• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveEkonomi Haberleri

Ocak 2022 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

Ocak 2022 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

2022 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

İktisadi Yönelim İstatistikleri kapsamında derlenen İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı istatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin, mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının izlenmesi amaçlamaktadır.

Kaynak: TCMB

Devamı: Ocak 2022 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Ocak 2022 İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

Ocak 2022 İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

2022 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1736 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2022 yılı Ocak ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 111,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Açıklamalar:

İktisadi Yönelim İstatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, yakın geçmiş ve mevcut durum hakkındaki değerlendirmeleri ile geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak: TCMB

Devamı: Ocak 2022 İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Emeklilerin Zam Farkı ve 2021 Yılı Ek Ödemesi Ne Zaman Yatırılacak

Emeklilerin Zam Farkı ve 2021 Yılı Ek Ödemesi Ne Zaman Yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak’ta yapılacağını duyurdu.

Aylık farkı ödemesi

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak’ta ödenecek.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

4a (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

2021 yılı ek ödemesi

Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin 58 lira 77 kuruş oldu.

Buna göre, maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira 80 kuruş, 2 olanlara 8 bin 476 lira 2 kuruş, 3 olanlara 7 bin 298 lira 80 kuruş, 4 olanlara 6 bin 592 lira 46 kuruş, 5 olanlara 5 bin 886 lira 13 kuruş, 6 olanlara 5 bin 179 lira 79 kuruş ödenecek.

Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak’ta ödenecek.

Kaynak: SGK

Devamı: Emeklilerin Zam Farkı ve 2021 Yılı Ek Ödemesi Ne Zaman Yatırılacak Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk)’e Para Cezası Verildi

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin (Digiturk) Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle ve Digiturk bayisi sıfatı ile bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan ve Digiturk ve bayileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

13.01.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 13.01.2022 tarih, 22-03/48-19 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Devamı: Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk)’e Para Cezası Verildi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazine Alacak Verileri ve Merkezi Yönetim Borç Stoku

31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazine Alacak Verileri ve Merkezi Yönetim Borç Stoku

Hazine Alacak stoku 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 20,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,2 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.

2021 Aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 4,4 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 2.747,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 933,2 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.814,5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Devamı: 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazine Alacak Verileri ve Merkezi Yönetim Borç Stoku Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Aralık 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

Aralık 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri

  • Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,5 azalarak 111,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 17,4 azalarak 64,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,1 azalarak 38,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,4 azalarak 28,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 22,6 milyar ABD doları anapara, 5,5 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 29,8 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
  • Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 55,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Açıklamalar:

IMF tarafından yürütülmekte olan Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF’nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hazırlanmaktadır.

Bankamızca aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsamaktadır.

Kaynak: TCMB

Devamı: Aralık 2021 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru

Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, Yusuf Tuna.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Kaynak: TCMB

Devamı: TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Bazı Müşteri Hesaplarının Haczedilmemesi ve Teminata Alınmaması ile Bu Hesapların Kredi Tahsilatı İşlemlerine Konu Edilmemesi

Bazı Müşteri Hesaplarının Haczedilmemesi ve Teminata Alınmaması ile Bu Hesapların Kredi Tahsilatı İşlemlerine Konu Edilmemesi Hakkında Mesleki Tanzim Kararı Basın Duyurusu

Sürdürülebilirlik odağına hizmet eden, yenilikçi ve alternatif finansman kaynakları ile paydaşlarına çözümler sunmaya devam eden Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği, finansal rakamların ötesine konumlayan büyüme stratejisi doğrultusundaki yeni mesleki tanzim kararını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Katılım bankacılığının insan ve aile odaklı yaklaşımı ile etik ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda alınan bu karar ile TKBB üye bankalarının kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşının haczedilmemesi ve teminata alınmaması kararlaştırılmıştır. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımların da haczedilmemesi, teminata alınmaması ve borçların tahsilatında kullanılmamasını da kapsayan kararla ilgili duyuru tüm üyelerimize yapılarak yürürlüğe girmiştir.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Güçlü bir devamlılık ancak ve ancak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağımıza alarak mümkün olacaktır. Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğu çok daha iyi anlaşılacaktır.” şeklinde konuştu.

Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir.” dedi ve sürdürülebilirlikte katılım bankacılığının rolüne vurgu yaptı.

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Devamı: Bazı Müşteri Hesaplarının Haczedilmemesi ve Teminata Alınmaması ile Bu Hesapların Kredi Tahsilatı İşlemlerine Konu Edilmemesi Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

BES’de Katılımcılara Sunulan Yeni Avantajlar

BES’de Katılımcılara Sunulan Yeni Avantajlar

18 maddelik yeni ekonomi paketinde bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili oldukça önemli değişiklikler yer almaktadır. Söz konusu değişikliklerle kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, %25 yerine %30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesi avantajları katılımcılara sunulmaktadır.

Anılan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup, değişikliklerin temel çerçevesi, BES’te yer alan mevcut katılımcıların sistemde kalmaya devam etmesini teşvik edecek adımların atılması ile BES’e yeni katılımcıların girmesinin özendirilmesi amaçları etrafında şekillenmiştir.

Peki, bu yenilikler kapsamında katılımcıların sisteme girmesini teşvik etmek için hangi adımlar atılmıştır?

Devlet Katkısı Oranının Yüzde 25’ten Yüzde 30’a Çıkmasının Avantajı Nedir?

Yeni Kanun düzenlemesi neticesinde tüm BES katılımcılarını sevindiren en önemli yeniliklerin başında, Devlet katkısı oranının %25’ten %30’a yükseltilmesi yer almaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte gerek mevcut gerekse sisteme sonradan girecek katılımcılar, yürürlük tarihinden sonra sisteme yatıracakları her 100 TL’leri karşılığında tam 30 TL Devlet katkısı almaya hak kazanacaklardır. Mevcut uygulama çerçevesinde, belirlenen süre ve yaş koşullarını sağlayan katılımcılar bu rakamın tamamını ve nemalandırılması ile oluşan geliri alabilecekken, sistemden daha erken ayrılan katılımcılar azaltılmış oranlar ile hakedişlerini alacaktır. Bu yenilik, hem mevcuttaki katılımcıların sisteme daha fazla katkı payı yatırmasını, hem de sisteme yeni girmek isteyenleri özendirmeyi sağlayan oldukça teşvik edici bir yenilik olduğu için, bu gelişmenin katılımcı sayısı ve fon büyüklüğünde önemli bir artışa sebep olması öngörülmektedir. Getirilen bu yenilik ile Devletimiz, unvanında “katılım” ibaresi geçen faizsiz fonların da tercih edilebildiği sisteme vermiş olduğu desteği devam ettirdiğini en güçlü şekilde vurgulamaktadır.

Yıllık Devlet Katkısı Üst Limitini Aşan Katkı Paylarına İlerleyen Yıllarda Devlet Katkısı Hesaplanmasının Avantajı Nedir?

Katılımcıların bir takvim yılı içinde brüt asgari ücret tutarının yıllık toplamına kadar yaptığı ödemeler devlet katkısı alabiliyor. 2022 yılı için brüt asgari ücret tutarının yıllık toplamı 60.048 TL olduğu için bu tutarın üzerindeki katkı paylarına devlet katkısı alınamıyordu. Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, artık bu katılımcılar ödeyecekleri katkı paylarının yıllık brüt asgari ücreti aşan kısmı için de takip eden yıllarda Devlet katkısı alabilecekler. Dolayısıyla, eski düzenlemeye göre, örneğin bir katılımcı sisteme 100.000 TL’yi topluca yatırdığı durumda, bu paranın yaklaşık 40.000 TL’lik kısmı için herhangi bir şekilde devlet katkısı alamamaktaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte, artık katılımcılar ilerleyen yıllarda yukarıdaki örnekte 40.000 TL olarak belirtilen söz konusu limit üstü kısım için de devlet katkısı almaya hak kazanıyor olacaklar. Bu suretle, katılımcılar hem BES’e toplu para yatırarak profesyonel fon yönetimi hizmetinden yararlanabilecek hem de bir kez toplu para yatırarak yıllara sari şekilde verilecek Devlet katkısını alma imkanına sahip olacaktır. Bu sayede, katılımcıların azami Devlet katkısından faydalanmak için birikimlerini yıllara bölüp, erteleyerek yatırmasına gerek kalmamakta ve sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırılmaktadır. Bahse konu uygulama Kanunun yürürlük tarihi ile birlikte hayata geçirilmektedir.

Otomatik Katılımda 45 Yaş Sınırının Kalkması ile Çalışanlara Sunulan Fayda Nedir?

Eski mevzuata göre 45 yaşını aşan ve otomatik katılım sistemine (OKS) dahil olmayan çalışanlar kendi rızalarıyla dahi sisteme girememekteydi. Çalışanlardan gelen yoğun talep ile bu kısıtlama kaldırılarak 45 yaşını aşan çalışanların da, talep etmeleri halinde, OKS’ye katılmalarına imkân tanınıyor. Bu sayede, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm çalışanlar, OKS’nin avantajlarınından faydalanabiliyor olacak. Özellikle emeklilik döneminin yaklaşması ile OKS kapsamında farkındalığı artan ve emeklilik döneminde de çalışırken sahip olduğu refah seviyesini korumak isteyen 45 yaş üstü çalışanlara getirilen bu imkan neticesinde, OKS’ye girişlerin hızlanarak, önümüzdeki yıllarda sistemde yer alan katılımcı sayısında önemli artışlar olması beklenmektedir. 45 yaş üstü çalışanlara OKS’ye girme hakkı tanınması kapsamındaki uygulama, ilgili Kanun maddesinin yürürlüğü ile birlikte hayata geçirilmektedir.

Katılımcıların sistemde devamlılığını sağlayacak iki önemli yenilik ise, kısmi ödeme alma ve temlik imkanlarının getirilmesi şeklindedir. Bu kapsamdaki yeniliklere ilişkin yeni düzenlemede hangi adımlar atılmıştır?

Kısmi çekiş uygulaması nedir? Kısmi çekişin hayatın önemli dönemeçlerinde vatandaşlara sağladığı avantajlar neler olabilir?

Pek çok BES katılımcısının eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi hayatın önemli aşamalarında yeterli nakit paraya sahip olamadığı için BES sisteminden mecburen çıkış yapmak zorunda kaldığı görülmektedir. Bu zorunlu ayrılışları önlemek ve katılımcılarımızın BES’te sahip oldukları haklardan feragat etmek zorunda kalmamaları için güvence desteği rolündeki yeni düzenlemeyle birlikte katılımcılara sistemde kazanmış oldukları süre ve diğer haklarını kaybetmeksizin kısmi çekiş hakkı tanınmaktadır.

Uygulama detayları Kurumumuz tarafından belirlenecek olan yeni düzenlemeler ile birlikte katılımcılar yukarıda sayılan hallerde nakit paraya ihtiyaç duyarsa, BES’teki birikimlerinden kısmen ödeme (Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde ellisine kadar olan tutarda bir ödeme) alabilme fırsatına sahip olacaktır. Üstelik kısmi çekiş hakkını kullanan katılımcılara yine belli şartları sağlaması halinde (kısmen yapılan ödeme tutarının yüzde yirmi beşini aşmama şartıyla) Devlet katkısı da verilebilecektir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, söz konusu katılımcılar sistemden kısmen ödeme aldığı zaman Devlet katkısından da mahrum olmayacaktır. Bu şekilde, bir taraftan sistemdeki katılımcıların nakit para ihtiyacı BES’teki birikimleri vasıtasıyla giderilirken, diğer taraftan katılımcılar tasarruf etme süreçlerine ara vermeme ve BES’teki haklarından tamamen feragat etmeme imkanına kavuşmaktadır. Nihai olarak, katılımcıların sistemden tamamen ayrılması yerine, ihtiyaç durumunda, kısmen ödemeye imkan tanınması ve bu suretle katılımcıların sistemde tutundurulmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 2021 yılı içinde getirilen, 18 yaşından küçüklerin de sisteme dahil olabileceğine dair düzenlemeler neticesinde, ömür boyu hayatının her aşamasında kişinin birikim ihtiyacını karşılayan bir bireysel emeklilik sistemi hayata geçirilmektedir.

Temlik hakkı neyi amaçlamaktadır?

Katılımcıların, acil nakit ihtiyaçları için BES sözleşmelerini tamamen sonlandırması ve tüm haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak getirilen bir diğer önemli uygulama ise BES sözleşmelerinden kaynaklı alacağın temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat olarak gösterilebilmesine imkân tanınmasıdır. Bu uygulama ile, SEDDK tarafından detayları belirlenecek standart süreçler ve bankalar ile emeklilik şirketleri arasında kurulacak entegrasyon sayesinde, avantajlı koşullarla ve hızlı bir şekilde, BES sözleşmelerinden ayrılmaksızın kişilerin uygun koşullarla finansmana erişebilmesine imkan sağlanmış olacaktır. Böylece, daha önce oldukça karmaşık olan BES sözleşmelerinden kaynaklı alacakların temlik edilmesine dair süreç, Kurumumuzun belirleyeceği standart yöntemler ve Bankalar ile Emeklilik Şirketleri arasında sağlanacak entegrasyon ile daha hızlı ve kolay anlaşılır bir hale getirilecektir. Düzenleme sonrasında, temlik uygulaması da, kısmi çekiş hakkında olduğu gibi, katılımcıların BES’te tasarruf etmeye devam etmesini ve tasarruf alışkanlıklarındaki sürekliliğin devamını önemli düzeyde teşvik edici bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu iki değişiklik hakkında bahsi geçen ayrıntılı düzenlemeler ve uygulama esasları kısa bir süre sonra Kurumumuzca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Devamı: BES’de Katılımcılara Sunulan Yeni Avantajlar Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

BAEMB ile TCMB Arasında İkili Swap Anlaşması İmzalandı

BAEMB ile TCMB Arasında İkili Swap Anlaşması İmzalandı

Ankara (19 Ocak 2022): Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzalanmıştır.

Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY).

İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir.

Anlaşma, BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” demiştir.

Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise: “Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Kaynak: TCMB

Devamı: BAEMB ile TCMB Arasında İkili Swap Anlaşması İmzalandı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.