• +905335410514
 • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveEkonomi Haberleri

Haziran 2021 Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri [1]

Haziran 2021

Haziran 2021 itibariyle, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 25 milyon 529 bin kişi, kredi miktarı ise yaklaşık 656 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Kullandırılan Miktar ve Kişi Sayısı [2]

Nisan-Haziran 2021 döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştır. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39, kredi miktarı ise yüzde 26 azalırken, bir önceki çeyreğe göre ise kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5, kredi miktarı ise yüzde 8 artmıştır.

Kullandırılan Kredi Miktarı ve Kişi Sayısı [3]

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 656 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin kişidir. Toplam kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1 oranında artmıştır. Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2 oranında büyümüştür.

Bakiyeler itibariyle incelendiğinde, bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 95, konut kredileri yüzde 18 ve ihtiyaç kredileri ise yüzde 19 oranında artmıştır.

Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılım

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde ihtiyaç kredileri yüzde 81 ile en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde 3 pay ile konut ve taşıt kredileri izlemektedir. Aynı dönemde 3,4 milyon kişi 71 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 60 bin kişi yaklaşık 14 milyar TL tutarında konut kredisi ve 25 bin kişi 3 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullanmıştır.

Kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut kredileri yüzde 57 oranında, ihtiyaç kredileri ise yüzde 16 oranında azalırken, taşıt kredileri ise yüzde 50 oranında artmıştır.

Vade Dağılımı

Nisan-Haziran 2021 dönemi içinde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde yüzde 45 pay ile en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 aydır. Bunu yüzde 14 pay ile 49-72 ay ve yüzde 11 pay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izlemiştir.

Takipteki Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Nisan-Haziran 2021 dönemi itibariyle 12 milyar TL olan takipteki krediler (idari+kanuni), tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 1,9’unu oluşturmuştur.

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni[4] takibe alınan kredi miktarı 2 milyar 246 milyon TL (aynı dönemde kullandırılan kredilerin yüzde 2,6’sı) olmuştur. Söz konusu kredilerin yüzde 1’ini taşıt, yüzde 14’ünü konut, yüzde 85’ini ihtiyaç kredileri oluşturmuştur.

—————————————————————-

Önemli Not: Bu raporda yer alan istatistikler, Haziran 2013 dönemi itibariyle 36, Aralık 2013 dönemi itibariyle 34, Aralık 2013’den Mart 2014 dönemine kadar 33, Haziran 2014’ten Aralık 2014’e kadar 34, Mart 2015’ten Mart 2017’ye kadar 33, Haziran 2017 dönemi itibariyle 32 Türkiye Bankalar Birliği üyesi olan ve tüketici kredisi ve konut kredisi kullandıran banka verisinden oluşmuştur. Raporda yer alan istatistikler “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ”deki değişikliğe paralel olarak yayınlanmaktadır. Söz konusu Tebliğ kapsamında yayınlanan tüketici kredileri ve konut kredileri toplu sonuçları ile bu raporun toplulaştırılmış bakiye sonuçları arasında farklar bulunmaktadır. Bu fark bazı bankaların reeskontlarını henüz dağıtamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu rapordaki bilgiler gerçek kişilerce kullanılan ve ticari amaçlı olmayan bireysel kredileri kapsamakta olup bireysel kredi kartları, personel kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarını içermemektedir. Bazı bankaların, ilgili tebliğe göre hazırladıkları tüketici kredileri bilgileri kredili mevduat hesaplarını içermektedir; bu nedenle, bu raporda yer alan tüketici kredileri ve konut kredileri bilgileri ile bu konuda da farklılıklar oluşmaktadır.

Dip Notlar:

[1] Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Kişi sayıları tekilleştirilmemiştir.

[2] Çeyrekler itibariyle, akım veridir.

[3] Yıllık bazda bakiye verisidir.

[4] Tüketici kredisi ve konut kredisi bilgisi ileten bir banka “Kullandırılan Kanuni Takipteki Kredi” verisini Haziran 2021 itibarıyla raporlamaya başlamıştır.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Haziran 2021 Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ekonomik Gelişmeler 2021 yılı 2. Çeyrek Raporu

Ekonomik Gelişmeler 2021 yılı 2. Çeyrek Raporu

I. GSYH, İŞGÜCÜ, ÜRETİM VE TALEP UNSURLARINDAKİ GELİŞMELER

1. GSYH ve Sektörel Büyüme Hızları

2021 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi, piyasa beklentileri seviyesinde, yüzde 21,7 oranında büyüyerek toparlanmanın güçlü biçimde sürdüğünü göstermiştir.

2021 yılının ikinci çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yüzde 0,9 oranında artmıştır.

İkinci çeyrekte üretim yönünden büyüme gerçekleşmelerine göre;

» Sanayi sektöründe katma değer yüzde 40,5 oranında artmıştır. Böylece sanayi sektörü yılın ikinci çeyreğindeki ekonominin genelindeki yüzde 21,7 oranındaki büyümeye yüzde 7,5 puan katkı yapmıştır. Sanayi katma değerindeki kaydedilen artış, sanayi üretim endeksinde ikinci çeyrekteki 40,3 oranındaki artış ile uyumlu hareket etmiştir.

» Hizmetler sektörü (inşaat dâhil) katma değeri ikinci çeyrekte yüzde 20,5 oranında artarak GSYH büyümesine ikinci çeyrekte 13,2 puan katkıda bulunmuştur. Hizmetler sektörünün alt bileşenleri incelendiğinde,

 • İnşaat yüzde 3,1,
 • Ticaret, ulaştırma ve konaklama faaliyetleri yüzde 45,8,
 • Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3,
 • Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7,
 • Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4,
 • Kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5
 • Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3

oranlarında büyüme kaydettikleri görülmektedir.

 • Bu dönemde, finans ve sigortacılık faaliyetleri yüzde 22,7 oranında daralarak büyüme kaydetmeyen tek sektör olmuştur.

» Tarım sektörü katma değeri ise ikinci çeyrekte yüzde 2,3 oranında artmıştır.

Sektörde kaydedilen bu artış ikinci çeyrekteki GSYH büyümesine 0,1 puan katkıda bulunmuştur.

2021 yılı ikinci çeyreğinde harcamalar yönüyle büyümeye göre;

» 2021 yılının ikinci çeyreğinde özel tüketim harcamaları yüzde 22,9 oranında artarak ekonomik büyümeye 13,7 puan katkı yapmıştır.

» İkinci çeyrekte tüketimdeki bu artışta dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamalardaki artış (yüzde 36,5) yarı dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamalardaki artış (55,4) etkili olmuştur.

» Kamu tüketim harcamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,2 oranında artmıştır. Böylece kamu tüketim harcamaları ekonomik büyümeye 2021 yılı ikinci çeyreğinde 0,7 puan katkı yapmıştır.

Toplam tüketim 2021 yılının ikinci çeyreğinde böylece yüzde 19,0 oranında artarken, büyümeye katkısı 14,4 puan olmuştur.

» 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 20,3 oranında artan toplam sabit sermaye yatırım harcamaları ekonomik büyümeye 5,4 puanlık katkı yapmıştır. İnşaat yatırımları ikinci çeyrekte yüzde 12,2 oranında artmıştır. Makine teçhizat yatırımları 6 çeyrektir süren artışını sürdürmüş ve yüzde 35,2 oranında artmıştır. (Büyümeye katkısı 3,7 puan).

» Net mal ve hizmet ihracatı 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyümeye beklentilere uygun şekilde pozitif katkı yapmıştır (6,9 puan).

» Stok değişmeleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde ekonomik büyümeye negatif 5,0 puan etki yapmıştır.

2021 yılının ikinci çeyreğinde GSYH deflatörü yüzde 25,2 artış yönünde gerçekleşmiştir.

İlk çeyrekte hizmetler sektörü faaliyetlerinde toparlanma hızlanmıştır. Diğer yandan, inşaat sektörünün ilk çeyrekteki zayıf büyüme temposunu ikinci çeyrekte de hızlandıramamış olması ve finansal aracılık hizmetleri faaliyetlerinin yüzde 22,7 gibi belirgin bir oranda daralmış olması, hizmetler sektörü büyüme oranını bir miktar kısıtlamıştır. Hizmetler sektöründe en büyük paya sahip olan toptan-perakende ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerindeki canlılık hizmetler sektöründeki büyüme üzerinde belirleyici olmuştur. Haziran ayında kısıtlayıcı önlemlerin hafifletilmesi ve geçtiğimiz yıldan gelen olumlu baz etkisi uzun zamandır belirgin daralma kaydeden konaklama sektöründe güçlü toparlanmayı sağlamıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Devamı: Ekonomik Gelişmeler 2021 yılı 2. Çeyrek Raporu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 2.041,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 890,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.151,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Devamı: 31 Ağustos 2021 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Temmuz 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Temmuz 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

 • 2021 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 10,3 oranında artışla 282,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 11,8 oranında azalışla 572,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393,1 milyar ABD doları iken 2021 Temmuz sonunda -290,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 13,4 oranında artışla 105,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 10,0 oranında artışla 119,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 24,5 oranında artışla 52,2 milyar ABD doları olmuştur.
 • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 32,8 oranında azalışla 158,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 8,8 oranında azalışla 105,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 27,1 oranında azalışla 21,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 0,2 oranında azalışla 6,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,1 artışla 46,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 3,5 oranında artarak 308,5 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 4,4 oranında artarak 34,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 3,4 oranında azalarak 15,2 milyar ABD doları olmuştur.
 • Bankaların toplam kredi stoku % 1,0 oranında azalarak 70,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,9 oranında artarak 98,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Devamı: Temmuz 2021 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Tüketici Kredileri Vade Sınırları Hakkında Duyuru

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 16.09.2021

Karar Sayısı: 9811

Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

– Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Kaynak: BDDK

Devamı: Tüketici Kredileri Vade Sınırları Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik yapmıştır.

1 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar ABD dolarına yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 milyar ABD dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edilmiştir. Söz konusu toplam limitin 5 milyar ABD doları karşılığının Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.

 • Krediler son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az %10 fazla olan net ihracatçı firmalara kullandırılacaktır.
 • Krediler yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecektir.
 • Kredilerin geri ödemeleri sadece ihracat bedelleriyle yapılacaktır.
 • Kredilerin 240 gün olarak uygulanan azami vadesi 180 gün olarak güncellenmiştir. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi 360 gün olarak uygulanmaya devam edecektir.
 • Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak belirlenmiştir.
 • Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: TCMB

Devamı: İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerine İlişkin Basın Duyurusu Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alan Yeraltı Maden İşyerlerine 2,5 Milyon TL Hibe Desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alan Yeraltı Maden İşyerlerine 2,5 Milyon TL Hibe Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Yeraltı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, işyerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor. Destek alan işyerleri çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, bu şartları sağlayan yeraltı maden işyerlerine Temmuz ayında 732 bin TL, Ağustos ayında 850 bin TL, Eylül ayında ise 898 bin TL olmak üzere 2,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, faydalanıcı işyerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar ortaya konuldu. Hem finansal destek hem de rehberlik çalışmalarını kapsayan program 24 ay boyunca devam edecek.

Kaynak: ÇSGB

Devamı: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alan Yeraltı Maden İşyerlerine 2,5 Milyon TL Hibe Desteği Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Yeni Ekonomi Paketinden Esnaf Olumlu Yararlanacak

Yeni Ekonomi Paketinden Esnaf Olumlu Yararlanacak

Halen Hazine ve Maliye Bakanlığında çalışmaları süren yeni ekonomi paketinde esnafı ilgilendiren önemli düzenlemeler olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pakette esnafı ilgilendiren en önemli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın yılın ilk aylarında da açıklamış olduğu vergi muafiyeti ile ilgili. Halen basit usuldeki yaklaşık 900 bin esnaf bu paketle gelir vergisi ödemeyecek. Bu durumdaki esnaf için üst sınırın, yıllık 240 bin TL olması bekleniyor. Bir başka ifade ile yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan esnafımız 2022 yılından itibaren gelir vergisi ödemeyecek. 2021 yılının kazançları Şubat ve Mart aylarında beyan edildiği için bu kapsama giren esnafımız son kez 2021 yılının vergisini 2022 yılının Şubat veya Mart aylarında beyan ederek ödeyecek ve 2022 yılının gelirlerinden vergi ödemeyecek” dedi.

-“STAJ ÜCRETİNİ DEVLİET KARŞILAYACAK”

Diğer taraftan, pakete göre meslek lisesi öğrencilerinin staj ücretini devletin  karşılayacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi de ara eleman istihdamının yetersiz olması, genç nüfusunun büyük çoğunluğunun üniversiteyi bitirmesine karşın iş bulmakta güçlük çekerken meslek liseleri çok az mezun verdiği için ara eleman yetişmemesi idi. Bu düzenleme ile meslek liselerine ilginin artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

-“GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMEYECEK”

Bir diğer düzenleme ile uzun yıllardır dile getirilen 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilmeyecek olması olduğunu kaydeden Palandökein, “Bilindiği üzere, her 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamelerinden 4.’sü verildikten hemen sonra Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannameleri veriliyor. 4. Dönem geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir bürokratik işlem halini alıyordu. 4. Dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi kaldırılıyor ve diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor. Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri azalmış hem de mali müşavirleri üzerindeki iş yükü azalmış olacak. Paket üzerinde çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana kadar başka düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliflerinden birinin bu paket olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: TESK

Devamı: Yeni Ekonomi Paketinden Esnaf Olumlu Yararlanacak Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %30,7 artış oldu.

 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı %14,3 azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %28,7 kapanan kooperatif sayısında %4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,1 artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azalış oldu.

 • Ağustos 2021’de, Ağustos 2020’ye göre kurulan şirket sayısı %5,9 kurulan kooperatif sayısı %33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %30,2 oranında azalmıştır.
 • Ağustos 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre %7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %19,7 kapanan kooperatif sayısında % 78,1 oranında artış olmuştur.

2021 Ağustos Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
AĞUSTOS 2021 TEMMUZ 2021 Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%) AĞUSTOS 2020 Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%) OCAK- AĞUSTOS (8 Aylık)
2020 2021 Değişim (%)
Kurulan* Şirket 8.804 6.735 30,7 9.352 -5,9 63.309 70.208 10,9
Kooperatif 96 112 -14,3 144 -33,3 960 931 -3,0
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.935 1.551 24,8 2.772 -30,2 20.046 17.815 -11,1
Tasfiye Şirket 1.097 1.053 4,2 884 24,1 9.014 10.202 13,2
Kooperatif 121 99 22,2 27 348,2 207 363 75,4
Kapanan** Şirket 1.328 1.032 28,7 1.241 7,0 8.492 7.793 -8,2
Kooperatif 114 109 4,6 64 78,1 379 387 2,1
Ger.Kişi Tic.İşl. 1.342 1.302 3,1 1.121 19,7 15.055 13.368 -11,2

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2021 yılı Ağustos ayında 131 Ocak-Ağustos döneminde 21.371 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Ağustos 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • Ağustos 2021’de kurulan toplam 8.900 şirket ve kooperatifin %86,4’ü limited şirket, %12,6’sı anonim şirket, %1,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %39,4’ü İstanbul, %9,6’sı Ankara, %6,8’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Ağustos 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %12,5 oranında azaldı.

 • 2021 yılında toplam 71.139 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 60.886 limited şirket, toplam sermayenin %52,3’ünü, 9.307 anonim şirket ise %47,7’sini oluşturmaktadır. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre %12,5 oranında azalmıştır.

2021 Ağustos Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

Şirket Türleri Genel Toplam
Anonim Kollektif Komandit Limited Kooperatif
HAZİRAN 2021 Sayı 1.252 2 8.306 120 9.680
Sermaye (TL) 1.499.920.139 1.005.000 3.879.592.150 5.380.517.289
TEMMUZ 2021 Sayı 939 3 5.793 112 6.847
Sermaye (TL) 2.491.407.634 2.100.000 2.826.718.450 5.320.226.084
AĞUSTOS 2021 Sayı 1.117 1 7.686 96 8.900
Sermaye (TL) 1.187.892.546 0 3.466.525.650 4.654.418.196
2021 TOPLAM Sayı 9.307 15   60.886 931 71.139
Sermaye (TL) 25.199.078.462 6.625.000   27.591.893.575   52.797.597.037

Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • Ağustos 2021’de şirket ve kooperatiflerin 2.980’i ticaret, 1.404’ü imalat ve 934’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Ağustos 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 773’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 495’i inşaat, 244’ü imalat faaliyetleri sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 404’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 229’u inşaat 174’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 545’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214’ü inşaat, 138’i imalat sektöründedir.

Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Ağustos 2021’de kurulan 96 Kooperatifin 55’i Konut Yapı Kooperatifi, 16’sı İşletme Kooperatifi 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Ağustos 2021’de 1.199 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Ağustos 2021’de kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 665’i Türkiye, 91’i İran, 34’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.199 yabancı ortak sermayeli şirketin 115’i anonim, 1.084’ü limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 1.149’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 428’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve 440’ı Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %83,4’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Anonim Limited Genel Toplam
HAZİRAN 2021 Sayı 128 1.165 1.293
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL) 83.840.989 487.357.050 571.198.039
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL) 75.301.872 398.838.375 474.140.247
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 89,8 81,8 83,0
TEMMUZ 2021 Sayı 80 865 945
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 168.161.000 491.205.000 659.366.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 163.674.236 399.656.600 563.330.836
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 97,3 81,4 85,4
AĞUSTOS 2021 Sayı 115 1.084 1.199
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 204.037.133 526.705.000 730.742.133
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 110.365.686 427.706.303 538.071.989
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 54,1 81,2 73,6
TOPLAM Sayı 816 7.306 8.122
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL) 1.745.192.788 3.435.947.050 5.181.139.838
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL) 1.468.010.640 2.854.182.228 4.322.192.868
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%) 84,1 83,1 83,4

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TOBB

Devamı: Ağustos 2021 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Temmuz 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

Temmuz 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri

 • Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre % 9,7 oranında artışla 125,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,6 oranında artarak 58,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 10,8 oranında artarak 39,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artarak 13,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 4,5 oranında artarak 15,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da % 9,3 oranında artışla 14,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 3,6 oranında azalışla 14,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre % 13,1 oranında artarak 33,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre % 9,1 oranında artarak 25,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 4,6 oranında artarak 72,9 milyar ABD doları olmuştur.
 • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 10,3 oranında artarak 72,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 8,9 oranında artarak 52,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Temmuz sonu itibarıyla 514 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • 2021 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 40,7’si ABD doları, % 25,8’i Euro, % 13,3’ü TL ve % 20,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
 • 2021 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 21,4, Merkez Bankası’nın % 16,1, özel sektörün ise % 62,5 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Açıklamalar:

Aylık periyotlarla yayınlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, temel olarak şu kaynaklardan derlenir:

 • Bankaların aylık döviz vaziyeti stokları
 • Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı
 • Ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrudan raporlama verileri
 • Merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynakları

Devamı: Temmuz 2021 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.