• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveÇevre Mevzuatı

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YKF-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yapı İşleri İnşaat Makine Genel Teknik Şartname

11 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31595

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine Ek-1’de yer alan “8. Yığma Bina İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a)“2.2 Tevzi Tabloları ve Panolar” maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Ek-2’de yer alan “on birinci bölüm Elektrik Panoları Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610
7- 31/1/2019 30672
8- 6/3/2019 30706
9- 1/12/2019 30965
10- 12/3/2020 31066
11- 25/11/2020                    31315 (Mükerrer)
12- 23/12/2020 31343
13- 18/7/2021 31545
personel programı

 

Devamı: Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YKF-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış Oranları 01/07/2021

02 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31586

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

personel programı
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 22,224
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 21,735
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 19,541
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,761
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 17,992
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 17,096
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 16,240
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 15,304
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,613
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 13,389
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 10,867
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 10,462
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 9,853
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,566
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,752
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,628
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,059
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,769
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 7,493
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 7,004
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,836
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,552
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 6,270
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 6,067
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 5,902
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 5,536
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,250
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,090
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,843
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,683
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,515
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,238
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,066
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 3,804
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,522
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,514
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,352
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,343
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,204
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,137
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,101
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,907
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,893
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,763
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,764
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,559
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,537
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,295
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,319
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,157
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,146
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,020
2021 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,343) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 11/2/2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Devamı: Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Elektronik Ortamda Belirlenmesi

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendi, altıncı fıkrasının (a) bendi ve yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bu işlemler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “yapı denetim kuruluşunun bilgisi dâhilinde” ibareleri eklenmiştir.

“c) Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapılar için, (b) bendi kapsamında yapı denetimi hizmet sözleşmesinin imzalanmadığının ve/veya Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) veya (ı) bentleri hükümleri hariç yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshedildiğinin anlaşılması halinde 60 gün süreyle yapı denetim kuruluşu sıralamadan çıkarılır. Bu durumun takvim yılı içinde birden fazla olması halinde ise yapı denetim kuruluşu her bir yapı için ayrıca 30 gün daha sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile yedinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılım sisteminde yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışması gibi mücbir durumlarda Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşlarını belirleme işlemleri yedi iş gününe kadar ertelenebilir.”

“e) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının küme yapı içerisinde yer almadığının ve/veya küme yapıya ilişkin görevlendirmenin yanlış gruptan yapıldığının yapı ruhsatı alınmadan önce anlaşılması halinde, Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş veya işler için görevlendirilmesi kaldırılır ve söz konusu işin veya işlerin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülür.

f) Küme yapıda yer alan yapı veya yapılara ilişkin bilgilerin yanlış olması nedeniyle küme yapı için yanlış gruptan görevlendirme yapıldığının ve/veya yapının küme yapı içerisinde yer almadığının yapı ruhsatı alındıktan sonra anlaşılması halinde, bu durumdan sorumlu olan yapı denetim kuruluşu, Bakanlıkça tespiti müteakip 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

“d) Bu fıkra uyarınca yapı denetim kuruluşu görevlendirmesi yapıldıktan sonra yapı ruhsatı alınmadan önce yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça yapı denetim kuruluşunun o iş için görevlendirilmesi kaldırılarak söz konusu işin puanı yapı denetim kuruluşunun üzerinden düşülür.

e) Bu fıkra uyarınca yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılarak yapı ruhsatı alındıktan sonra bilgilerin yanlış olması nedeniyle yapının eklenti olmadığının veya yanlış yapıya eklenti yapıldığının anlaşılması halinde, bu konuda sorumluluğu olan yapı denetim kuruluşu, ilgili idarece durumun teyidinin yapılmasını müteakip Bakanlıkça 60 gün süreyle sıralamadan çıkarılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/12/2018 30640
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/5/2019 30789
2- 26/10/2019 30930

 

Devamı: Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetler

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

MADDE 1 – 10/11/2009 tarihli 27402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin adı “Tapu Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Merkezi başvuru havale sistemi: Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri

MADDE 32 – (1) 2644 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında tescili talep edilen ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil onama/tescil istem belgesine istinaden resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilir.

(2) Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince satış işlemi ile birlikte resmî senet düzenlenir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmî senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilir.

(3) Birinci fıkraya göre resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılır. Banka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilir.

(4) 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı tarafından imzalanarak işlemler tamamlanır.

personel programı

(5) Banka/kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, aynî ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilir. Banka/kurum tarafından, kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra, müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

b) Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda taraflara bilgi verilir. Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek banka/kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

(6) Bu madde kapsamında düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmî senet (ipotek akit tablosu) yerine geçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması

EK MADDE 1 – (1) Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla merkezi başvuru havale sistemi oluşturulur.

(2) Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenir. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenerek eksiklikler tamamlanarak talebe konu işlem başlama şekli TAKBİS üzerinden seçilir. Müdürlük tarafından talep yoğunluğuna göre merkezi başvuru havale sistemine gönderilir. Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi başvuru havale sistemine gönderilmez.

(3) Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular otomatik olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşer.

(4) Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi/resmî senet hazırlanır. Hazırlanan tescil istem belgesi/resmî senet başvuru yapılan tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünce işlemin diğer aşamaları tamamlanmak üzere müdürlük personeline havale edilir.

(5) Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmî senedin/tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumludur.

(6) Başvuru yapılan müdürlük personeli resmî senedin/tescil istem belgesinin imzalanmasından önce kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumludur.

(7) 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak işlem türleri ile bu işlem türlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte yer alan “tapu sicil müdürlükleri” ibareleri “tapu müdürlükleri”, “Tapu sicil müdürlükleri” ibaresi “Tapu müdürlükleri”, “Tapu sicil müdürlüğü” ibaresi “Tapu müdürlüğü”, “tapu sicil müdürlüğü” ibareleri “tapu müdürlüğü”, “tapu sicil müdürü” ibaresi “tapu müdürü”, “tapu sicil müdürünün” ibareleri “tapu müdürünün”, “Tapu sicil müdürünün” ibaresi “Tapu müdürünün”, “tapu sicil müdürlüklerinde” ibareleri “tapu müdürlüklerinde”, “Tapu sicil müdürlüklerinde” ibareleri “Tapu müdürlüklerinde”, “tapu sicil müdürlüklerince” ibaresi “tapu müdürlüklerince”, “tapu sicil müdürlüğüne” ibareleri “tapu müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
10/11/2009 27402
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/7/2019                     30825 (Mükerrer)

 

 

Devamı: Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 15/07/2021

15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31542

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sosyoloji” ibaresinden sonra gelmek üzere “, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/12/2011 28150
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 24/9/2013 28775
2- 30/10/2016 29873
3- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer)
4- 16/10/2019 30920
personel programı

Devamı: Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 11/07/2021

11 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31538

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “havuzu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “%15’ini” ibaresi “%20’sini” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “evi” ibaresinden sonra gelmek üzere  “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve ortak alan” ibaresi “veya bağımsız bölüm” olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Asansör zorunluluğu bulunan binalarda asansörlerin, bodrum katlar dâhil tüm katlara hizmet vermesi zorunludur. Ancak bağımsız bölüm ya da iskân edilen alan bulunmayan bodrum katlara asansörün ulaştırılması zorunlu değildir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda ilgili bakanlık veya valiliklerce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen günlerin toplamı kadar süre, talep edilmesi halinde ruhsat vermeye yetkili idarelerce ruhsat süresine ilave edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içinde yer seçim belgesinin verilmemesi durumunda dokuzuncu fıkradaki yer seçim belgesi alınmış sayılır.”

“(8) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde; yüksekliği 15 metreden yüksek olan kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları uygulama imar planında gösterilir ve bu yapılar için ruhsat alınır. Yapı ruhsatı başvurularında, yatay ve dikey görünüşü ihtiva eden kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemez. Yapı ruhsatı başvurusuna malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge eklenir. Bu kule veya direkler ile kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat düzenlenir.

(9) Yüksekliği 15 metreden fazla olmayan ve uygulama imar planında gösterilmeyen elektronik haberleşme istasyonlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ile kamu veya özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fennî mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin verilir.

(10) Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fennî mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarece izin verilir. Bu yapılar idaresince ulusal adres veri tabanına işlenir.

(11) Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi değildir. Ancak sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkra uyarınca kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya raporlarda gösterilir. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmez.”

personel programı

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ihtiyaç duyulması halinde, bu Yönetmeliğin değiştirilemeyen hükümlere aykırı olmamak kaydı ile idarelerin imar yönetmeliklerine eklenecek yöreye özgü ilave tanımlar bu kapsamda değerlendirilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut haberleşme istasyonları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 17/11/2020 tarihinden önce kurulmuş bulunan elektronik haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için elektronik haberleşme istasyonunu ilk kuran işletmeci tarafından bir yıl içinde müracaat dilekçesi ibraz edilmek ve üç yıl içinde gerekli belgeler tamamlanmak şartıyla statik bakımından uygun olduğuna dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen güvenlik sertifikasının veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ve söz konusu kule ve direklerin statik/betonarme fennî mesuliyetinin üstlenilmesi kaydıyla başkaca herhangi bir belge aranmaksızın ve Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan yöntem ile hesaplanan bedelin ödenmesi şartıyla belirtilen haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direkler ile bunların zorunlu altyapı unsurları için izin veya ruhsat verilmiş sayılır. Bu ücret dışında herhangi bir harç, ücret veya bedel alınmaz.

(2) 2/7/2004 ile 1/10/2009 tarihleri arasında kurulmuş olan elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus yapılmış kule ve direkler için izin veya ruhsat aranmaz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen güvenlik sertifikası veya güvenlik sertifikasına tabi olmayanlar için radyolink frekansı tahsis edildiğine ilişkin kullanım hakkı yetki belgesi, elektrik aboneliği veya ilgili tarihi tevsik edici bir belgenin idareye sunulması ile bu tarihler arasında kurulum yapıldığı tevsik edilir ve başkaca herhangi bir belge aranmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/7/2017 30113
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/9/2017 30196
2- 6/2/2018 30324
3- 28/7/2018 30492
4- 27/10/2018 30578
5- 1/3/2019 30701
6- 25/7/2019 30842
7- 27/12/2019 30991
8- 11/3/2020 31065
9- 23/1/2021 31373

 

Devamı: Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 11/07/2021

11 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31538

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dışında kalan ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “Planı bulunmayan” ibaresi “İmar planı bulunmayan” olarak değiştirilmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “dışında” ibaresinden sonra gelmek üzere “imar” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında büyükşehir belediyelerince tespiti yapılmış olup uygulama imar planı bulunmayan kırsal yerleşik alan ve civarında uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kalması halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “öncelikle” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş, (3) numaralı bendinde yer alan “yerleşik alanı ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “civarı ile kırsal yerleşik alan ve” ibaresi eklenmiş, (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (20) numaralı bendinde yer alan “Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan” ibaresi “Muhtarlığa bildirim yapılmadan başlanan” olarak, “konulardaki” ibaresi “konularda yapıldığı dönemdeki” olarak değiştirilmiş, (30), (33) ve (34)  numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a – Yerleşik alan sınırı tespit edilirken ilgili idarelerce yerleşmenin ve gelişme alanı olarak tespit edeceği alanların taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere yatağı ve sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve korunan alanların tespiti için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınır ve hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenir.

b – Yerleşmenin ana yolları ve genişlikleri; hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belirlenir. Yerleşik alan sınırları, yerleşmenin ihtiyacı olan gelişme alanlarını da kapsayacak şekilde doğal, yapay ve yasal eşikler dikkate alınarak belirlenir.

c – İl idare kurullarınca veya il genel meclislerince karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.”

“4) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile en fazla 300 metre dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il genel meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını tanımlar.

a – Daha önce valiliklerince tesbit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.

b – Büyükşehirlerde İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliği devam eden yerleşimlerde daha evvel tespit edilmiş olan köy yerleşik alan sınırları, kırsal yerleşik alan sınırı olarak kabul edilir.”

“30) Muhtarlığa bildirim: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alan ve civarı olarak belirlenmiş alanlarda konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili idareden onaylanan etüt ve projelere göre inşaat yapılacağına dair ilgili köy veya muhtarlığa yapı sahibince yapılan yazılı bildirimdir.”

“33) Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Bakanlıkça belirlenen tarımsal amaçlı yapılardır.

34) Kırsal yerleşik alan ve civarı: Büyükşehirlerde, İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliğinin devam ettiği ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisince kararlaştırılan yerlerde cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan kırsal yerleşik alanı; bu çizgi ile en fazla 300 metre dışından geçirilecek olan ve ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisince karara bağlanan sınırın içinde kalan alan kırsal yerleşik alan civarını tanımlar.”

“35) Dağınık yerleşimler: Köylerde ve İmar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kırsal özelliği devam eden mahallelerde arazinin parçalı olduğu, engebeli topografyası nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı kaldığı ve köy/mahalle mülki sınırları içinde halkın konutunu ve müştemilatını kendi bağ, bahçe veya tarlasında yaptığı, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise valiliklerce tespit edilerek il genel meclisi kararıyla belirlenen yerleşimlerdir.

36) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında valilik (il özel idaresi), büyükşehir olan illerde sorumluluk alanına göre büyükşehir belediyesi ve ilgili ilçe belediyesidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yerleşik alan sınırları içerisinde bu Yönetmeliğin dördüncü bölümü, köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarı içerisinde bu Yönetmeliğin beşinci bölümü, yerleşme alanı dışı (iskân dışı) alanlarda bu Yönetmeliğin altıncı bölümü hükümlerine göre iş ve işlemler yapılır, Ek-1’de yer alan Uygulama İzah Şemasına göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8 – Erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında belirlenen ve bu Yönetmelikte yer alan standartlar hariç, bu Yönetmeliğin, 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine aykırı hükümleri afet bölgelerinde uygulanmaz. Ancak, afet bölgelerinde yapılacak yapılarda da erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aykırı olarak yapılan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da gerekli izin ve onaylar alınmadan yapılan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu takdirde” ibaresinden sonra gelmek üzere “bitişik binalar hariç” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “(10.00)” ibaresi “(6.00)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan “(6.50)” ibaresi “(7.50)” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“8) Tarımsal amaçlı yapıların teknik gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun hazırlanması, ilgili idarece onaylanması ve il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar arttırılmasına ilgili idare yetkilidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “özürlülerin de kullanımını sağlayacak standartlara” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına” olarak değiştirilmiştir.

personel programı

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan “özürlülerin kullanımına” ibaresi “erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına” olarak ve “özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların

Yerleşik Alanlarında ve Kırsal Yerleşik Alanlarda Uygulanacak Esaslar”

“Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti

Madde 43 – Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti, ilgili idarelerce birisi harita mühendisi olmak üzere en az üç teknik personelden oluşan bir komisyon tarafından 1:1000 veya 1:5000 ölçekli hâlihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır.

Taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, dere yatağı ve sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile tarım, orman, mera ve sit alanları gibi korunan alanlar, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belirlenir.

Yerleşmenin ana yolları ve genişlikleri hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belirlenir.

Mevcut binalar tespit edilerek tutanak altına alınır ve kadastral paftaya veya hâlihazır haritalara aktarılır. Tutanakla belirlenen binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından düz çizgi ile birleştirilerek bir alan oluşturularak köy ve mezraların yerleşik alanı ve kırsal yerleşik alan sınırı tespit edilir.

Bu alanın en fazla 300 metre dışından geçecek şekilde yerleşimin mülkiyet dokusu, morfolojisi ve doğal eşikleri dikkate alınarak bu alanların civarı tespit edilir.

Tespite ilişkin 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınır.

Belirlenen sınırlar büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile onaylanır.

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ve köye bağlı mahallelerde, yerleşik alan ve civarı tespiti, köy yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır.

Tespit yapılacak mezranın sınırı,  tespiti yapılan köye bağlı olması ve mevcut binaların en dışta olanları arasındaki mesafenin toplam 300 metreyi aşmaması durumunda köy ve mezraların yerleşik alanı sınırı birlikte tespit edilebilir. Söz konusu mesafenin 300 metreyi aştığı durumlarda ise köy ve mezraların yerleşik alanı sınırı ayrı ayrı tespit edilir.

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapıları yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti yapılamaz.

Ancak dağınık yerleşimlerde, köy mülki sınırları içerisinde köy dokusunun bulunduğu yerlerde, köy ortak yapılarına bakılmaksızın, bu maddede yer alan usullere uyularak köy ve mezraların yerleşik alanı veya kırsal yerleşik alan sınırları parçalı olarak birden çok alanda belirlenebilir.

Dağınık yerleşimlerde köy ve mezraların yerleşik alanı veya kırsal yerleşik sınırları belirlenirken, köyün ortak yapılarına veya birbirlerine 200 metreden uzak olmayan binaları içerecek şekilde tespit yapılabilir.  Bu alanlarda ayrıca civar tespiti yapılamaz.

İhtiyaç duyulması halinde köy ve mezraların yerleşik alan sınırları il genel meclislerince aynı usullere tabi olarak yeniden belirlenebilir. Yeniden sınır belirlemede, köy ve mezraların yerleşik alan sınırı genişletilebileceği gibi daraltılabilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Köy İhtiyar Heyeti” ibaresi “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Köy İhtiyar Heyeti” ibaresi “ilgili idare” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 50 – İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir. 1500 m2 den büyük olan hisseli parsellerde ise, maliklerin muvafakati alınmak kaydı ile, binalar arasındaki mesafeler (6.00) m. den az olmamak şartı ile, hissedar sayısını ve her durumda 3 adeti geçmemek üzere birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda diğer yapılaşma koşullarına uyulmak kaydı ile her bir binanın yapı inşaat alanı 250 m2 yi toplam yapı inşaat alanı ise 750 m2 yi geçemez.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinde yer alan “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca” ibaresi “Bir parselde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında 2 kat (7.50) m. den fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alanlar ve civarında yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair ilgili idare onayı alınmasından sonra, muhtarlığa bildirimde bulunulmak suretiyle yapılması şarttır. Büyükşehirlerde proje onayları ilçe belediyesince yapılır. Bu yapıların ihtiyacı için çatılarında, saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri de aynı hükümlere tabidir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 58 – 57 nci maddede sayılanlar dışında kalan tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ilgili idarelerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulur.

Köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarı ile kırsal yerleşik alan ve civarları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak bu yapıların yer seçimi, ilgili idaresince oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir.

Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “valiliklere” ibaresi “idarelere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (6.50) ibaresi (7.50) olarak değiştirilmiş, “ve parsel sınırlarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “(5.00) m.den” ibaresinden sonra gelmek üzere “parsel sınırlarına (3.00) m.den” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ayrıca bu” ibaresinden sonra gelmek üzere “maddede belirtilen yapı ve” ibaresi eklenmiş ve “Köyişleri” ibaresi “Orman” olarak değiştirilmiştir.

“Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri, un değirmenleri ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Bakanlıkça belirlenen tarımsal amaçlı yapılar gibi konut dışı yapılar, mahreç aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40’ı ve yapı yüksekliği (7.50) m.yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40)’ı geçemez. Tarımsal amaçlı yapıların teknik gereklilik arz etmesi ve buna ait teknik raporun hazırlanması, ilgi idarece onaylanması ve il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydı ile yüksekliklerin 2 katına kadar arttırılmasına idaresi yetkilidir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 64 – İskân dışı alanlarda yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni, yapının niteliğine göre 36 ncı maddeye uygun olarak ilgili idarece verilir.

İskan dışı alanlarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar, 63 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılabilecek olan bağ evlerinden taban alanı 75 m2’yi, yapı inşaat alanı toplamı 150 m2’yi, kat adedi bodrum dahil 2’yi ve parselde 1 adedi geçmemek kaydıyla yapılacak olanlar; ilgili il tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşü ve ilgili idarenin izni alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.

İnşa edilen bu yapıların etüt ve projelerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin Kanunun 30 uncu maddesine göre ilgili idarelerce tespit edilmesi gerekir.

Ayrıca, bu bölümde bulunmayan yapılaşmaya ilişkin hususlarda bu Yönetmeliğin dördüncü bölümü hükümlerine uyulur.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Devamı: Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36)

Kontrol Altında Tutulan Atıklar (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36)

10 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31537

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 ‒ 31/12/2020 tarihli ve 31351 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin Ek-1’inde yer alan tablodaki “39.12” GTP numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3915.10.00.00.00 Etilen polimerlerinden olanlar

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-2/B’sinde yer alan tablodaki “3915.10.00.00.00” GTİP numaralı satır yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2020 31351 (4. Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/3/2021 31434
2- 18/5/2021 31485
personel programı

Devamı: Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği

12 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31509

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil tüm kara alanlarında, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yapılacak çevre denetimlerine ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri,

b) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun uyarınca Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında kalan denetimlere ilişkin usul ve esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri,

c) Çevre denetçisinin niteliklerini,

ç) Faaliyet veya tesis sahiplerinin yükümlülüklerini,

d) Denetim ile ilgili birimlerin görev ve yetkisini,

e) Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; askeri işyerleri, askeri bölgeler ve tatbikatların denetiminde, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki alanına giren konular ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan konuların denetiminde uygulanmaz.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda, ilgili kurumun oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri alması kaydıyla Bakanlık ve ilgili kurumlar arasında bir protokol yapılarak ortak denetim yapılabilir.

personel programı

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 15 inci, 24 üncü, 25 inci, ek 3 üncü, ek 5 inci ve ek 7 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 103 üncü, 104 üncü, 109 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Birleşik çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmalarının 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğunun bir arada ele alındığı çevre denetimlerini,

ç) Çevre bilgi sistemleri: Kanunda tanımlı yükümlülüklerin uygulanması, izlenmesi veya denetlenmesine yönelik Bakanlıkça oluşturulmuş yazılımları,

d) Çevre birimi: Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin, Kanun kapsamında iş ve işlemlerini yürüten teknik birimlerini,

e) Çevre denetçisi: Çevre birimlerinde görev alan ve 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan kişiyi,

f) Çevre denetçisi adayı: Çevre birimlerinde görev alan ve çevre denetçisi olmak amacıyla denetim faaliyetlerine katılan kişiyi,

g) Çevre denetim ekibi: Çevre denetimini gerçekleştirmek üzere 8 inci madde hükümleri uyarınca oluşturulan denetim ekibini,

ğ) Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğunu kontrol etmek için, tesis veya faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, tespitlerin tutanak altına alınmasını, gerektiğinde rapor haline getirilmesini ve uygunsuzluk halinde idari yaptırım kararını verme ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,

h) Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun niteliklere sahip kişiler arasından seçilen ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı faaliyetleri Bakanlığa bildiren kişiyi,

ı) Çevresel risk değerlendirmesi: Tesis veya faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkisi ile denetim sıklığını yansıtan ve risk değerlendirme yöntemi ile belirlenen sınıflandırmayı,

i) Denetim planı: Denetim otoritesinin öncelikleri ile hedeflerini belirleyen ve denetim programlarını içeren stratejik dokümanı,

j) Deniz kirliliği denetçisi: Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin kontrolünde görevlendirilecek olan ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenen deniz kirliliği denetim personelini,

k) Deniz kirliliği denetim ekibi: İki veya daha fazla deniz kirliliği denetçisinden oluşan ve Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin yetkili makamı tarafından görevlendirilen denetim ekibini,

l) E-denetim sistemi: Çevre denetim süreçlerinin yürütüldüğü yazılımları içeren sistemi,

m) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, denizde ve iç sularda kürekten başka bir aygıtla yola çıkabilen tüm deniz araçlarını, hava yastıklı tekneleri, hidrofil botlar, platformlar ve denizaltılar gibi her türlü yapı ve tipteki tekneyi,

n) İhlal: 2872 sayılı Çevre Kanununda ve ilgili mevzuatta belirtilen yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere aykırılığı,

o) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,

ö) Kanun: 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,

p) Konu bazlı çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattan en az birine uygunluğunun ele alındığı çevre denetimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Denetime tabi tesisler veya faaliyetler

MADDE 5 – (1) Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamına giren her türlü kirlilik kaynağı, ihlal, tesis ve faaliyetler denetime tabidir.

Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri

MADDE 6 – (1) Denetime tabi tesis veya faaliyetler;

a) Denetim sırasında çevre denetçisinin veya deniz kirliliği denetçisinin tesis veya faaliyet sahalarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ile her türlü ekipmanı sağlamakla,

b) İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarına yaptırmakla, ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,

c) Çevre denetçisinin veya deniz kirliliği denetçisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda talep edilen ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla,

ç) Denetimle ilgili istenilen bilgi ve belgeleri talep edilen sürede eksiksiz olarak sağlamakla,

yükümlüdür.

Yetkili birimler

MADDE 7 – (1) Bakanlığın tesis veya faaliyetleri denetlemekle yetkili birimleri; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlükleridir.

(2) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile anılan Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hususlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile İl Müdürlükleri denetim yapmaya yetkilidir.

(3) Çevre mevzuatının yetkili kıldığı kurum ve mercilerin denetim yetkileri saklıdır.

Çevre denetim ekibinin görevlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında denetim görevinin yapılması için denetimle yetkili birimin en üst amiri tarafından çevre denetim ekibi görevlendirilir.

(2) Çevre denetim ekibi, dördüncü fıkrada belirtilen denetimler hariç olmak üzere, en az iki çevre denetçisinden oluşur.

(3) Çevre denetim ekibine çevre denetçisi adayları da dâhil edilebilir. Çevre denetim ekibinde yer alan çevre denetçisi adayları denetim tutanağını gözlemci olarak imzalar.

(4) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ek 11, ek 12 ve ek 13 üncü maddeleri kapsamında yapılan denetimlerde, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan yakıt denetimlerinde, 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer almayan hayvansal atık şikâyetleri için yapılan denetimlerde ve 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği kapsamında yapılan denetimlerde; çevre denetim ekibi, ekipte en az bir çevre denetçisi bulunması kaydıyla çevre birimlerinde tekniker olarak görevli olan çevre denetçisi eğitimi almış personelden oluşturulabilir.

(5) Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve merciler, yetki devri kapsamında Bakanlıkça belirlenmiş olan nitelik ve koşullara uygun denetim ekibi ve personeli ile denetimleri yürütürler.

Çevre denetçisinde aranacak nitelikler

MADDE 9 – (1) Çevre denetçisi olmak için;

a) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre birimlerinde görev almak,

b) Üniversitelerin mühendislik, mimarlık veya fen fakültelerinden mezun olmak,

c) Kapsamı Bakanlıkça belirlenen çevre denetçisi eğitimini tamamlamış olmak,

ç) Çevre mevzuatı kapsamında en az on beş çevre denetimine çevre denetçisi adayı olarak katılmak,

zorunludur.

Çevre denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Çevre denetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Denetlenecek tesis veya faaliyetin prosesi, ürünleri ve hizmetlerine dair bulgular ile daha önce yapılan denetimlerden elde edilen bulguları toplamak ve bunları değerlendirmek.

b) Denetim mahalline, özellikle ihbar, şikâyet ya da kirliliğin ve/veya bozulmanın görüldüğü durumlarda en seri şekilde ulaşmak.

c) Denetim sırasında gerekli gözlem ve tespitleri yapmak, bilgi ve belgeleri değerlendirmek.

ç) Çevre mevzuatı çerçevesinde denetimi gerçekleştirmek ve çevre kirliliğini ve/veya ihlali belirlemek.

d) Gerekli görülmesi hâlinde; ölçüm ekipmanı bulunması durumunda ölçüm yapmak, ölçüm ekipmanının olmaması veya yeterli olmaması durumunda ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde ölçümler/analizler için numune almak ya da aldırmak.

e) Eğer mümkün ise; ihlali fotoğraf, video çekimi, hava fotoğrafı veya uydu görüntüsü ile belirlemek.

f) Denetimin bitiminde çevre denetim tutanağını düzenlemek.

g) Gerektiğinde mahallin mülki idari amirinden kolluk kuvveti görevlendirilmesini talep etmek.

ğ) 18 inci madde kapsamında denetim raporu hazırlamak ve ilgililere göndermek.

h) İhlal tespit edilmesi halinde uygulanması öngörülen idari yaptırımı; çevre denetim tutanağını, varsa fotoğraf/video kayıtlarını, hava fotoğraflarını, uydu görüntülerini, numunelere ilişkin analiz sonuçlarını ilgili dokümanlar ile birlikte bağlı bulunduğu idarî yaptırım kararı vermeye yetkili makama/amirlere sunmak.

(2) Çevre denetim ekibinde yer alan çevre denetçileri; eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki ya da kendilerinin veya bunların ortağı bulundukları tesis veya faaliyetlere denetim yapamazlar.

Çevre denetçisi kimlik kartı

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan koşulları sağlayan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeli için şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek çevre denetçisi kimlik kartı düzenlenir.

(2) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre birimlerinde görev alan personelde mevcut olan çevre denetçisi kimlik kartları geçerlidir.

(3) Denetim görevinden herhangi bir nedenle süresiz ayrılanlar, çevre denetçisi kimlik kartlarını Bakanlığa gönderilmek üzere İl Müdürlüklerine teslim eder.

(4) Görev yeri değişen çevre denetçileri, atandıkları İl Müdürlüklerinde denetçi kartlarını denetim görevleri devam ettiği sürece kullanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denetim İlkeleri

Planlı denetimler

MADDE 12 – (1) Tesis veya faaliyetlerin çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin risk değerlendirme yöntemi ile sınıflandırıldığı ve denetim sıklığının belirlendiği çevre denetim planları, Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin işbirliği ile hazırlanır. Bu planlar ulusal, bölgesel veya il ölçeğinde yıllık olarak veya istenilen periyotta oluşturulabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

(2) Çevre denetim planları;

a) Plana alınan tesis veya faaliyetlerin çevresel risk değerlendirme bilgilerini,

b) Çevre birimi ve denetim altyapısı bilgisini,

c) Yıllık birleşik çevre denetim programını,

ç) Çevresel risk değerlendirme esaslı hazırlanmış programı,

d) Şikâyet, kaza, ihbar, uygunsuzluk ve izin verme amacı gibi durumlarda yapılan rutin olmayan denetimlerin usulünü,

içerir.

(3) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler için yıllık birleşik çevre denetim programı; Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(4) Çevresel risk değerlendirme esaslı çevre denetim programları ile ihtiyaç duyulan diğer denetim programları, konu bazlı çevre denetiminin yanı sıra birleşik çevre denetimleri olarak da gerçekleştirilebilir.

(5) Bakanlık ve Bakanlığın yetki verdiği kurum ve merciler, denetimleri kendilerinin belirlediği programlar çerçevesinde yetki konularına göre konu bazlı olarak gerçekleştirirler.

Plansız denetimler

MADDE 13 – (1) Kaza ya da olay gibi durumlarda veya gerek görüldüğü hallerde yapılan ani denetimler ile şikâyet ve ihbar denetimleri, denetim planına bağlı olmaksızın birleşik ya da konu bazlı çevre denetimi olarak yapılır.

(2) Bakanlık veya İl Müdürlüklerine bildirilen şikâyetler, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun olması şartıyla değerlendirmeye alınır ve şikâyet konusunun Çevre Kanunu kapsamında olması halinde denetim gerçekleştirilir. İhbar durumunda ise ihbar konusunun Çevre Kanunu kapsamında olması halinde denetim gerçekleştirilir.

Bildirim

MADDE 14 – (1) Yıllık birleşik çevre denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetim tarihinden en az on iş günü öncesinde yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.

(2) Yıllık birleşik çevre denetim programı dışında yapılan denetimlerin haberli yapılması zorunlu değildir.

Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Denetim faaliyetleri yıllık olarak değerlendirilir ve Bakanlıkça hazırlanan yıllık faaliyet raporları halkın erişimine açılır.

(2) Yetki devri yapılan kurum ve merciler tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denetimlerine dair bilgiler, ceza ile sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça belirlenen şekilde Bakanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denetim Usul ve Esasları

Çevre denetim tutanağı

MADDE 16 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen çevre denetim ekibi tarafından yapılan denetim ve incelemeler sonucunda;

a) Çevre denetimlerinde Ek-1’de yer alan çevre denetim tutanağı düzenlenir.

b) Egzoz gazı emisyon kontrolü için yapılan taşıt denetimlerinde, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan egzoz gazı emisyon denetim tutanağı kullanılır.

c) Çevre denetim tutanağı, e-denetim sistemi üzerinde hazırlanarak denetim ekibi tarafından elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanır.

ç) E-denetim sisteminin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu matbu çevre denetim tutanağı, mürekkepli veya tükenmez kalemle en az üç nüsha halinde hazırlanır ve denetim ekibi tarafından imzalanır. İmzalı çevre denetim tutanağı e-denetim sistemine kaydedilir.

d) Tesis veya faaliyetlere yapılan saha denetimlerinde çevre denetim tutanağı yerinde düzenlenir.

e) Matbu çevre denetim tutanağı kullanılarak yapılan saha denetimlerinde, talep edilmesi halinde tutanağın bir nüshası denetime tabi olan sorumlu kişiye verilir. E-denetim sistemi ile hazırlanan imzalı çevre denetim tutanakları, talep edilmesi halinde denetime tabi olan sorumlu kişinin beyan edeceği e-posta adresine gönderilir.

(2) Bakanlık birimleri ya da diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yapılacak çevre denetimlerinde çevre denetim tutanaklarını denetime katılan diğer görevliler de imzalar.

(3) Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin kullanacağı çevre denetim tutanağı formatı ve kullanım şekli kendileri tarafından belirlenir. Belirlenecek formatta düzenlenecek çevre denetim tutanağında denetlenen gerçek kişi ise; adı soyadı, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse pasaport numarası ve yabancı kimlik numarası, tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, vergi sicil numarası, adresi, kanunî temsilcisinin adı soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse pasaport numarası veya yabancı kimlik numarasının yer alması zorunludur.

İhlalin tespiti

MADDE 17 – (1) Kanunda belirtilen ihlallerin belirlenmesinde çevre denetim tutanağı kullanılır. İhlal tespitinde çevre bilgi sistemleri, fotoğraf, hava fotoğrafı, kamera, uydu görüntüleri ve diğer teknik cihazlardan yararlanılabilir.

(2) Saha denetimleri haricinde;

a) Çevre bilgi sistemleri ile yapılan tespitlerin denetim ekibi tarafından ihlali işleyenin ve ihlalin tespiti için yeterli bulunması halinde çevre denetim tutanakları bu bilgilere dayandırılarak düzenlenebilir.

b) Resmi yazı ile denetim ekibine intikal eden ihlal bildirimlerinde, olayın mahiyeti nedeni ile ihlalin tekrar yerinde tespitinin mümkün olmadığı durumlarda, bildirilen bilgi ve belgelerin denetim ekibi tarafından ihlali işleyenin ve ihlalin tespiti için yeterli bulunması halinde çevre denetim tutanakları bu bilgilere dayandırılarak düzenlenebilir.

(3) İhlal tespiti ile bu ihlalleri gerçekleştirenlerin tespitinin aynı anda yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda yapılan tespitler için gerçek kişi çevre denetim tutanağı kişi bilgileri boş bırakılarak düzenlenir. İhlali gerçekleştirenler tespit edildiğinde, kabahat fiilini işleyenlerin niteliğine göre gerçek ya da tüzel kişilik olarak düzenlenecek olan çevre denetim tutanağında, daha önce ilgili fiile dair kişi bilgileri boş bırakılarak düzenlenmiş olan tutanağın numarası belirtilir.

(4) İhlalin tespiti için numune alınması gerekiyorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak yeterli miktarda alınır, etiketlenir ve mühürlenir. Numunelerin analizi yetkili laboratuvarlarca yapılır. Laboratuvar, analiz sonuçlarını faaliyet sahibine ve denetimi yapan ilgili kuruma bildirir. Analiz sonuç raporları delil olarak değerlendirilir. Alınan numuneler denetim tutanaklarında belirtilir.

(5) İhlalin belirlenmesi için fotoğraf, kamera ve diğer teknik cihazlardan yararlanılması veya numune alınması işleminin; ilgililerin olay mahallinden ayrılması, olayın kendine özgü mahiyeti gibi fiili imkânsızlıklar nedeniyle yapılamadığı durumlarda çevre denetim tutanağının düzenlenmesi ihlalin tespiti için yeterlidir.

Denetim raporu

MADDE 18 – (1) Yıllık denetim programına alınan birleşik denetimlerde denetim raporu hazırlanır. Denetim raporu kırk takvim günü içinde hazırlanmalıdır. Bu süre analiz, ölçüm ve belge istenen durumlarda ilgili belgelerin denetçiye ulaştığı tarihten itibaren başlar. Denetim raporunda;

a) Denetim sırasında tespit edilen hususlar, eksiklikler ve uygunsuzluklar,

b) İdari yaptırım uygulanmasını gerektiren durumlarda önerilen cezalar ile yasal dayanakları,

yer alır.

(2) Denetim raporu; ekinde çevre denetim tutanağı, numune alınmış ise analiz sonucuna ilişkin rapor, fotoğraf ve video çekimi yapılmış ise buna ilişkin kanıtlar ve ilgili diğer belgelerle birlikte idarî yaptırım kararı vermeye yetkili merciye sunulur.

(3) Yıllık birleşik denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, yapılan birleşik denetime ait raporların bir nüshası gönderilir.

İdari yaptırım kararı

MADDE 19 – (1) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda Kanunda belirtilen cezalar uygulanır.

(2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan ihlal, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre suç oluşturuyor ise soruşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(3) Bakanlık, İl Müdürlükleri ve Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve merciler tarafından düzenlenen idarî yaptırım kararlarında;

a) İdarî yaptırım kararı düzenlenen gerçek kişi ise; adı soyadı, adresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının,

b) İdarî yaptırım kararı düzenlenen tüzel kişi ise; unvanı, adresi, vergi sicil numarası, vergi dairesi ve kanunî temsilcisinin adı soyadının,

c) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin,

ç) Fiilin işlendiği yer ve zamanın,

d) Kararı bağlayan idari yaptırımın dayanağının,

e) İdari para cezası miktarının,

f) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,

g) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin,

ğ) Cezanın ödeneceği yerin,

h) Ödeme süresinin ve şeklinin,

ı) İdari yaptırım kararına karşı kanun yolunun (merci ve süresi),

i) Karar tebliğ tarihinin,

j) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,

belirtilmesi zorunludur.

(4) Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde, alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesinin gerekçeleri de ayrıca belirtilir.

İdarî yaptırım kararının tebliğ edilmesi

MADDE 20 – (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir.

(2) Tebliğ edilecek idarî yaptırım kararında, karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir.

İdarî yaptırım kararına itiraz

MADDE 21 – (1) İdari yaptırım kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde idarî yargıda dava açılabilir.

Bakanlıkta idarî para cezası verme yetkisi

MADDE 22 – (1) Kanunda belirtilen ihlaller için idarî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşkilâtında genel müdürler, taşra teşkilâtında il müdürü tarafından verilir.

Bakanlık dışında idarî para cezası verme yetkisi

MADDE 23 – (1) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetki devri yapıldığında; ihlaller için idarî yaptırım kararı düzenlemek suretiyle idarî para cezası verme yetkisi, yetki devri yapılan kurum ve merciler tarafından kullanılır.

Süre verilmesi ve/veya faaliyetin durdurulması

MADDE 24 – (1) İhlale neden olan tesis veya faaliyetler, kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almak ve yasaklara aykırı faaliyetlerini düzeltmekle yükümlüdür.

(2) Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen yasaklara uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda, idari para cezasını müteakip, tesis veya faaliyetlere, yasaklara aykırı faaliyetin düzeltilmesi ve Kanunda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için idari yaptırım kararı vermeye yetkili merci tarafından;

a) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

b) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

c) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç aya kadar,

ç) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yürürlükteki mevzuatın hükümleri ve sınır değerleri değerlendirilerek bir yıla kadar,

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

e) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

f) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için iki aya kadar,

g) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

ğ) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin altıncı paragrafında belirtilen yükümlülüğe uymayan işletmeye taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine bağlı olarak altı aya kadar,

h) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,

ı) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin ikinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için altı aya kadar,

i) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir aya kadar,

j) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmelerin taşıdığı kirlilik yükü ve atık su debisine göre bir yıla kadar,

k) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

l) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için on beş güne kadar,

m) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

n) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için;

1) Lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine aksaklıklarını giderecek termin planı için on iş gününe ve yatırımlarını tamamlamak için ise bir yıla kadar,

2) Tehlikeli atık üreten tesislerde uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzluğu gidermek üzere altı aya kadar, uygunsuzluğun giderilmesi için yatırım gerekmesi halinde termin planı verilmesi için otuz takvim gününe ve yatırımın tamamlanması için de bir yıla kadar,

3) Kaza durumunda tehlikeli atıkların ve tehlikeli kimyasalların döküldüğü yerde kirliliğin ortadan kaldırılması için bir aya kadar,

o) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir yıla kadar,

ö) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (aa) bendinde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir aya kadar,

p) Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir aya kadar,

süre verilebilir.

(3) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesis veya faaliyetin çalışması, yasağın veya yerine getirilmeyen yükümlülüğün çeşit ve niteliğine göre kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur.

(4) Çevre kirliliğinin toplum sağlığı yönünden tehlike yarattığı hallerde tesis veya faaliyet, süre verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulur ve bu durum Sağlık Bakanlığına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gemi Kaynaklı Kirlilik Denetimi

Tespit tutanağı

MADDE 25 – (1) Yetki devri yapılan kurum ve mercilerce gemilerle ilgili olarak yapılan denetimler, deniz kirliliği denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Denizlerde idarî para cezası vermeye yetkili kurum ve mercilerin yetkili oldukları alanlarda sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her türlü tedbiri almaları esastır.

(3) Gemilerle ilgili yapılan denetimlerde, Ek-2’de yer alan tespit tutanağı en az üç nüsha olarak düzenlenir. Her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kendiliğinden karbonlu tespit tutanakları sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle hazırlanır; tutanağı düzenleyenlerin her biri ve ihlale neden olan yetkili temsilci/geminin kaptanı tarafından imzalanır. İhlale neden olan yetkili temsilci/geminin kaptanı, imza atmaktan kaçındığı takdirde ya da kirleten geminin olay yerinden ayrılması veya havadan tespit yapılması halinde bu durum tutanakta belirtilir.

(4) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hüküm, gemiler için tespit tutanağı ile uygulanır.

Gemilerde ihlal tespiti

MADDE 26 – (1) Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından, yetkili oldukları alanlarda;

a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazların biri veya birkaçı ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleten gemiden numune alınmasına gerek yoktur.

b) Kirletici türünün veya kirleten geminin/gemilerin tespit edilememesi durumunda, kirlenen mahalden, kirlenen mahale en yakın kirlenmemiş mahalden ve/veya kirliliğe sebep olma ihtimali olan gemiden/gemilerden meydana gelen olayın mahiyetine göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir.

(2) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp farklı bir idarî para cezası vermeye yetkili kurumun alanına girmesi durumunda, kirlenme mahallindeki idarî para cezası vermeye yetkili kurumun deniz kirliliği denetim ekiplerince;

a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir. Geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma idari yaptırım uygulanmak üzere gönderilir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleticiden numune alınmasına gerek yoktur.

b) Kirletici türünün veya kirleten geminin tespit edilememesi durumunda, kirlenen mahalden numune alınarak Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenerek geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma gönderilir. İdari para cezası vermeye yetkili kurum tarafından kirliliğe sebep olma ihtimali olan gemiden/gemilerden numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir.

(3) Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından kendi sorumluluk alanları dışında ihlal tespit etmeleri durumunda;

a) Kirlenen mahallin, kirletici türünün ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir. Geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma idari yaptırım uygulanmak üzere gönderilir. Bu durumda, kirlenen mahalden ve kirleticiden numune alınmasına gerek yoktur.

b) Kirletici türünün veya kirleten geminin tespit edilememesi durumunda, idarî para cezası vermeye yetkili kuruma ivedilikle bildirimde bulunulur. Ancak geminin/gemilerin alandan ayrılması ve/veya kirliliğin hava veya deniz şartları nedeniyle dağılmasının söz konusu olması durumunda; kirlenen mahalden, kirlenen mahale en yakın kirlenmemiş mahalden ve/veya kirliliğe sebep olma ihtimali olan gemiden/gemilerden meydana gelen olayın mahiyetine göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı ile birlikte Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenerek geminin bulunduğu mevkideki idarî para cezası vermeye yetkili kuruma gönderilir.

(4) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda, yetki devri yapılan kurum ve mercilerin çevre denetim ekipleri tarafından; kirlenen mahallin ve kirleten geminin fotoğraf, video, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya diğer teknik cihazlar ile fiilen tespiti yapılarak Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir ve idari yaptırım işlemleri 34 üncü maddeye göre yürütülür.

(5) Numune alınması halinde, alınan numuneler özel kaplarına konularak mühürlenir. Numuneler en yakın yetkilendirilmiş laboratuvara mevzuatta belirtilen süre içinde teslim edilir/gönderilir. Alınan numuneler yetkilendirilmiş laboratuvarda derhâl değerlendirilerek sonuç bir rapor ile bildirilir.

(6) Gemilerin atıklarına ilişkin bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda; gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetiminde yetki devri yapılan kurum ve mercilerin deniz kirliliği denetim ekipleri tarafından Ek-2’de yer alan tespit tutanağı düzenlenir.

(7) Gemilere verilecek idarî para cezalarında Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve mercilerin yetkili amirleri tarafından Ek-4’te yer alan idarî yaptırım kararı düzenlenir.

Gemilerde ihlalin tespitinde istisna

MADDE 27 – (1) Kirleticilerin özellikleri ve kirlenme yoğunluğu göz önüne alınarak, 18 grostona kadar olan (18 groston dâhil) gemilerin sebep olduğu kirlenmeler için, ihlalin tespitinde numune alma şartı aranmaz.

(2) 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen süre verilmesi durumu, gemilerde tespit edilen ihlallerde uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

İdarî Para Cezası Takip ve Tahsili

İdarî para cezalarını ödeme süresi

MADDE 28 – (1) İdari para cezaları, idarî yaptırım kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir.

İdarî para cezalarının ödenmesi

MADDE 29 – (1) İdarî para cezaları, muhasebe yetkilisi mutemedine alındı karşılığında ödenebileceği gibi ilgili muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına da ödenebilir.

(2) İdari para cezalarının, dava açma süresi içinde ve dava açılmadan önce defaten ödenmesi hâlinde, cezanın dörtte üçü tahsil edilir.

(3) İdari para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir.

(4) İdarî para cezalarının tahsilinde kullanılacak belgelerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İdarî para cezalarının taksitli ödenmesi

MADDE 30 – (1) İdarî para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde idarî para cezasının ilk taksitinin idari para cezasının ödeme süresi içinde peşin ödenmesi koşuluyla, idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde ve en fazla dört eşit taksit hâlinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(2) İdarî para cezasının ödeme süresi olan bir ay içinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para cezası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; çevre denetim tutanağı ile ceza karar tarihi, karar tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır.

(3) Taksitlendirilen idari para cezasına ilişkin taksitlendirme kararının bir örneği, karar tarihinden itibaren on iş günü içerisinde yetkili merci adına tahsilatı yapacak muhasebe birimine gönderilir.

Gemilere verilecek idarî para cezalarının ödeme şekli ve süresi

MADDE 31 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para cezası derhâl ve defaten ödenir. Cezanın derhâl ve defaten ödenmemesi hâlinde; kirleten gemi yetkilisi, sahibi, işleteni, kiracısı, sigortacısı, acentesi veya ilgili kuruluşundan teminat göstermesi istenir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu, teminat olarak kabul edilir.

(2) Kirliliğin oluşmasını müteakip geminin neden olduğu kirliliği kendi imkânları ile giderdiği tespit edildiği takdirde, idarî para cezası üçte bir oranında uygulanır.

Gemilere verilecek idarî para cezasının ödenmesinde teminat gösterilmemesi

MADDE 32 – (1) Kanunda belirtilen ihlallere neden olan gemilere verilen idarî para cezalarının derhâl ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi hâlinde gemi, idarî para cezası vermeye yetkili merciin talebi üzerine yetkili kurum tarafından seyrüseferden ve faaliyetten men edilir.

(2) Kendi makineleri ile tahrik edilemeyen deniz vasıtaları hakkında gerekli zabıt tutularak durum en yakın sahildar il veya ilçe merkezindeki savcılığa intikal ettirilir.

(3) Yabancı bir geminin seyrüsefer veya faaliyetten men edilmesi hâlinde ilgili liman başkanlıklarınca, gemilerin bayrak devletine veya ait olduğu devlete uygun vasıtalarla, alınan tedbirler ve verilen cezalar hakkında gecikmeksizin bilgi verilir.

Karasuları içerisinde idarî para cezasına ilişkin işlemler

MADDE 33 – (1) Kirleten geminin kirlenen mahalden uzaklaşıp karasuları, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgeler içerisinde bulunduğu durumlarda, kirleten gemi için belirlenen idarî para cezasına ilişkin işlemler, durumun bildirildiği yetkili kurum tarafından 31 inci ve 32 nci maddelerde belirtilen usullere uygun olarak yapılır.

Karasuları dışında idarî para cezasına ilişkin işlemler

MADDE 34 – (1) Kirleten geminin kirlenme mahallinden uzaklaşıp karasularımızın, münhasır ekonomik bölge veya serbest bölgelerin dışında bulunduğu durumlarda, Bakanlık; Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki ilgili temsilciliklerimiz kanalı ile ihlalin tespitine ve belirlenen idarî para cezasına ilişkin bilgileri kirleten geminin bayrak veya ait olduğu devletine bildirir ve idarî para cezasının kirletenden tahsil edilerek ödenmesini talep eder.

(2) İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde kirleten aleyhinde Türk Mahkemelerinde dava açılır.

Gemilere süre tanınması

MADDE 35 – (1) Seyrüseferden men edilen veya savcılığa teslim edilen gemiler hakkında verilen idarî para cezasının bir aylık süre içinde ödenmemesi, teminat gösterilmemesi hâlinde, idarî para cezası 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Gemilerin uğraksız geçişleri

MADDE 36 – (1) Karasularımızdan yapılan uğraksız geçişlerde kirlenmeye sebebiyet veren gemi veya deniz vasıtalarına, gemi yetkililerinin ihlalin tespiti için gerekli süreyi beklemek istememeleri durumunda, idarî para cezasının ödenmesi veya teminat gösterilmesi üzerine seferlerine devam izni verilir.

İdarî para cezasının ödenmemesi hâlinde izlenecek yol

MADDE 37 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetki devri yapılan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince verilen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(2) Bakanlıkça yetki devri yapılan mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezalarının ödeme süresi içinde ödenmemesi veya taksitlendirilmesi hâlinde taksitlerin tam ve süresinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen idarî para cezası tutarları ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur.

İdari yaptırım karar defteri

MADDE 38 – (1) İdari yaptırım kararları Bakanlık ve İl Müdürlüklerinde e-denetim sistemi üzerinden tutulur.

(2) Yetki devri yapılan kurum ve merciler, Kanuna göre yaptıkları çevre denetimleri sonucunda idari yaptırım uygulamışlarsa bu idari yaptırımları kendi İdari Yaptırım Karar Defterlerine işlerler.

İdarî para cezalarının gelir kaydı

MADDE 39 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer almayan kurum ve merciler tarafından verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi, Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve diğer çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine, yüzde ellisi ise genel bütçeye gelir kaydedilir. Tahsil edilen tutarın genel bütçeye gelir kaydedilecek miktarı en geç tahsilatı takip eden ertesi ayın on beşine kadar cezayı tahsil eden kurum ve merciin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çevre Gönüllüsünün Nitelikleri ve Görevleri

Çevre gönüllüsünde aranacak nitelikler

MADDE 40 – (1) Çevre gönüllüsünün;

a) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

b) Bakanlık tarafından düzenlenecek çevre gönüllüsü eğitimine katılmış olması,

gerekmektedir.

Çevre gönüllüsünün görevleri

MADDE 41 – (1) Çevre gönüllüsü, ihlalleri Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatına iletmekle yükümlüdür.

(2) Görevini kötüye kullandığı tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir; bu kişiler yeniden çevre gönüllüsü olarak başvuruda bulunamazlar.

Çevre gönüllüsünün bildirimde bulunma yetkisi

MADDE 42 – (1) Çevre gönüllülerinin tesis veya faaliyetlere giderek denetleme yapma yetkisi olmayıp ihlalleri bildirme yetkisi bulunmaktadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gizliliğe riayet

MADDE 43 – (1) Bakanlık, İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılmış kurum ve merciler, yapılan çevre denetimleri esnasında öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri açıklayamazlar.

Belgelerin basım ve dağıtımı

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğin eklerinden; Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından kullanılacak olanlar Bakanlıkça, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler tarafından kullanılacak olanlar ise bu kurum ve merciler tarafından bastırılır ve dağıtılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 45 – (1) 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan anılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce İl Müdürlüklerine dağıtılmış olan matbu çevre denetim tutanakları çevre denetimlerinde kullanılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce bastırılmış olan matbu tespit tutanakları ile numune alma tutanakları gemilerle ilgili denetimlerde kullanılabilir.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Devamı: Çevre Denetimi Yönetmeliği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geri Kazanım Katılım Payı Değişiklik 02/06/2021

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31499

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

personel programı
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2019 30995

 

Devamı: Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.