• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveMücbir Sebep

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların Taksit Ödeme Süreleri

ÖZET:

27/08/2021 tarihli 31581 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4419 Cumhurbaşkanı kararı ile mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borçlarını 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandıran mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine gerçekleştirilecekleri ödemelerde, ödeme planlarındaki bazı taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

27/08/2021 tarihli 31581 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4419 Cumhurbaşkanı kararı ile mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde borçlarını 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandıran mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine gerçekleştirilecekleri ödemelerde, ödeme planlarındaki bazı taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Aşağıdaki tablolarda bu süreler ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENEN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ

1-) Düzce ili Akçakoca, Rize ili Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ile Merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri, Artvin ili Arhavi ve Murgul ilçeleri

7256 Sayılı Kanun 7326 Sayılı Kanun
Taksit Normal Süre Uzatılan Süre Taksit Normal Süre Uzatılan Süre
4. Taksit 02/08/2021 31/01/2022 1. Taksit 30/09/2021 31/01/2022
5. Taksit 30/09/2021 31/03/2022 2. Taksit 30/11/2021 31/03/2022
6. Taksit 30/11/2021 31/05/2022

2-) Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat, Erfelek ile Bartın ili Ulus ilçeleri

7256 Sayılı Kanun 7326 Sayılı Kanun
Taksit Normal Süre Uzatılan Süre Taksit Normal Süre Uzatılan Süre
5. Taksit 30/09/2021 31/01/2022 1. Taksit 30/09/2021 31/01/2022
6. Taksit 30/11/2021 31/03/2022 2. Taksit 30/11/2021 31/03/2022

3-) Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin ili Aydıncık ve Silifke, Osmaniye il merkezi ile Kadirli, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ile Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri

7256 Sayılı Kanun 7326 Sayılı Kanun
Taksit Normal Süre Uzatılan Süre Taksit Normal Süre Uzatılan Süre
4. Taksit 02/08/2021 31/12/2021 1. Taksit 30/09/2021 31/12/2021
5. Taksit 30/09/2021 28/02/2022

4-) Muğla ili Menteşe ve Yatağan İlçeleri

7256 Sayılı Kanun 7326 Sayılı Kanun
Taksit Normal Süre Uzatılan Süre Taksit Normal Süre Uzatılan Süre
5. Taksit 30/09/2021 31/12/2021 1. Taksit 30/09/2021 31/12/2021

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419)

Karar İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 7256 ve 7326 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419)

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

Karar Sayısı: 4419

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine bağlı bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen afetler nedeniyle oluşan mücbir sebebe istinaden, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

26 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

26/8/2021 TARİHLİ VE 4419 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar ile; 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasına istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre, meydana gelen afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) borçlu olanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanun ve 7326 sayılı Kanunun 2 nci,

3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 10 uncu maddeleri kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır:

a) Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesi.

b) Rize İline bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köyler.

c) Artvin iline bağlı Arhavi ve Murgul ilçeleri.

ç) Osmaniye İline bağlı Merkez ve Kadirli ilçeleri.

d) Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı

ilçeleri.

e) Mersin İline bağlı Aydıncık ve Silifke ilçeleri.

f) Adana İline bağlı Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri.

g) Muğla İline bağlı Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan ilçeleri.

ğ) Kastamonu İline bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri.

h) Sinop İline bağlı Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri.

ı) Bartın İline bağlı Ulus İlçesi.

Mücbir sebep hali ilan edilmiş yerler ve mücbir sebep hali kabul edilen süreler

MADDE 2- (1) 7256 sayılı Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi ile 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 9/6/2021 tarihinden sonra meydana gelen doğal afetler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine istinaden;

a) Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesinde 6/7/2021 tarihi, Rize İline bağlı Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri ile Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile bu beldelere komşu köylerde 14/7/2021 tarihi, Artvin İline bağlı Arhavi ve Murgul ilçelerinde 22/7/2021 tarihi, Kastamonu İline bağlı Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri ile Sinop İline bağlı Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ve Bartın İline bağlı Ulus İlçesinde 11/8/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasında (bu tarihler dâhil),

b) Osmaniye İline bağlı Merkez ve Kadirli ilçeleri ile Antalya İline bağlı Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri ve Mersin İline bağlı Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 28/7/2021 tarihi, Adana İline bağlı Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri ile Muğla İline bağlı Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde 29/7/2021 tarihi, Muğla İline bağlı Menteşe İlçesinde 3/8/2021 tarihi, Yatağan İlçesinde 6/8/2021 tarihi ile 1/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),

mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

(2) Doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan taksit ödeme süreleri 3 üncü maddede belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

Yeni ödeme süreleri

MADDE 3- (1) 2 nci madde kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler dâhil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Devamı: Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 7256 ve 7326 Sayılı Kanun Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sel Felaketi Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

Sel Felaketi Mücbir Sebep Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

1) Mücbir sebep hali 11 Ağustos 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

Mücbir sebep hali 11 Ağustos 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmaktadır.

2) Mücbir sebep hali hangi il ve ilçelerde geçerlidir?

Aşağıdaki yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

 • Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri,
 • Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri,
 • Bartın ili Ulus ilçesi.

3) Hangi beyanname ve bildirimler mücbir sebep hali kapsamındadır?

Mücbir sebep hali süresince,

 • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
 • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • Sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

4) Mücbir sebep sonrası beyanname ve bildirimlerin verilme tarihleri nelerdir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyanname ve bildirimlerin 17 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

5) Mücbir sebep dönemi için verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin son ödeme tarihi nedir?

Mücbir sebep hali devam ettiği sürece verilmeyen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

6) 2021/ II. Geçici ve III. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergileri için Beyanname verilecek midir?

Hayır, verilmeyecektir.

7) Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler beyanname ve bildirimlerini verebilirler mi?

Evet, verebilirler. Buna bir engel bulunmamaktadır. Tahakkuk eden vergileri ise 31 Ocak 2022 tarihine kadar ödeyebilirler.

Ancak, mücbir sebep ilanından önce geçici vergi beyannamesinin verilmesi durumunda vergi dairesine dilekçe verilerek bu beyannamenin iptalinin talep edilmesinde fayda bulunmaktadır.

8) 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süreleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan duyuruda bu konuda bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, girmediği değerlendirilmektedir.

9) Vergi borçları için ayrıca erteleme yapılır mı?

Bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

10) Gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girer mi?

529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu’na göre 31 Ağustos 2021 tarihine kadar verilmesi gereken ilk gerçek faydalanıcı bildirimleri mücbir sebep kapsamına girmektedir.

MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNDE VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER İLE UZATILMA SÜRELERİ

I-) Verilmesi Gereken Bazı Vergi Beyannameleri ve Ödeme Tarihleri

  Dönemi Beyannamenin Normal Verilme Tarihi Beyannamenin Mücbir Sebep Hali Sonrası Verilme Tarihi Ödeme Tarihi
1-) Muhtasar

beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

2) Katma Değer Vergisi beyannameleri

3-) Damga Vergisi beyannamesi

Temmuz 2021 26/08/2021 17/01/2022 31/01/2022
Ağustos 2021 27/09/2021 17/01/2022 31/01/2022
Eylül 2021 26/10/2021 17/01/2022 31/01/2022
Ekim 2021 26/11/2021 17/01/2022 31/01/2022
Kasım 2021 27/12/2021 17/01/2022 31/01/2022

II-) Daha Önceden Tahakkuk Etmiş Ancak Vadesi Mücbir Sebep Aralığına Gelen Bazı Vergiler

  Normal Vade Tarihi Ödeneceği Tarih
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5.Taksit Ödemesi 30/09/2021 30/11/2021
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1.Taksit (peşin) Ödemesi 30/09/2021 30/11/2021

III-) Form Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri

  Dönemi Bildirimin Normal Verilme Tarihi Bildirimin Mücbir Hali Sonrası Verilme Tarihi
Form Ba ve Bs Temmuz 2021 31/08/2021 17/01/2022
Ağustos 2021 30/09/2021 17/01/2022
Eylül 2021 01/11/2021 17/01/2022
Ekim 2021 30/11/2021 17/01/2022
Kasım 2021 31/12/2021 17/01/2022

1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmemektedir.

2) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

IV-) e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB’in Bilgi İşlem Sistemlerine Yüklenme ve Aktarımı

1-) Yükleme Tercihi Üç Aylık Olan Mükellefler

Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Nisan-Mayıs-Haziran/2021 31/08/2021 15/09/2021 17/01/2022 01/02/ 2022

1-) Yükleme Tercihi Aylık Olan Mükellefler

  Normal Yükleme ve Aktarım Zamanı Uzayan Yükleme ve Aktarım Zamanı
Dönem Berat yükleme zamanı Aktarım zamanı Uzayan Berat yükleme zamanı Uzayan Aktarım zamanı
Mayıs 2021 31/08/2021 15 /09/2021 17/01/2022 01/02/2022
Haziran 2021 30/09/2021 15/10/2021 17/01/2022 01/02/2022
Temmuz 2021 01/11/2021 16/11/2021 17/01/2022 01/02/2022
Ağustos 2021 30/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 01/02/2022
Eylül 2021 31/12/2021 15/01/2022 17/01/2022 01/02/2022

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Sel Felaketi Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Kastamonu-Sinop ve Bartın Mücbir Sebep

11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11.08.2021 ila 31.12.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
 • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren ve e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizin Dikkatine

Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren ve e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizin Dikkatine

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28.07.2021 tarihinde, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya İli Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin İli Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla İli Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuş ve söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, yukarıda sayılan il ve ilçelerde faaliyet gösteren mükelleflerimizden, kanuni defterlerini elektronik ortamda e-Defter olarak tutmakta olanlardan;

 • Aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri,
 • 3’er aylık dönemler itibariyle yükleme tercihinde bulunanların ise, 2021 / Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerine ilişkin e-Defterlerini, 16 Kasım 2021 tarihine kadar oluşturma, imzalama ve aynı süre zarfında “Elektronik Defter Beratları”nı Başkanlık sistemlerine yüklemeleri,

mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu mükelleflerce Başkanlığımıza aktarımı zorunlu olan e-Defterler ile Berat dosyalarının da “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu”nun “2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları” başlıklı bölümünde de ifade edildiği üzere, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar aktarılması gerektiğinden, söz konusu ikincil kopyaların da en geç 1 Aralık 2021 tarihine kadar Başkanlığımıza aktarımının mümkün bulunduğu tabiidir.

Duyurulur.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren ve e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizin Dikkatine Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru

Mücbir Sebep e-Belge Düzenleme Kağıt Belge Düzenleme

Başkanlığımızca, ülkemizde son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen mükelleflerimizden e-Belge düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin, e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-MM, e-İrsaliye vb.) yerine kağıt belge düzenleyebilmeleri hakkında tereddütlerinin hasıl olduğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek amacıyla, aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.7. e-Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller”

başlıklı kısmında;

“Elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin;

a) Başkanlığın ve e-Belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,

b) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),

c) İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),

ç) Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuz ve duyurularda, belgelerin e-Belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi,

gibi nedenlerle, kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, kâğıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle, e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi yukarıda sayılan nedenler kapsamında değerlendirilmez.

Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin, Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik olarak düzenlenememesi halinde, Kanunun 373 üncü maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilmez. ”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer yandan, Başkanlığımızın 05/08/2021 tarihli Duyurusu ile 28/07/2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, mücbir sebep hali ilan edilen ve yukarıda yer verilen İl ve İlçelere yönelik olmak üzere e-Belge düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin; donanım veya yazılım sistemlerinde, elektrik veya internet bağlantılarında arıza veya kesintiler yaşanması, söz konusu sistemlerinin zarar görmesi ya da yangın ile mücadelede çalışma ortamlarından veya işyerlerinden uzak kalınması vb. mücbir sebep hallerinde; 22 Ağustos Pazar günü Saat 23.59’a kadar, e-Belge düzenlenmesi gereken durumlarda ve istemeleri halinde e-Belge yerine kağıt belge de düzenlenebilmesi Başkanlığımızca uygun görülmüş olup, bununla birlikte yukarıda belirtilen koşullarında herhangi bir engeli oluşmayan mükelleflerimizin bu süreçte belgelerini e-Belge olarak düzenlemeye devam edebilecekleri de tabiidir.

Duyurulur.

Kaynak: GİB

 

Devamı: e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
 • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
 • 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi ila 1.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali süresince,

 • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,
 • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
 • yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
 • yangın tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
 • 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

Kaynak: GİB

personel programı

Devamı: Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler

ÖZET: 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

⎯ 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

⎯ 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

⎯ 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatıldı.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler Kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükelleflerin Ba ve Bs Bildirimlerinin 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
 • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımına 524 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamına alınan ve 2 Mart 2021 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin ilgili bildirim ve beyannameleri de dahildir.

Uzayan sürelere ilişkin Tablolar aşağıdaki gibidir.

(I) UZAYAN KATMA DEĞER VERGISI, DAMGA VERGISI VE MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ VERILME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BILDIRIMLERININ VERILME VE E-DEFTERLERIN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ

Dönemi Beyanname /Bildirim Verilme – Berat Yükleme Tarihi Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

Katma Değer Vergisi Beyannameleri  ve Damga Vergisi Beyannameleri

 

Mart 2021 28 Nisan 2021

28 Nisan 2021

Form Ba ve Bs Mart 2021 7 Mayıs 2021
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi

(Aylık Yükleme Tercihinde Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Aralık 2020 7 Mayıs 2021
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi

(Geçici     Vergi     Dönemleri     Bazında      Yükleme Tercihinde Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ekim,

Kasım,

Aralık

2020

7 Mayıs 2021
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi  (Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar)

Ocak 2021 7 Mayıs 2021
e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları

(Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar)

Ocak 2021 17 Mayıs 2021

(II) 524 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ UYARINCA MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 02.03.2021 TARİHLİ VE 3514 SAYILI GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER BEYAN VE BİLDİRİM TABLOSU

Dönemi Beyanname /Bildirim Verilme – Berat Yükleme Tarihi Ödeme Tarihi
1-) Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

2-) Katma Değer Vergisi Beyannameleri

 

Ekim-Kasım Aralık / 2020 28 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Kasım 2020 28 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Aralık 2020 28 Nisan 2021 30 Haziran 2021
Ocak 2021 28 Nisan 2021 2 Ağustos 2021
Şubat 2021 28 Nisan 2021 30 Ağustos 2021
1-) Form Ba ve Bs Kasım 2020

Aralık 2020

Ocak 2021

Şubat 2021

26 Nisan 2021

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükellef grupları aşağıdaki gibiydi:

− Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar

− Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar

− Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu gibi işyerleri

Kaynak: TÜRMOB

Devamı: Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 524 İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar

25/1/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması ve mücbir sebep dönemine ilişkin olarak belirlenen vergisel yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğ ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinin 1/12/2020 tarihinde (bu tarih dâhil) başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarihe kadar devam etmesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, söz konusu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığının 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesinde, 1.3.2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında belirlenen yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılmış ve salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir.

Bu çerçevede geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri karara bağlanmıştır.

Bu karar ile söz konusu mükelleflerin tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görüldüğünden mücbir sebep hali, bahse konu mükellefler için sona ermiştir. Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerekmektedir.

Öte yandan mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin mücbir sebep hali, bulundukları illerin risk grubunun değişmesi sonucunda ya da alınan kararlar gereğince faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih itibarıyla sona ereceğinden, herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi açısından mükelleflerimiz tarafından, faaliyete tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarihin ilgili makamlar nezdinde titizlikle takip edilmesi ve kendileri açısından mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip mücbir sebep nedeniyle ertelenen yükümlülüklerin anılan Genel Tebliğde belirlenen süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

personel programı

Devamı: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 524 İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.