• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveEkonomi Haberleri

Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3

Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3

Bakanlığımız internet sitesinde 30.03.2023 tarihinde yayımlanan “Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru (2023/KM-2)” başlıklı duyuruda, diğer hususlar ile birlikte 23/3/2023 tarihi mesai bitimi itibarıyla rafineri faaliyet izni almak üzere Bakanlığımıza başvuruda bulunan ve söz konusu duyuruda her bir kıymetli maden türü itibarıyla listelenen Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler dışındaki kişilerce 24/3/2023 tarihinden itibaren rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmadığı, listelerde yer alan rafinerilerin faaliyet izin başvurularının değerlendirme süreçlerinin devam ettiği, bahse konu listelerde yer alan rafineriler dışındaki kişilerce yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunulması mümkün bulunmadığı, aksi takdirde, ilgililer hakkında 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında gerekli işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Bahse konu duyuruda ayrıca, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde yalnızca,

 • duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler tarafından veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce veya Darphane tarafından üretilenler standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve
 • duyuruda yer alan listelerde belirtilen tüzel kişiler ile Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alım satımının yapılmasının mümkün bulunduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu listelerde yer alan “GMR Genç Metal Rafineri A.Ş.” unvanlı şirketin Bakanlığımıza altın ve gümüş kıymetli madenleri için yapmış olduğu rafineri faaliyet izni başvuruları ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde reddedilmiş olup bahse konu şirketin 04/12/2023 tarihinden itibaren altın kıymetli madeni, 05/12/2023 tarihinden itibaren gümüş kıymetli madeni için rafinaj faaliyetinde bulunması ve 04/12/2023 tarihinden itibaren anılan şirket tarafından üretilmiş olan standart işlenmemiş altın ile basılı altınların, 05/12/2023 tarihinden itibaren anılan şirket tarafından üretilmiş olan standart işlenmemiş gümüş ile basılı gümüşlerin alınıp satılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın geçici 9 uncu maddesi uyarınca yurt içinde alım satımı yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin 31/12/2023 tarihine kadar Darphane, kıymetli madenler aracı kuruluşları, rafineriler ve kuyum işletmeleri tarafından alınabilmesi, 31/12/2023 tarihinden sonra bahse konu kıymetli madenlerin yalnızca Darphane tarafından alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: Kıymetli Maden Rafinerileri Hakkında Duyuru-2023/KM-3 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay

Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay

Çevrim içi reklamcılığın son yıllarda elde ettiği ivme ile geleneksel reklamcılık mecralarını geride bırakması ve bu alanın her geçen gün artan önemi karşısında rekabet hukukunun bu pazarlarda etkin ve doğru biçimde uygulanabilmesi amacıyla sektördeki dinamikler ile davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının analiz edilmesini ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tespitini hedefleyen “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesi Raporu” 07.04.2023 tarihinde Rekabet Kurumu internet sayfasında yayımlanarak kamuoyu görüşlerine açılmıştır.

Ön Rapor sonucunda ulaşılan bulgu, tespit, değerlendirme ve politika önerilerinin, ilgili kurum ve kuruluşlar, çevrim içi reklamcılık ekosisteminde yer alan sektör oyuncuları ve akademisyenlerin bir araya geldiği bir platformda ele alınmasının raporun nihai halinin verilmesi aşamasında faydalı olacağı değerlendirildiğinden 20.12.2023 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Ankara Bilkent Otel’de “Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay” yapılması planlanmaktadır.

Çalıştaya katılmak isteyen paydaşların katılım taleplerini, söz alma talepleri ile birlikte 13.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar reklamcilik@rekabet.gov.tr adresine iletmeleri mümkündür. Katılımcı sayısı salon kapasitesi ile sınırlı olduğundan söz konusu katılım talepleri değerlendirilerek karar verilecek, taraflar bu doğrultuda bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: Çevrim İçi Reklamcılık Sektör Ön İncelemesine Yönelik Çalıştay Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında yürürlüğe konulan, Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği’nde, Fındık Lisanslı Depo Tebliği’nde, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği’nde ve Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği’nde uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve sektörden gelen talepler de göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikler 02/12/2023 tarihli ve 32387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklerle başlıca;

 • Fındık ve kuru kayısı ürünlerinde lisanslı depoculuğun teşvik edilmesi, yatırımın kolaylaştırılması ve lisanslı depo kapasitesinin daha verimli kullanılabilmesini sağlamak üzere asgari depolama kapasitesi azaltılmıştır. Fındık ürününde 10.000 ton olan depolama kapasitesi 5.000 ton olarak belirlenmiş, kuru kayısı ürününde ise 5.000 ton olan depolama kapasitesi 1.000 ton’a indirilmiştir.
 • Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği’nde yapılan değişiklik ile “Kanola” ürününün lisanslı depolarda depolanmasına imkan sağlanmıştır.
 • Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği’nde yapılan değişiklikle beyaz peynir, tulum peyniri, İzmir tulum peyniri ve Urfa peyniri ürünleri lisanslı depoculuk kapsamına alınmış ve söz konusu ürünlerin depolama koşulları ile azami depolama sürelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1) Fındık Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2) Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3) Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4) Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Devamı: Lisanslı Depoculuk Alanında Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu, Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlattı

Kırmızı et sektörü, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumunun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturmaktadır. Kurumumuz, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki önaraştırma yürütmüştür.

Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik olarak başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan önaraştırmaların odak noktasını ise, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve/veya teşebbüs birliği kararları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası oluşturmuştur. Ancak, bu önaraştırmalar sonucunda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede; sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların ayrıntılı bir şekilde tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı

Rekabet Kurumu, Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlattı

Kırmızı et sektörü, kırmızı etin beslenmedeki önemi ve sektörün yapısı sebebiyle Rekabet Kurumunun başlıca inceleme alanlarından birini oluşturmaktadır. Kurumumuz, son iki yılda, sektöre yönelik bir soruşturma ve iki önaraştırma yürütmüştür.

Hayvan besiciliğinin yanı sıra et ve et ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bir teşebbüsün perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği iddiasına yönelik olarak başlatılan ve uzlaşma usulüyle sonlandırılan soruşturma sonucunda, soruşturma tarafı teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan önaraştırmaların odak noktasını ise, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar ve/veya teşebbüs birliği kararları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası oluşturmuştur. Ancak, bu önaraştırmalar sonucunda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede; sektöre ilişkin piyasa dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, pazarda faaliyet gösteren oyuncuların karşılaştığı yapısal sorunların ayrıntılı bir şekilde tespiti, söz konusu sorunlara çözüm önerileri getirilebilmesi ve pazardaki rekabet koşullarının iyileştirilmesine yönelik rekabet politikası önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kırmızı et piyasasına yönelik bir sektör incelemesi başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: Kırmızı Et Sektörüne Yönelik Sektör İncelemesi Başlatıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Antep Fıstığı Alımı ve Satımı Alanında Faaliyet Gösteren Bazı Teşebbüsler Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu Antep Fıstığı Alımı ve Satımı Alanında Faaliyet Gösteren Bazı Teşebbüsler Hakkında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu 19.10.2023 tarihli toplantısında, Antep fıstığı alımı ve satımı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

 • Açıkgöz Yiğit Ticaret
 • Akçaköy Ticaret Yerli Mahsülleri Alım Satım ve Komisyon İşleri
 • Alptekin Çakır Fıstık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 • Altunova Ticaret Antep Fıstığı Alım Satım ve Komisyon İşleri
 • Cevher San. Gıda Ticaret
 • Çapanoğlu Tarım Ürünleri Zeytinyağı ve Sabun Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • Göğebakan & Ünal Ticaret Yerli Mahsülleri Alım Satım ve Komisyon İşleri
 • Güzelyurt Girlavik Ticaret Komisyon İşleri
 • Habeş Doğan
 • Halil İbrahim TUNÇERDEM
 • Harman TicaretHarun Bozkurt
 • Hasat Ticaret Fıstık Alım Satım ve Komisyon İşleri
 • Hayatsan Antep Fıstığı Alım SatımıCoşkun Güngördü
 • Hüseyin Doğan Arifoğlu Fıstık Dünyası
 • Karadağ Ticaret Fıstık Alımı Satımı Komisyonu
 • Kersendaş Fıstıkçılık
 • Kocaoğlu Kardeşler Ticaret
 • Köylüm Fıstıkçılık
 • Marmara Gıda Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Mehmet Ali Alkurt
 • Mehmet Emin AkayAkay Ticaret
 • Muhittin Kaplan Harunoğlu Fıstık
 • Mustafa Aslan Çavuşoğulları Yerli Mahsulleri Alım Satım ve Komisyonu
 • Mustafa Çeker
 • Müslüm Alkurt
 • Müslüm Koçyiğit Koçyiğit Ticaret
 • Ömer Çiçek Çiçek Ticaret
 • Ömerdede Ömer Yılmaz
 • Özsağlam Ticaret
 • PolKar Tarım Ürünleri Gıda Akaryakıt Yağ Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Rışvanoğlu Gıda Limited Şirketi
 • Şıho Mehmet Yılmaz Fıstıkçılık
 • Ünlü Ticaret
 • Yavuz Gıda Fıstık Ürünleri Alım Satımı ve Komisyon İşleri
 • Zerova Gıda Ürünleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/941-M sayı ile karar vermiştir.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: Antep Fıstığı Alımı ve Satımı Alanında Faaliyet Gösteren Bazı Teşebbüsler Hakkında Soruşturma Açıldı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri – 2022

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2022

Çevre koruma harcamaları 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti

Çevre koruma harcamaları 2022 yılında bir önceki yıla göre %111,4 artarak toplam 140,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının %70,3’ü mali ve mali olmayan şirketler, %26,1’i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve %3,6’sı ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının %60,9’u atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının %60,9’u atık yönetimi hizmetlerinden, %25,3’ü atıksu yönetimi hizmetlerinden, %4,2’si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, %4’ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, %2,4’ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve %3,3’ü ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 32,7 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre %140,9 artarak toplam 32,7 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının %84,7’si mali ve mali olmayan şirketler, %15,3’ü ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı %0,93 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2021 yılında %0,91 iken 2022 yılında %0,93 olarak gerçekleşti.

 

Devamı: Çevre Koruma Harcama İstatistikleri – 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2023 Ocak-Kasım Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 60,8 Oranında Arttı

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı

(Kasım, Ocak-Kasım 2023)

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %60,8 oranında arttı.

• Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,8 oranında artarak 1.073.982 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %66,2 oranında artarak 840.925 adet, hafif ticari araç pazarı %43,7 artarak 233.057 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Kasım ayında %39,8 otomobil pazarı %54,4, hafif ticari araç pazarı ise %2,3 oranında arttı.

• 2023 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Kasım ayına göre %39,8 artarak 115.040 adet oldu.

• 2023 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 91.424 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,3 artarak 23.616 adet oldu.

• Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %42,6 arttı.

• Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %47,8 artış gösterdi.

• Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %25,5 arttı.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: ODMD

Devamı: 2023 Ocak-Kasım Döneminde Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Yüzde 60,8 Oranında Arttı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Eylül 2023

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Eylül 2023

Değerlendirmeler

Eylül 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2023 verilerine göre varlıklar 1.642 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2.198 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 75.007 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2023 dönemine göre 556 milyon ABD doları azalmıştır.

Eylül 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 616 milyon ABD doları ve 19 milyon ABD doları artarken, mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.926 milyon ABD doları ve 351 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 1.642 milyon ABD doları azalmıştır . Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 985 milyon ABD doları, 903 milyon ABD doları ve 310 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.198 milyon ABD doları azalmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2023 dönemine göre 730 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.040 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.496 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 392 milyon ABD doları azalmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

Merkez Bankasının oluşturduğu bu tablo; Türkiye’de finansal kesim dışında faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal kesim ve yurt dışındaki yerleşiklerle olan işlemlerinden doğan kayıtlarına, döviz varlık ve yükümlülüklerine ve taşıdıkları kur riskine ilişkin göstergeler sağlar.

Kaynak: TCMB

Devamı: Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri – Eylül 2023 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret Verileri

2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre;

•         İhracat, %5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar,
•         İthalat, %5,6 oranında azalarak 28 milyar 931 milyon dolar,
•         Dış ticaret hacmi, %1,1 oranında azalarak 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

•         İhracat, %0,7 oranında artarak 232 milyar 915 milyon dolar,
•         İthalat, %0,5 oranında artarak 332 milyar 752 milyon dolar,
•         Dış ticaret hacmi, %0,6 oranında artarak 565 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kasım ayına ait veri bülteni için tıklayınız

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

Devamı: 2023 Yılı Kasım Ayı Dış Ticaret Verileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.