• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category Archivee-arşiv fatura

e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir? Birol GÜVEN, YMM

Birol GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
birolguven9@hotmail.com

e-Belge Uygulamasında Son Durum

E-Fatura

Bilindiği üzere e-fatura uygulaması, teknik açıdan sistem üzerinden tanımlanmış olan standartlara uygun elektronik belgeleri gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade eder.

Söz konusu bu iletim sistemi GİB portalı üzerinden yürütüleceği gibi entegratörler aracılığı ile de yerine getirilmektedir.

Kısacası e-fatura, elektronik sistem üzerinden kayıtlı mükellefe faturanın iletilmesidir.

E-Arşiv Fatura

Günlük hayatta yapılan elektronik alışverişin sistem üzerinden e-faturaya dönüştürülmesidir. İnternet üzerinden ticaret yapan mükelleflerin kayıtlarını e-arşiv fatura sistemine uygun oluşturmak zorundadır. Öyle ki günümüzde internet üzerinden alışveriş için milyonlarca sipariş, mal ve hizmet hareketi yürütülmektedir. Bunların kayıt ve belge düzeni  ile denetimi kolaylıkla yapılabilecektir.

E-serbest meslek makbuzu

Serbest meslek mensuplarının kullanmış olduğu kağıt belgelerin yerine önümüzdeki yıldan itibaren e-serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda düzenlemek ve iletmek zorunda olacaklardır.

Mevcut durum

Gelelim günümüze Mali İdarenin yapmış olduğu uygulamalarla her  alanı kıskaca alarak tüm mükellefleri e-fatura , e-arşiv fatura ve e-serbest meslek makbuzu  kapsamına dahil ederek hem vergi kaybını hem de kayıt dışılığı yok etmeyi amaçlamaktadır.

Hali hazırda mükelleflerin yükümlülükleri tarih bazında aşağıda gösterilmiştir.

Son söz, Söz uçar yazı kalır. Kâğıt gider e-kaydı kalır.

Haber Arası Reklam

e-Belge Nevi

e-Belge düzenlemek zorunda olanlar

Geçiş Zorunluluk Süreleri

e-fatura 2018 veya 2019 yılı 5 milyon ve üzerinde olan brüt satış hasılatı olan mükellefler 01.07.2020
2020 veya sonraki yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyonu geçenler takip eden yılın yedinci ayın başında
Özel tüketim vergisi 1 sayılı liste kapsamındaki mallar nediyle EPDK alan veya 3 sayılı listedeki malların imal inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020
2020 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalini gerçekleştirdiği ayı izleyen 4. ayın başında 4. ayın başında
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.07.2020
2020 veya mütaakip yıllarda bu işlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirenler 3 ay içinde
Sebze ve meyve komisyoncuları 01.01.2020
2020 veya mütaakip yıllarda bu işlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirenler 3 ay içinde
Mal ihracı (Yolcu beraberi bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) 01.07.2017
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar için 01.01.2020
e-arşiv fatura 19.10.2019 tarihinden önce e fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu olanlar ile kendi istekleri ile e fatura uygulamasına geçenler 01.01.2020
Mal ihracı (Yolcu beraberi bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) 01.07.2017
2018 veya 2019 yılı 5 milyon ve üzerinde olan brüt satış hasılatı olan mükellefler 01.07.2020
2020 veya sonraki yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyonu geçenler takip eden yılın yedinci ayın başında
Özel tüketim vergisi 1 sayılı liste kapsamındaki mallar nediyle EPDK alan veya 3 sayılı listedeki malların imal inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020
2020 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalini gerçekleştirdiği ayı izleyen 4. ayın başında 4. ayın başında
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları 01.07.2020
2020 veya mütaakip yıllarda bu işlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirenler 3 ay içinde
Sebze ve meyve komisyoncuları 01.01.2020
2020 veya mütaakip yıllarda bu işlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirenler 3 ay içinde
Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar için 01.07.2020
Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları , elektronik ticaret, gayrimenkul, motorlu araç alım satımı veya kiralanmasına ait reklam hizmeti verenler 01.07.2020
2020 veya mütaakip yıllarda bu işlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirenler 3 ay içinde
e arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce Düzenlenecek faturaların vergiler dahil 30 bin TL. yi (vergi mükellefleri için vergiler dahil 5 bin TL) geçen faturalar e belge düzenleme portalı üzerinden e arşiv fatura olarak düzenlenecektir. (Tutarlar günlük olarak dikkate alınacaktır.) 01.01.2020
Başkanlıkça zorunlu olarak geçiş yaptırılan mükellefler en az üçay
Elektronik ticaret kapsamında satış yapanlar e arşiv faturaları elektronik ortamda iletecek ve e arşiv faturasının kağıt çıktısı sevk edilen malın yanında bulundurulacaktır.
e irsaliye Özel tüketim vergisi 1 sayılı liste kapsamındaki mallar nediyle EPDK alan veya 3 sayılı listedeki malların imal inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020
2020 ve müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal, inşa veya ithalini gerçekleştirdiği ayı izleyen 4. ayın başında 01.07.2020
Maden işletme ruhsatı sahipleri ile maden işletmecileri 01.07.2020
Şeker imalatçıları 01.07.2020
E fatura uygulamasına kayıtlı olan demir çelik imalatçıları veya demir çelikten eşyaları  ithal ve ihracatçıları 01.07.2020
Gübre takip sistemine kayıtlı olanlar 01.07.2020
e fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 ve müteakip yıllar brüt satış hasılatları 25 milyon üzerinde olanlar
Sebze ve meyve komisyoncuları 01.01.2020
Başkanlıkça zorunlu olarak geçiş yaptırılan mükellefler en az üç ay
Özel tüketim vergisi 1 sayılı liste kapsamındaki mallar nediyle EPDK alan veya 3 sayılı listedeki malların imal inşa ve ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler, Şeker imalatçıları, demir çelik imalatçıları veya demir çelikten eşyaları  ithal ve ihracatçıları, Gübre takip sistemine kayıtlı olanlardan yeni mükellefiyet tesis ettirenler Mükellefiyet tesisini takip eden 4. ayın başından
e serbest meslek makbuzu 01.02.2020 tarihi itibarı ile mükellef olan serbest meslek erbapları 01.06.2020
01.02.2020 tarihi ve bu tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren serbest meslek erbapları işe başladıkları ayı takip eden 3. ayın sonuna kadar
e müstahsil makbuzu e fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, 01.07.2020
sebze meyve komisyoncuları, 01.01.2020
2020 ve müteakip yıllarda e fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e faturaya geçiş süresinde
e gider pusulası Bakanlıkça belirlenen sektörler için en az üç ay
Bakanlıkça belirlenen mükellefler belirlenen tarihte

Kaynaklar

VUK 509 seri no.lu genel tebliği

– VUK diğer tebliğler

Devamı: e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir? Birol GÜVEN, YMM Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.