• +905335410514
  • zekeriya_demirtas@hotmail.com

Category ArchiveMali Müşavir

Bankacılar Dergisi Haziran 2022

Bankacılar Dergisi Haziran 2022

İçindekiler

Konuşma

Alpaslan Çakar

Türkiye Bankalar Birliği 65. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Mehmet Ali Akben

Türkiye Bankalar Birliği 65. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Dr. Nureddin Nebati

Türkiye Bankalar Birliği 65. Genel Kurul Toplantısı Açılış Konuşması

Makale

Mustafa Aydın / Dr. İsmail Bütün/ Prof. Dr. Sevinç Gülseçen

Bankacılık Sektörüne Yönelik Oluşturulan Sahte İnternet Sitelerinin Derin Öğrenme Tabanlı Yaklaşımla Tespit Edilmesi

Dr. Fatih Güzel

Zımni Oynaklık Endeksleri Arasında Etkileşim: Ampirik Bir Uygulama

İsmail Emre Sözügüzel

Açık Bankacılıktan Açık Finansa Geçiş

Dergi İçin Tıklayınız

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Bankacılar Dergisi Haziran 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5744)

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları (Karar Sayısı: 5744)

24 Haziran 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31876 (Mükerrer)

Karar Sayısı: 5744

Ekli “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMLARI VE RESTORASYONLARI İLE ÇEVRE DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

MADDE 1– 30/10/2018 tarihli ve 263 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslara geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar kapsamında Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde; 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı hesaplanabilir ve 13/5/2022 tarihli ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda artırımlı fiyat farkı ile ek fiyat farkı hesaplanması, süre uzatımı verilmesi ve sözleşmelerin feshine ilişkin usul ve esaslara göre işlem yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

personel programı

Devamı: Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5744) Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 02 – 03 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 06 - 08 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşmeli Tekniker Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 09 - 10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli Tekniker Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Sözleşmeli Tekniker (Bilgisayar) için tıklayınız.

Sözleşmeli Tekniker (Elektrik) için tıklayınız.

Sözleşmeli Tekniker (İklimlendirme) için tıklayınız.

Sözleşmeli Tekniker (Tesisat) için tıklayınız.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 31 Mayıs – 01 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Sözleşmeli Avukat Giriş Sınavı Sonucu Açıklandı.

Başkanlığımızca 30 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Sözleşmeli Avukat Giriş Sınavı sonucu açıklandı.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranı ve Azami Kredi Tutarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 10249

Karar Tarihi: 23.06.2022

Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-53930 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

1 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile alt düzenlemelerine istinaden düzenlenen Enerji Kimlik Belgesine göre enerji sınıfı

– Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Kaynak: BDDK

Devamı: Konut Kredilerinde ve Konut Teminatlı Kredilerde Uygulanacak Kredi Değer Oranı ve Azami Kredi Tutarı Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

Protesto Edilen Senet Bilgileri – Mayıs 2022

Protesto Edilen Senet Bilgileri – Mayıs 2022
Yıllar Protesto Edilen Senet  (1) Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2)
Adet Tutar
(bin TL)
Adet Tutar
(bin TL)
2015                   999.720                     10.080.680                130.652                                         1.317.968
2016               1.016.978                     12.288.133                138.308                                         1.515.704
2017                   939.787                     12.686.258                131.567                                         1.556.723
2018                   938.198                     18.737.119                127.595                                         1.622.211
2019                   916.169                     21.134.910                121.182                                         1.904.787
2020                   571.551                     11.212.089                104.032                                         1.896.520
Yıllar Aylar Protesto Edilen Senet  (1) Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet (2)
Adet Tutar
(bin TL)
Adet Tutar
(bin TL)
2021 1                     39.285                       1.610.195                   10.484                                            186.157
2                     27.524                          840.195                     6.416                                            169.934
3                     34.149                          775.937                     7.856                                            164.920
4                     33.720                       1.073.456                     8.219                                            159.581
5                     49.392                          894.000                   13.409                                            269.106
6                     36.243                       1.089.846                     9.235                                            183.635
7                     35.121                          909.521                     9.000                                            167.492
8                     33.002                          854.852                     8.327                                            201.896
9                     33.553                          878.668                     8.030                                            186.394
10                     32.651                          897.027                     7.839                                            251.940
11                     31.736                       1.034.177                     7.043                                            162.950
12                     33.607                       1.001.661                     7.885                                            175.013
2021 Toplam                   419.983                     11.859.535                103.743                                         2.279.017
2022 1                     31.852                       1.024.649                     7.355                                            164.162
2                     24.007                          755.897                     5.180                                            117.070
3                     28.574                          859.074                     6.124                                            154.997
4                     25.103                          806.594                     5.840                                            123.604
5                     24.517                          733.895                     4.915                                            101.301
6
7
8
9
10
11
12
2022 Toplam                   134.053                       4.180.109                   29.414                                            661.134
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
(1)  Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edilen senet adet ve tutarını göstermektedir.
(2)  Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirimi yapılan protesto edildikten sonra ödenen senetlerin adet ve tutar bilgilerini göstermektedir.
Genel olarak tablo bilgileri üyelerin bildirimlerine göre güncellenebilmektedir.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği

Devamı: Protesto Edilen Senet Bilgileri – Mayıs 2022 Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.

2022-Mayıs Ayı SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ Hakkında Duyuru

2022-Mayıs Ayı SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

2022/Temmuz ayının ikinci haftasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle, KDV iade alacaklarının 2022/Mayıs dönemine ilişkin SGK prim borcuna 20.7.2022 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği, bu nedenle de söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bu döneme mahsus olmak üzere 27.7.2022 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 2020-20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV İadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talep edilmesi halinde ödeme süresi Mali Tatile denk geldiğinden, son ödemenin süresinin Temmuz ayının 27 si olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının KDV mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 27.7.2022 tarihi olarak uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: SGK

personel programı

Devamı: 2022-Mayıs Ayı SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi̇ Hakkında Duyuru Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri ilk yayınlayan websitedir.