kayıtlı değer) tapu için ödenen tapu harcıda evin bedeline dahil ediliyor mu?

CEVAP: Kamu personeli olmanız kira kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili hükümlere etki etmemektedir. Götürü ya da gerçek gider yöntemini seçebilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda bahsettiğiniz iktisap bedelinin %5’ini giderleştirebilirsiniz. Beyannamenizi mevzuatta değişiklik olmazsa Mart 2020 de vereceksiniz. O zamana kadar yapılması gereken ayrı bir yükümlülüğünüz yoktur. Bankadan ödeme yapılması gerekiyorsa dikkat ediniz. Eğitim harcamalarınızı beyannameniz üzerinden indirebilirsiniz. Tapu harcını maliyet bedeline ilave ederek dikkate almalısınız.

SORU: 2016 yılında 200 bin tl ödeyerek aldığımız evi bir süre boş tuttuktan sonra 2018 yılında aylık 750 TL. den kiraya verdik. ilk kez kira gelir beyanı vereceğimiz için evin bedelinin % 5 i vergiden düşülecek mi?

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda iktisap bedelinin %5’ini indirim konusu yapabilirsiniz. Diğer yandan konut istisnasından yararlanmanız durumunda istisnaya isabet eden kısmı indiremezsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için web sitemizdeki kira gelirleri ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

SORU: Ev ve işyeri kira gelirim var ve her yıl beyan ediyorum bu sene kiralık bir ev tuttum bunu gelir vergimden düşebilir miyim? Hep götürü vergi olarak ödüyorum toplam 32000 TL. yıllık kira ödüyorum

CEVAP: Gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda oturduğunuz konutun kira bedelini, elde ettiğiniz konut kirasından (işyeri kiranız ile ilişkilendirmeden) gider olarak düşebilirsiniz.

SORU: Yıllık ondokuz bin sekiz yüzlira kira gelirim var kaç para vergi vermem gerekecek.

CEVAP: Bu rakam konut kirası ise beyanname vermeniz gerekmektedir. Gerçek ya da götürü gider yöntemine göre verginizi internet vergi dairesinden hesaplayabilirsiniz.

SORU: Annem 77 yaşında SGK aylığı ya da herhangi bir geliri yok. Adına kayıtlı kirada olan bir evi var. Halen babam ile babama ait evde oturuyor. Kira gelirinden dolayı vergi ödemesi gerekiyor mu?

CEVAP: Elde ettiği konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermesi gerekmektedir.

SORU: 1 Ekim 2017 den beri işsizim. Ama konut için aylık 550 TL kira gelirim var. 2018 yılının gelir vergisini verecek miyim?

CEVAP: Elde ettiğiniz konut kirasının yıllık toplamı 4.400 TL’yi aşıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Verginizi internet vergi dairesinden hesaplayabilirsiniz.

SORU: Götürü usul çalışan biri iş yerimi kiralamak istiyor, bu usul çalışan bir kişiden alabileceğim üst sınır kira miktarı nedir resmi prosedürlere göre?

CEVAP: Basit usule tabi olan bir mükellef size yapacağı kira ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapmayacağı için, 2019 yılı içinde elde ettiğiniz gelirin yıllık toplamı 2.200 TL’yi aşarsa beyanname vermeniz gerekmektedir.

SORU: üzerime kayıtlı ev kira gelirim, kardeşimin ev kirasını ödüyorum, ödediğim tutar kadar gelir beyanımdan düşebilir miyim?

CEVAP: Kardeşiniz için ödediğiniz kirayı kendi kira gelirinizden gider olarak düşmeniz mümkün değildir.

SORU: 30 m2 bir dükkan var 300 TL kira alıyorum yıllık 3600 TL yapıyor işyeri olduğu için bunu kira geliri beyannamesi vermen gerekir mi? Birde seneye de 500 TL yapmayı düşünüyorum dükkan için beyanname vermen sınırı nedir?

CEVAP: Elde ettiğiniz kira gelirinizden gelir vergisi kesintisi yapılmıyorsa beyanname vermeniz gerekmektedir. Ancak gelir vergisi kesintisi yapılıyorsa beyanname vermenize gerek yoktur.

Devamı: 2019 Kira Gelirleri Soru Cevap Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.