• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Yazar arşivi

Elektronik Mali Müşavir

Bulut Teknolojisine Sahip Türkiye’nin İlk Mali Müşavirlik Sistemi.

Siz zamanınızı daha verimli kullanın, e-malimüşavir kalan işleri halleder.

Uzmanlarımızın sağlayacağı ücretsiz danışmanlıkla sizin için en uygun şirket tipini belirleyelim.

  • Şirket Kuruluş Yerinin Önemi
  • Şirket Türünün Belirlenmesi
zekeriyademirtas

Ticaret Ve Gümrük Portalları

zekeriyademirtas
15510, 2018 Yeniden Yapılandırma, 2019 AGİ, 2019 Asgari Geçim İndirimi, 2019 Asgari Ücret, 2019 İşçilik Maliyetleri, 2019 Pratik Bilgiler, 2020 Asgari Ücret, 2021 Asgari Ücret, 3600 Ek Gösterge, 5225 Sayılı Kanun Mevzuatı, 5510 Sayılı Kanun Mevzuatı, 5746 Sayılı Kanun Mevzuatı, 7143 Sayılı Kanun Mevzuatı, 7256 Yapılandırma, Açık Bankacılık, Açık Rıza, agi, Aktif Rasyo, Alenileştirme, Amortisman, Amortismanlar, Anayasa Mahkemesi Kararları, ar, Ar-ge, Ar-ge Araştırması, Ar-ge Harcamaları, Ar-ge Merkezi, AR-GE Teşvik, Arabulucu, Arabuluculuk Ücret Tarifesi, ARGE, Arşiv Araştırması, Asansör, Asansör Yönetmeliği, asgari geçim indirimi, Asgari Geçim İndirimi / AGİ, Asgari İşçilik, Asgari Ücret, Asgari Ücret Karşılaştırma, Asgari Ücretin Maliyeti, Asgari Ücretler, Askerlik Borçlanması, Atipik İstihdam, Atıfet, Avans Faiz Oranları, Avans Kar Dağıtımı, Ba, Ba Bs, Bağımsız Denetim, Bağımsız denetime tabi şirketler, Bakanlar Kurulu Kararları, Bandrol, BDDK Mevzuatı, Bedelli, Bedelli Askerlik, Belediye Gelirleri Tebliğleri, Belirlenmiş Alıcılar, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Benford, BES, Bilgi Edinme Mevzuatı, Bilgiler, Bilim Sanayi Mevzuatı, Bilirkişilik, Binek Oto Amortisman, Bireysel Emeklilik, Biyosidal, Blockchain, Blok Zinciri, Bonus, Borç Ödeme, Borç Yapılandırma, Borca Batık Olma, Borçlar Kanunu Mevzuatı, BSMV, Bürokrasi, Çağrı Mektubu, Çalınan mallar, Cazibe Merkezleri, ce, Çevre Mevzuatı, Chip Para, Çifte Vergiyi Önleme Tebliği/Sirküleri, Cins Tahsisi, Çocuk Kimdir, ÇSGB Mevzuatı, Cumhurbaşkanlığı Karar/Kararnameler/Genelgeler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Damga Vergisi Sirküleri, Damga Vergisi Tebliğleri, Danıştay Kararları, DASK, Defter Beyan, Defter Tasdik, Defter Tutma, Defterler, Değer Artış Fonu, Değer Artış Kazancı, Değerleme, Değerli Kağıtlar Tebliğleri, Değerli Konut, Değersiz Alacak, Dekapaj, Deprem Vergisi, Dernekler, Dernekler Mevzuatı, Diğer Mevzuat, Dijital Dönüşüm, Dijital Hizmet, Dijital Vergi, Dönem Sonu, Dopo Di Noi, Döviz Kazandırıcı Faal., Döviz Pozisyonu, Duyurular, e-arşiv fatura, e-Beyanname, e-Bilet, e-çek, e-Defter, e-dekont, e-devlet, e-döviz alım-satım belgesi, e-Fatura, e-gider pusulası, e-İmza, e-İrsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu, e-sigorta komisyon, e-sigorta poliçesi, E-Tebliğ, e-tebligat, e-yoklama, Ek Kurumlar Vergisi, Ek ÖTV, Ekonomi Haberleri, Elektronik Çek, Elektronik Sigara, Elektronik Tebligat, elektronik tebligat nedir, Elektronik Yoklama, Emeklilik, Emisyon Primi, Mali Müşavir

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

zekeriyademirtas
15510, 2018 Yeniden Yapılandırma, 2019 AGİ, 2019 Asgari Geçim İndirimi, 2019 Asgari Ücret, 2019 İşçilik Maliyetleri, 2019 Pratik Bilgiler, 2020 Asgari Ücret, 2021 Asgari Ücret, 3600 Ek Gösterge, 5225 Sayılı Kanun Mevzuatı, 5510 Sayılı Kanun Mevzuatı, 5746 Sayılı Kanun Mevzuatı, 7143 Sayılı Kanun Mevzuatı, 7256 Yapılandırma, Açık Bankacılık, Açık Rıza, agi, Aktif Rasyo, Alenileştirme, Amortisman, Amortismanlar, Anayasa Mahkemesi Kararları, ar, Ar-ge, Ar-ge Araştırması, Ar-ge Harcamaları, Ar-ge Merkezi, AR-GE Teşvik, Arabulucu, Arabuluculuk Ücret Tarifesi, ARGE, Arşiv Araştırması, Asansör, Asansör Yönetmeliği, asgari geçim indirimi, Asgari Geçim İndirimi / AGİ, Asgari İşçilik, Asgari Ücret, Asgari Ücret Karşılaştırma, Asgari Ücretin Maliyeti, Asgari Ücretler, Askerlik Borçlanması, Atipik İstihdam, Atıfet, Avans Faiz Oranları, Avans Kar Dağıtımı, Ba, Ba Bs, Mali Müşavir, Vergi Takvimi, Vergi Tevkifatı, Vergi Türü, Vergi Usul Kanunu Özelgeleri, Vergi Usul Kanunu Sirküleri, Vergi Usul Kanunu Tebliğleri, Vergide İştirak, Vergisel Teşvikler, Yabancı İşçi, Yabancı Kaynak, Yapı Denetimi Mevzuatı, Yapılandırma, Yargı Kararları, Yargıtay Kararları, Yarım Çalışma, Yatırımlarda Devlet Yardımları/Destekler, Yazar Öz Geçmişleri, yemek, Yemek İstisnası, Yemek Yardımı, Yemek Yardımı GV Muafiyeti, Yeniden Değerleme, Yeniden Değerleme Oranları, Yenileme Fonu, Yıllara Sari İnşaat, Yıllık İzin, Yıllık Ücretli İzin, Yönetmelikler, Yurt Dışı Çıkış Harcı Tebliğleri, Yurtdışı Borçlanma, Yuvam, Zamanaşımı, Zayi Olma, Zorunlu Trafik Sigortası